abazizomar@gmail

Saturday, 11 February 2012

Hobi watak Anuariza dalam novel Jeriji Kasih ( Ramlah Abd. Rashid )

  1. Mencari hasilan hutan ( buah asam kelubi, perah, ketiau dan kabung ).
  2. Melukis.
  3. Memancing/menangkap ikan.
  4. Menahan jerat burung uak-uak.
  5. Berkebun.
  6. Menolong/membantu jiran.

Dua perkara yang amat tidak disukai oleh Syed Fariz dalam novel Jeriji Kasih ( Ramlah Abd. Rashid )

  1. Tidak suka tinggal di kampung.
  2. Benci/marah kepada ayahnya ( Syed Mustafa ).