abazizomar@gmail

Saturday, 6 October 2012

Komen Dr. Ghazali Lateh ( Penulis Novel DLKP )


Assalamualaikum wbt,

Saya sangat kagum dengan kupasan Tuan terhadap novel saya DKLP. Apabila saya membaca kupasan tersebut, tidak terlintas perkara-perkara yang Tuan perkatakan semasa saya menghasilkan novel itu. Tahniah dan syabas. Mudah-mudahan subjek KM akan terus bertahan dengan kegigihan dan kehebatan guru seperti Tuan.

Terima kasih.

Dr. Ghazali Lateh,
Jabatan Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan,
Fakulti Pengajian Pendidikan,
UPM, Serdang.


Posted by Ghazali Lateh to
AZMAR-PB at 30 July 2012 20:14

Wednesday, 3 October 2012

Soalan dan Skema Jawapan Peperiksaan Percubaan SPM Negeri Kelantan 2012 ( Kesusasteraan Melayu )


Bahagian Satu
(40 markah)
Jawab semua soalan

1. Hendaklah jadi kepala,
    buang perangai yang cela.
    Hendaklah memegang amanat,
    buanglah kianat.

                                    ( Dipetik daripada Seuntai Kasih Secebis Harapan )

a) Apakah jenis puisi di atas. (2 markah)
b) Huraikan satu pengajaran yang terdapat dalam puisi di atas. ( 2 markah )

2. Syahadan,maka dicitanya nama gurunya Bakawan Narada, maka keluarlah jin keempat
    orang akan pahlawan daripada sekalian jin yang amat banyak itu. Maka jin itu pun
    datanglah menyembah Putera Jayapati. Maka sembahnya, "Ya tuanku, apa pekerjaan
    tuanku memanggil patik ini dan musuh yang mana hendak disuruh patik melawan?
    Maka sangatlah ingin rasanya patik hendak berperang". Maka kata Putera Jayapati,
   "Hai saudaraku,lawanlah akan hulubalang Raja Gangga Wijaya yang di bawah mahligai
    ini'.

        ( Dipetik daripada Hikayat Putera Jayapati, Seuntai Kasih Secebis Harapan )

     Huraikan dua unsur cerita panji dalam petikan di atas.          ( 4 markah )3. Maka kata naga itu, "Ya Tuanku Raden Kesuma Ningrat, ambillah di dalam telinga patik
    ini". Maka diambil oleh Raden Kesuma Ningrat dua biji telur itu maka dikasikan kepada
    tuan puteri satu biji dan kepada Raden Kesuma Wati satu biji. Maka ia pun kembalilah,
    maka kata Raden Kesuma Ningrat, "Hai landak putih kedua, pergilah engkau pulang
    dapatkan singa, katakan aku hendak pulang". Maka pergilah landak itu.

            ( Dipetik daripada Hikayat Cendawan Putih, Seuntai Kasih Secebis Harapan )

Jelaskan dua nilai moral yang terdapat dalam petikan diatas.  ( 4 markah )

4. Pengalaman adalah payung ketabahannya
    menempuh hujan ujian yang tajam
    keredaan adalah bekal usahanya
    merempuh hutan beban yang kelam.

                                   ( Dipetik daripada sajak Sketsa Pengemis Kecil pada
                                     Landskap Kota Raya, karya Chulan Chin )

Nyatakan dua persoalan dalam puisi di atas. (4 markah)

5. HULUBALANG : Ampun, tuanku. Lekas berundur, tuanku. Askar-askar Feringgi
mencari tuanku di keliling Kota Melaka. Mereka sangat zalim dan kejam. Ramai orang
kita ditawan dan dibunuhnya. Semua masjid dan madrasah dibakar. 
Lekas berundur dari sini, tuanku. (SULTAN MAHMUD  terdiam sejurus dan tunduk
 termenung sambil memandang permaisuri dan sekaliannya). Kita semua terpaksa berundur,
 tuanku. Tapi....tapi, Datuk Bendahara dengan orang-orangnya masih berdegil menentang 
di luar kota...
                           ( Dipetik daripada drama Bendahara Tepok oleh Shaharom Husain )

Jelaskan dua latar masyarakat dalam petikan drama di atas.  (4 markah)


6. IMRAN : (suara putus-putus) sabar, Asma. Jangan putus asa. Bawa mengucap.
                    Mereka bawa kita ke hospital ni. Engkau akan sembuh cepat,
                    Percayalah. Aku pun sakit juga, luka-luka. Maaf ya, Asma. lni semua
                    salah aku, tak dengar nasihat kau. Aku menyesal, tapi apa boleh buat,
                    perkara sudah terjadi

                       ( Dipetik daripada drama Menggapai Pelangi oleh Taha Abd Kadir )

    Jelaskan dua perwatakan Imran dalam petikan drama di atas.    ( 4 markah )


7. Deru angin yang menyentuh seluruh badanku bagaikan menggerakkan segala sendi
    pemalasku. Dingin. Bagaikan kucing bangun tidur,aku menggeliat.Mengendurkan
    otot-otot yang tegang.Aku melepas pandang ke arah bukit bukau di sekitar rumahku.
    Kabus pagi masih lagi belum mahu membiarkan suria menonjolkan diri. Dingin
    menghambat ke seluruh tubuhku yang kurus

                      ( Dipetik daripada cerpen Benar kata Ayah oleh Ria Asmira )

Berikan. dua gaya bahasa beserta contoh yang terdapat dalam petikan cerpen di atas.
                                                                                            ( 4 markah )


8. "Kau punya cita-cita ,Rini? 'tanyaku sekadar mengalih tajuk perbualan.
    "Ya. Aku ingin sekali menjadi seorang doktor. Jika tercapai cita-cita itu nanti, tahulah
     aku untuk mengubah nasib bangsaku. Cuma kadang-kadang aku terasa, dalam hidup
     seperti ini, mampukah itu dinamakan cita-cita atau hanya tinggal angan-angan sahaja?'
     Ada segarit senyuman tawar di sudut bibir gadis itu.

              ( Dipetik daripada cerpen Di Bawah Langit Takut-takut
                oleh Amalia Fauza Bohari )

    Huraikan dua teknik penceritaan yang terdapat dalam petikan di atas. ( 4 markah )


9. " Emak sebenamya ada masalah berat dan tak tahu dengan siapa emak nak
    berkongsi." Di situ dia noktahkan ayatnya.

                   ( Dipetik daripada novel Jeriji Kasih karya Ramlah Abd Rashid )

a) Siapakah Emak dalam petikan di atas dan dialog itu ditujukan kepada siapa?
                                                                                                  ( 2 markah )
b) Apakah masalah berat yang dihadapi oleh emak dalam petikan di atas? 
                                                                                                  ( 2 markah )


10. Syed Mustafa senyum dan berpuas hati dengan penerangan Anuariza. Dia mengakui
      ketinggian ilmu agama anak muda itu. Maghrib dan subuh tadi, dia mendengar
      laungan azan yang begitu lunak dari masjid kampung. lbunya mengatakan Anuariza
      yang melaungkan azan apabila masuk waktu solat. Sewaktu kenduri kesyukuran di
      rumahnya malam semalam juga, Anuariza turut diberi kepercayaan berselawat ke
      atas Nabi Muhammad SAW selepas imam kampung itu memulakannya.

                      ( Dipetik daripada novel Jeriji Kasih karya Ramlah Abd Rashid )


    Berikan empat unsur lslam yang terdapat dalam petikan di atas. ( 4 markah )


Bahagian Dua

( 60 markah )

Bahagian A
(Puisi Tradisional dan Prosa Klasik)

Jawab sama ada Soalan 1 atau Soalan 2

1. Baca petikan puisi di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

Syair Pentingnya Menjaga Hubungan Keluarga dan Persahabatan

Zahir peruntungan yang telah sejati,
Mendapat saudara handai sahabati,
Ahli kebajikan menyejukkan hati,
Setia amanah nyata dilihati.

Budi yang sama ikhlas mesra,
Menghabisi dukacita sengsara,
Bukan balas intan mutiara,
Melainkan rahmat dipohonkan segera.

Jatuh padanya itu sekalian,
Darjah kehebatan lagi kepujian,
Nur keelokan rahmat ketinggian,
Daripada itu hingga kemudian. 

Kerana fakir tiada terkuasa,
Pada hamba lusuhlah jasa,
Budi yang ihsan dipohon sentiasa,
lkatan reda sama sebangsa.

Sesungguhnya tenang rasa fikirku,
Serta rahmat anugerah Tuanku,
Yang telah menghasilkan maksudku,
Memecahkan di hati yang terbuku.

                              ( Dipetik daripada Seuntai Kasih Secebis Harapan )

a. Jelaskan tiga ciri bentuk syair di atas.                             ( 6 markah )

b. Nyatakan tiga amalan masyarakat dalam memupuk hubungan 
    kekeluargaan dan persahabatan yang terdapat dalam syair di atas.          
                                                                                        ( 6 markah )

c. Ciptakan dua rangkap syair yang bertemakan kasih sayang. 
                                                                                       ( 8 markah )2. Berdasarkan Hikayat caya Langkara, teks seuntai Kasih secebis Harapan:

    a.Nyatakan empat kejayaan watak Caya Langkara.   ( 8 markah )

    b. Jelaskan enam ciri cerita lipur lara yang terdapat dalam hikayat ini.
                                                                                    (12 markah)


Bahagian B

(Puisi Moden dan Drama)
Jawab sama ada Soalan 3 atau Soalan 4

3. Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian, jawab soalan-soalan berikut

   DI DADA MEREKA ADA KHALID

 Mereka tak pemah mengimpikan puja sanjung
dan nama menggunung
di dada mereka ada Khalid
di tangan mereka pedang keberanian
di hati mereka berkubu keyakinan
seorang mati seribu lagi bingkas
mengipas bara perjuangan.

Perjuangan suci tak pernah tunduk
pada igau kematian
mati hanya mampu menumpaskan pengecut
hidup hanya bererti buat yang berani
biar seribu tahun
perjuangan luhur jalannya berlumpur.

Di dada mereka ada Khalid
singa garang di padang juang
setiap hari akan mereka nantikan
musuh pulang mengusung walang
musuh walang mengusung keranda teman.

              SHAHRUNIZAM ABDUL TALIB

a. Jelaskan nada sajak di atas. ( 4 markah )
b. Huraikan empat gaya bahasa yang  terdapat dalam sajak di atas. ( 8 markah )
c. Ciptakan sebuah sajak yang bertemakan perjuangan.
    Bilangan baris sajak anda itu tidak kurang daripada lima belas baris. (8 markah)


4. Berdasarkan drama Dongeng Sang Puteri karya Wan Ahmad lsmail :

   a. Jelaskan empat perwatakan Puteri Lelawati Ayu .     ( 8 markah )
   b. Bincangkan tiga pengajaran dalam drama .                ( 6 markah )
   c. Huraikan tiga latar masyarakat.                                  ( 6 markah )


Bahaglan C
( Cerpen dan Novel )

Jawab sama ada Soalan 5 atau Soatan 6

5. Berdasarkan cerpen Anak-anak Pejuang, karya Ghazali Lateh;

    a. Huraikan tema cerpen tersebut.                           ( 4 markah )
    b. Nyatakan empat peranan Pak Denan dalam cerpen tersebut. ( 8 markah )
    c. Jelaskan empat konflik batin watak Pak Denan dalam cerpen tersebut.
                                                                                                    ( 8 markah )

6. . Berdasarkan novel Dari Lembah ke Puncak karya Ghazali Lateh.

      a. Jelaskan lima bukti yang menggambarkan kegigihan Jalil
          dalam novel tersebut.                                                       ( 10 markah )
      b. Huraikan lima persoalan yang terdapat dalam novel
          tersebut.                                                                          ( 10 markah )


SOALAN TAMATSkema Jawapan Peperiksaan Percubaan Kesusasteraan Melayu SPM 2012.

Bahagian Satu

1.a. gurindam                                                                            2 markah

b.i. Kita mestilah menjauhi/membuang sifat/perangai yang buruk/tercela
      sekiranya hendak menjadi pemimpin/ketua.
     Cth : Hendak jadi kepala,    
             Buang perangai yang cela                                                1+1m
   ii. Kita mestilah memegang amanah yang diberi.
      Cth: Hendaklah memegang amanat.                                        1+1m
  iii. Kita hendaklah menjauhi perbuatan khianat.
      Cth: buanglah khianat                                                             1+1m
                                                                                      Mak: 2 markah
2. Unsur cerita panji

i.Watak utama/watak-watak dari kalangan istana/putera- puteri raja
  Contoh: Putera Jayapati/Raja Gangga Wijaya.                            1+1m
ii.Ada watak pembantu
   Contoh: Jin keempat orang/Bakawan Narada.                           1+1m
iii.Ada unsur sakti/luar biasa/dongeng/mitos
    Contoh: Putera Jayapati menyeru gurunya Bakawan Nara yang
    mengeluarkan pahlawan jin keempat/jin yang amat banyak.        1+1m
iv.Ada unsur peperangan
   Contoh: Pahlawan Jin keempa/rakyat jin/Putera Jayapati hendak
   berperang dengan Raja Gangga Wijaya.                                      1+1m
v. Latar tempat di alam nyata / ghaib
    Contoh: Di bawah mahligai.                                                         1+1m
                                                                                         Mak: 4 markah
3. Nilai moral/murni/kemanusiaan

i.Baik hati.
  Contoh: Naga menyuruh Raden Kesuma Ningrat mengambil dua biji telur
               burung merpati di dalam telinganya                                    2m
ii.Keadilan.
   Contoh: Raden Kesuma Ningrat memberikan sebiji seorang telur burung
   merpati putih kepada Tuan Puteri Pelinggam Cahaya dan Raden Kesuma
  Wati                                                                                              2m
iii. Kepatuhan/kesetiaan/ketaatan.
    Contoh: Landak putih patuh/setia/taat kepada Raden Kesuma Ningrat
    yang menyuruhnya pergi memanggil singa kerana dia hendak pulang....2m
                                                                                     Mak: 4 markah
4. Persoalan

    i.Pengalaman hidup                                                                      2m
    ii. ketabahan menghadapi ujian                                                     2m
    iii.keredaan menghadapi kesusahan/kesulitan                                2m
                                                                                     Mak. 4 markah
5. Latar masyarakat :

   i.Masyarakat berada dalam ketakutan.......................................... 2m
  ii.Masyarakat rnenjadi mangsa / tawanan perang............................ 2m
 iii.Masyarakat kehilangan harta benda............................................. 2m
iv.Masyarakat gigih/berani berjuang ................................................ 2m
 v.Masyarakat taat kepada ketua/ raja............................................. 2m
vi.Masyarakat dalam keadaan huru hara menyelamatkan diri.............2 m
vii.Masyarakat yang zalim/kejam.......................................................2m
                                                                                       Mak. 4 markah
6. Perwatakan lmran

i. Seorang bersikap tenang............................................................. 2m
ii. Seorang yang mengakui kelemahan diri....................................... 2m
iii.Seorang yang keras hati.............................................................. 2m
iv.Seorang yang prihatin / mudah simpati......................................... 2m
v. Seorang yang mudah insaf...........................................................2m
                                                                                      Mak. 4 markah

7. gaya bahasa

i. Personifikasi .............................................................................. 1m
   Contoh: Deru angin menyentuh seluruh badanku/Kabus pagi masih tagi
                belum mahu membiarkan suria menonjokan diri/Dingin
                menghambat  ke seluruh tubuhku yang kurus.................. 1m
ii. Simile........................................................................................ 1m
    Contohnya: Deru angin.yang menyentuh  seluruh badanku bagaikan
     menggerakkan segala sendi pemalasku/Bagaikan kucing bangun tidur
     aku menggeliat......................................................................... 1m
iii.Sinkof
   Contohnya: badanku/ pemalasku................................................ 1m

vi.Kata ganda
   Contohnya: otot-otot .................................................................1m
                                                                                         Mak: markah
8. Teknik penceritaan

i. Dialog..........................................................................................1m
   contohnya: " Kau punya cita-citra , Rini? Tanyaku sekadar mengalih
                      tajuk perbualan........................................................ 1m
ii.lmbas muka..................................................................................1m
   Contohnya: jika tertcapai cita-cita itu nanti, tahulah aku untuk
    menguba nasib bangsaku.............................................................1m
iii.Teknik deskriptif/penghuraian......................................................1m
    Contohnya: Ada segarit senyum tawar di sudut bibir gadis itu.......1m


9.

a. i. Solehah....................................................................................1m
   ii. Anuariza...................................................................................1m

b. Memberi jawapan terhadap lamaran Syed Mustafa yang mahu
    mengahwininya........................................................................... 2m
                                                                                    Mak. 4 markah


10. Unsur lslam

    i. Waktu-waktu dalam lslam/ subuh / maghrib.............................1m
    ii. Laungan azan.........................................................................1m
    iii. Masjid / rumah ibadat dalam lslam.........................................1m
    iv.Kenduri kesyukuran/ amalan hidup lslam................................1m
    v. Berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW...........................1m
   vi. Nama nabi/ Nabi Muhammad SAW......................................1m
   vii. lmam / gelaran dalam lslam....................................................1m
                                                                                   Mak: 4 markah


Bahagian Dua

l.
 a. Bentuk

      i. Berangkap
        Contoh: Terdiri daripada lima rangkap............................... 1+1m
     ii. Jumlah baris setiap rangkap sama banyak/empat baris .
        Contoh: R1 - R4...............................................................1+1m

    iii. Rima akhir sama/terikat/sekata.
        Contoh:semua rangkap rimanya aaaa .................................1+1m

   iv. Jumlah perkataan sebaris tidak sama banyak/di antara tiga hingga
        lima perkataan..
       Contoh: Menghabisi dukacita sengsara ( tiga perkataan )
                    Budi yang sama ikhlas mesra ( lima perkataan).......1+1m
   v. Jumlah suku kata sebaris tidak sama banyak/di antara sembilan
       hingga dua belas
      Contoh: Bukan balas intan permata ( sembilan suku kata )
                   Zahir peruntungan yang telah sejati (dua belas suku kata)
                                                                                              1+1m
  vi. Berbentuk terikat / tidak bebas.............................................2m
                                                                                Mak: 6 markah
b. Amalan masyarakat.

    i. Hubungan kasih sayang/ kemesraan antara keluarga / sahabat..2m
    ii. Selalu tolong-menolong keluarga yang memerlukan.................2m
    iii. Selalu berhubung/bertanya khabar ahli keluarga.....................2m
   iv. Sentiasa membuat kebajikan..................................................2m
    v. Semangat setia kawan.......................................................... 2m
   vi. Bersatu padu / mengamalkan semangat perpaduaan........... ...2m
   vii. Berbudi/ berbuat jasa dengan ikhlas.................................... .2m
                                                                                  Mak: 6 markah

c. Mencipta Syair

    i. Tema ................................................................................2m
   ii. Gaya Bahasa......................................................................2m
  iii. Bentuk...............................................................................2m
  iv. Kreativiti............................................................................2m
                                                                                Mak. 8 markah


2.

a. Kejayaan-kejayaan watak Caya Langkara

i. Berjaya mengambil kembang kuma-kuma putih di puncak
   gunung Mesir........................................................................ 2m
ii .Berjaya menyembuhkan penyakit ayahandanya/Raja 
    Saiful Muluk........................................................................ 2m
iii. Berjaya menyembuhkan penyakit Raja Mesir....................... 2m
iv. Berjaya menyelamatkan diri daripada dibakar/dibunuh oleh
     Muqaddam dan Muqaddim di dalam gua.............................2m
v. Berjaya membebaskan Muqaddam dan Muqaddim/Tuan
    Puteri Ra'na Kaseen yang ditawan oleh Raja Peringgi............2m
vi. Berjaya mendapatkan balik kembang kuma-kuma putih yang 
    dirampas oleh Raja Peringgi..................................................2m
vii.Berjaya berkahwin dengan Tuan Puteri Ra'na Kaseen/Puteri
    Raja Madinah......................................................................2m
viii. Berjaya menjodohkan/mengahwinkan bondanya/Tuan Puteri
      Sekandrum dengan Raja Madinah......................................2m
ix. Dilantik sebagai pengganti Raja Madinah.............................2m
x. Berjaya menawan dan mengislamkan ajar-ajar/Raja Jin Kafir
   di negeri Peringgi.................................................................. 2m
xi. Berjaya mengahwinkan Muqaddam dengan Tuan Puteri Ratna
    Dewi/Puteri Raja Peringgi.....................................................2m
xii. Berjaya mengahwinkan Muqaddim dengan Tuan Puteri Ratna 
     Dewi Kemala/Puteri Raja Mesir......................................... 2m
                                                                             Mak: 8 markah

b.Ciri-ciri lipur lara dalam Hikayat Caya Langkara

i. Memaparkan suasana/keadaan kehidupan putera-puteri raja,
   contoh: Suasana/keadaan kehidupan Muqaddam/Muqaddim/
   Caya Langkara iaitu putera Raja Saiful Muluk/Raja negeri Ajam 
   Saqat dll............................................................................... 2m
ii. Berlatarkan istana,
    contoh: lstana Raja Saiful Muluk/istana Raja Madinah/istana Raja 
    Mesir/istana Raja Peringgi/dll............................................... 2m
iii.Watak-watak/watak utama terdiri daripada kalangan 
    putera-puteri raja/istana,
    contoh: Caya Langkara ( watak utama ) ialah putera Raja
    Saiful Muluk/Tuan Puteri Ra'na Kaseen ialah puteri Raja Madinah/
   Tuan Puteri Ratna Dewi Kemala ialah puteri Raja Mesir/Tuan 
   Puteri Ratna Dewi ialah puteri Raja peringgi/dll. ................  ....2m
iv.Ada unsur pengembaraan/merantau,
    contoh: Muqaddam/Muqaddim/Tuan Puteri Ra'na Kaseen/Tuan 
    Puteri Ratna Dewi Kemala/Caya Langkara mengembara/merantau 
    di dalam hutan untuk pergi ke puncak gunung negeri Mesir untuk 
    mendapatkan kembang kuma-kuma putih. .............................2m
v.Ada unsur peperangan,
   contoh: Caya Langkara berperang dengan ajar-ajar/Raja Jin Kafir/
   rakyat Raja Jin/menteri/hulubalang/mangkubumi/pahlawan negeri 
   Mesir/Peringgi........................................................................ 2m
vi.Ada unsur percintaan/berkasih sayang,
    contoh: Caya Langkara bercinta/berkasih sayang dengan Tuan 
    Puteri Ra'na Kaseen............................................................. 2m
vii.Penggunaan puisi tradisional/bahasa berirama/runs,
    contoh: Tuan Puteri Ratna Dewi berpantun:

                          Berkuda lagi berambu,
                              Perca diambil akan cemara,
                          Orang muda baharu bertemu,
                              Marilah diambil akan saudara.................... 2m

viii.Ada unsur latar tempat di kayangan/alam ghaib,
     contoh: Caya Langkara berperang dengan ajar-ajar/Raja 
     Jin Kafir di kayangan/di alam ghaib.....................................2m
ix.Ada unsur/latar tempat di alam nyata,
    contoh: di negeri Ajam Saqat/Mesir/Madinah/Peringgi/di puncak 
    gunung Mesir/di dalam gua/di hutan/di laut/ dll..................... 2m
x.Ada unsur kesaktian/luar biasa/dongeng,
   contoh: Kembang kuma-kuma putih yang berakar dan melekat 
   di tapak tangan Tuan Puteri Ra'na Kaseen/makanan naga kuna 
   yang terlalu banyak/naga kuna yang berenang terlalu laju di laut/
   Caya Langkara yang bercahaya duduk di atas permukaan air
    laut/dll................................................................................ 2m
xi.Ada watak pembantu,
    contoh: Naga kuna/kucing putih dan kucing hitam/Raja Jin Kafir 
    yang memeluk agama lslam/dll............................................ 2m
xii.Plot cerita berakhir dengan kejayaan/kegembiraan, ..
    contoh: Tuan Puteri Ra'na Kaseen/Caya Langkara berjaya 
    mendapatkan kembang kuma-kuma putih di puncak gunung 
    Mesir/Caya Langkara berkahwin/bernikah dengan Tuan Puteri
    Ra'na Kaseen/Raja Saiful Muluk/Raja Mesir/Raja Madinah 
    sembuh daripada penyakitnya dengan hikmat kembang 
    kuma-kuma putih. ............................................................2m
                                                                         Mak: 12 markah

3.

a. Nada

i.Patriotik
  Contoh : di tangan mereka pedang keberanian .................2+2m
                                                                           Mak: 4 markah

b.Gaya bahasa

i. Pemilihan kata/diksi yang/tepat/berkesan/puitis
  Contoh: perjuangan/ luhur ................................................1+1m
ii. Asonansi
   Contoh: di tangan mereka pedang keberanian ( pengulangan a ) 
                                                                                         1+1m
iii. Aliterasi
    Contoh: di dada mereka ada Khalid ( pengulangan d ) ....1+1m
iv. Sinkof 
    Contoh: tak ................................................................ ..1+1m
v. Anafora
    Contoh: musuh pulang mengusung walang
                 musuh walang mengusung keranda teman. ........1+1m
vi. Metafora
    Contoh: pedang keberanian/bara perjuangan/padang juang 1+1m
vii. Responsif
     Contoh: di dada mereka ada Khalid
                  di tangan mereka pedang keberanian ..............1+1m
viii. Anafora
      Contoh: Musuh pulang ........................
                   Musuh walang .............................................. 1+1m
ix. Pengulangan baris
     Contoh: Di dada mereka ada Khalid............................. 1+1m
                                                                           Mak. 8 markah

c. Mencipta sajak

    i. Tema ........................................................................... 2m
    ii. Gaya bahasa ................................................................2m
    iii. Bentuk ....................................................................... 2m
    iv. Kreativiti .................................................................... 2m
                                                                          Mak. 8 markah


4.

 a. Perwatakan Puteri Lelawati Ayu :

 i. Seorang yang penyayang
   Contoh : Puteri Lelawati Ayu amat menyayangi Nenek
   Kebayan Kembang Kasturi ......................................... 1+1m
 ii. Seorang yang suka merendah diri
    Contoh :  PLA selalu merendah diri dengan menyatakan
    dirinya hodoh,walhal dia seorang yang cantik. Hal ini diakui
    oleh Nenek Kebayan dan Mamat............................... 1+1m
 iii. Seorang yang setia
     Contoh : PLA tetap setia bersama neneknya untuk tinggal
     di kawasan setinggan, walaupun ayah kandungnya iaitu
     keturunan istana mempelawa untuk tinggal di istana... 1+1m
iv. Seorang yang tidak suka meminta-minta
    Contoh : PLA berpendapat bahawa orang yang suka
    meminta-minta merupakan ahli neraka...................... 1+1m
v. Seorang yang tabah
   Contoh : PLA tabah menghadapi kehidupan yang miskin
   di kawasan setinggan yang busuk dan kotor.............. 1+1m
 vi. Seorang yang tidak mudah mempercayai orang lain.
     Contoh : PLA tidak cepat mempercayai kata-kata Tengku
     Mahmud bahawa baginda merupakan ayahanda Puteri./
     PLA menyiasat terlebih dahulu akan kebenaran kata-kata
     Tengku Mahmud tersebut................................... .. 1+1m
                                                                   Mak: 8 markah

b. Pengajaran dalam drama :

i. Kita hendaklah menghindari sikap mementingkan darjat
   atau kelas dalam kehidupan
  Contohnya : Pihak istana tidak bersetuju apabila Tengku
  Mahmud Baginda telah mengahwini anak Nenek Kebayan
  Kembang Kasturi yang merupakan seorang penari joget. 1+1m

ii. Kita hendaklah bertanggungjawab terhadap amanah yang
   diberikan kepada kita.
   Contohnya : Nenek Kebayan Kembang Kasturi telah
   memelihara Puteri Lelawati Ayu selama 18 tahun setelah
   kematian bondanya.....................................................1+1m


iii. Kita hendaklah berpegang teguh kepada ajaran agama.
    Contohnya : Nenek Kebayan tidak pernah meninggalkan
    sembahyang dan selalu membaca Al-Quran.............. 1+1m
iv. Kita hendaklah sentiasa mengawal anak-anak agar mereka
    tidak melakukan perkara yang tidak sihat.
    Contohnya : Watak ibu kepada Puteri Lelawati Ayu telah
    menjadi penari joget tanpa pengetahuan Nenek Kebayan
    Kembang Kasturi disebabkan kelalaiannya dalam mengawasi
    pergerakan anaknya itu.......................................... 1+1m

v. Kita hendaklah tabah menghadapi dugaan yang menimpa
   diri kita.
   Contohnya : Nenek Kebayan Kembang Kasturi tabah
   menghadapi penderitaan hidup sewaktu zaman penjajahan
   Jepun suatu ketika dahulu...................................... 1+1m
                                                                   Mak: 6 markah

c. Latar masyarakat :

i. Masyarakat istana / golongan bangsawan.
   Contohnya:Tengku Mahmud Baginda ialah dari golongan
   bangsawan / istana. .................................................1+1m
ii. Masyarakat Melayu setinggan
   Contohnya :PLA dan Nenek Kebayan Kembang Kasturi
   ialah penghuni rumah setinggan yang daif dan kotor...1+1m
iii. Masyarakat penyayang
    Contohnya :Tengku Mahmud sangat menyayangi anaknya,
    walaupun terpisah 18 tahun, baginda tetap mencari
    anaknya. .............................................................. 1+1m
iv. Masyarakat yang suka bersedekah.
     Contohnya :Mamat dan Puteri menerima makanan dan
     pakaian dari sedekah seseorang yang baik hati......1+1m
v. Masyarakat yang mentaati perintah Allah
   Contohnya :lbu PLA telah meninggal dunia semasa sedang
   solat walaupun dia seorang penari kelab malam.......1+1m
vi. Masyarakat yang rajin berkerja.
    Contohnya :Putera melakukan kerja kraf tangan untuk
    menyara hidup seperti membuat topeng/kipas     ..1+1m
vii. Masyarakat miskin/setinggan.
     Contohnya : Nenek Kebayan /PLA tinggal di kawasan
     setinggan / kotor / daif........................................1+1m
viii. Masyarakat yang suka tolong- menolong.
      Contohnya :Mamat sentiasa membantu PLA dan
      Nenek Kebayan Kembang Kasturi ..................1+1m
                                                                Mak. 6 markah


5.

a.Tema cerpen

   Semangat patriotik/Perjuangan kemerdekaan tanah air.... 2m
   Huraian: Pak Denan bekas pejuang tanah air ingin
   bersama-sama meraikan hari kemerdekaan yang diadakan
  di Kuala Lumpur. Malangnya hasrat Pak Denan mendapat
   tentangan daripada anaknya........................................... 2m
                                                                       Mak: 4 markah

b. Empat peranan Pak Denan

    i. Seorang pejuang kemerdekaan negara.........................2m
    ii. Melumpuhkan Malayan Union....................................2m
    iii. Menjelajah ke seluruh negeri dan desa untuk membangkitkan
        semangat menentang penjajahan semasa mudanya......2m
    iv Menyedarkan anak-anaknya supaya mencintai tanah air.2m
    iv. Berperanan sebagai model/ pejuang tanah air.............2m
                                                                        Mak: 8 markah

c. Empat konflik batin/jiwa/dalaman/mental

    i. Kecewa.
      Contohnya : Pak Denan kecewa apabila anaknya Abdul Rahman
       menghalang hasratnya untuk datang ke Kuala Lumpur. 2m
   ii. Sedih.
      Contohnya : Pak Denan sedih atas kematian isterinya... 2m
   iii.Terkilan.
       Contohnya : Pak Denan terkilan dengan sikap Abdul Rahman
       yang menolak rayuannya untuk menyaksikan sambutan hari
       kemerdekaan di Kuala Lumpur............................... ...2m
  iv. Bimbang.
.     Contohnya : Pak Denan tambah bimbang apabila anaknya tidak
      pulang mengambilnya untuk ke Kuala Lumpur, sedangkan
      hari sudah malam................................................... ... 2m
  v. Marah.
      Contohnya :Pak Denan marahkan anak-anaknya yang datang
      meminta maaf kepadanya di Tugu Negara.............. ... 2m
                                                                      Mak: 8 markah

6.

a. Kegigihan Jalil

    i. Kegigihan menebus kembali tanah pusaka ayahnya.
      Contoh: Jalil berusaha dengan gigih mengumpul wang untuk
      menebus semula tanah tersebut............................... 1+1m
   ii.Kegigihan  dalam menuntut ilmu.
     Contoh: Jalil berusaha gigih untuk meneruskan pelajarannya
      walaupun hidupnya miskin/tanpa ibu. ......................1+1m

  iii. Kegigihan mencari rezeki bagi menyara kehidupan.
      Contoh: Jalil gigih mengerjakan sawah walaupun kakinya
       luka...................................................................... 1+1m
  iv. Kegigihan berusaha untuk mengubah nasib.
      Contoh: Jalil sanggup berhijrah ke Kuala Lumpur mencari
      kerja untuk mengubah nasib hidupnya dan seterusnya
      menyambung pelajaran dan berjaya membuka Syarikat
     Alam Hijau.............................................................1+1m
v. Kegigihan rnempertahankan hak.
   Contoh: Jalil berusaha dengan gigih mengumpul wang dan
    bersabar dengan karenah Pak Amat yang mungkir janji
    sehingga dia berjaya menebus semula tanahnya....... 1+1m
vi. Kegigihan mencapai cita - cita.
    Contoh: Jalil gigih bekerja dan mengembangkan syarikat
    perniagaannya hingga berjaya membina Taman Tema
   di kampungnya........................................................1+1m
vii. Kegigihan untuk memajukan kampungnya.
     Contoh: Jalil berusaha membina Taman Tema untuk
     membangunkan kampungnya .............................. 1+1m
                                                                  Mak: 10 markah

b. Persoalan

    i.Kasih sayang anak terhadap ibu/dalam keluarga
     Contoh: Jalil tetap mengasihi ibunya walaupun dia dilayan
     dengan kasar oleh Mak Teh.....................................1+1m
   ii.Amalan musyawarah/gotong royong dalam masyarakat.
     Contoh: Penduduk kampung Bukit Nibung berbincang
      untuk mencari kata sepakat berkaitan pampasan tanah
      bagi pembinaan Taman Tema..................................1+1m
  iii. Keazaman untuk mencapai cita-cita.
      Contoh: Jalil mempunyai keazaman untuk mendapatkan
      kembali tanah pusaka yang dijual oleh ibunya...........1+1
  iv.Sumbang mahram dalam keluarga
     Contoh: Pak Ngah Kadir tergamak melakukan sumbang
     mahram terhadap darah dagingnya sendiri iaitu Biah. 1+1m
 v. lmpian merealisasikan cita-cita dalam hidup
    Contoh: Jalii bercita-cita untuk memajukan tanah bendang
    di kampung Bukit Nibung menjadi Taman Tema yang
    terkenal.................................................................. 1+1m
 vi.Sikap terburu-buru membawa padah.
    Contoh: sikap Mak Teh yang tergesa-gesa menjual tanah
    pusaka arwah suaminya menyebabkan dia kehilangan
    segala-galanya....................................................... 1 +1m
vii. Kepentingan ilmu/pelajaran untuk masa hadapan
     Contoh: Kejayaan Jalil dalam Peperiksaan SPM
     melayakkan dia melanjutkan pelajaran ke pusat
     pengajian tinggi/UPM .......................................... 1 +1m
viii.Kemiskinan/kesusahan bukan penghalang untuk mencapai
     kejayaan hidup.
    Contoh: Walaupun Jalil hidup dalam kemiskinan, namun
    dia tetap berjaya dalam pelajaran...........................l +1m
ix.Amanah untuk ditunaikan.
   Contoh: Jalil menunaikan amanah arwah bapanya untuk
    mendapatkan geran tanah.................................... 1 +1m
x.Sikap tolong-menolong dalam pelbagai etnik/ masyarakat.
   Contoh: Ah Bee membantu Jalil semasa kesusahan.1 +1m
xi.Amalan perbomohan dalam masyarakat Melayu
   Contoh: Mak Teh menemui Tok Su Dollah untuk
   mengetahui sama ada Muhsin melarikan Biah......... 1 +1m

Nota: lsi-isi lain yang sesuai diterima.
                                                                Mak: 10 markah