abazizomar@gmail

Tuesday, 2 April 2013

Sambungan panduan teknik menjawab soalan Sastera SPM


Sikap dan harapan penyair
Sikap merujuk kepada pendirian/pandangan penyair/penyajak terhadap sesuatu objek atau isu seperti yang terdapat dalam puisi ( Tradisional atau Moden ) yang dikemukakan sebagai bahan soalan. Misalnya penyajak/penyair cinta kepada tanah airnya. Penyajak menghargai para pejuang kemerdekaan tanah air. Penyajak sayang kepada tanah air/negaranya. Penyajak sanggup berkorban jiwa untuk kesejahteraan tanah airnya dan sebaganya.  
Harapan merujuk kepada sesuatu yang patut dicapai/diperolehi oleh penyajak/penyair seperti yang tergambar dalam sajak/puisi yang dijadikan soalan. Misalnya penyajak/penyair mengharapkan jangan berlaku peperangan kerana peperangan akan membawa kemusnahan yang dahsyat di muka bumi ini. Penyajak/penyair mengharapkan agar peperangan yang sedang berlaku segera berakhir. Penyajak/penyair mengharapkan negara-negara kuasa dunia dapat menggunakan pengaruh mereka untuk menghentikan segera peperangan yang sedang berlaku di negara tersebut dan sebaganya.

 
Penghasilan/penciptaan puisi ( Tradisional atau Moden
 Mencipta/Menghasilkan Pantun Berkait Bertemakan Budi

Pulau Pandang jauh ke tengah,

  Gunung Daik bercabang tiga,

Hancur badan di kandung tanah,

  Budi yang baik dikenang juga.Gunung Daik bercabang tiga,

  Tampak jauh dari seberang,

Budi yang baik dikenang juga,

  Khidmat bakti disanjung orang.

  Tampak jauh dari seberang,

        ………………………………………….

   Khidmat bakti disanjung orang

        ………………………………………….


   Tampak jauh dari seberang,

  Tegak berdiri bagai raksasa,

    Khidmat bakti disanjung orang

   Orang berbudi kita berbahasa

 Menghasilkan/Mencipta Pantun Berkait Bertemakan Keagamaan

Di atas pokok burung bersarang,

  Burung terbang di ruang angkasa,

Dalam kitab ada terlarang,

  Jangan sekali membuat dosa.Burung terbang di ruang angkasa,

  Jatuh ke laut lalu tenggelam,

Jangan sekali membuat dosa,

  Wahai umat beragama Islam.

  Jatuh ke laut lalu tenggelam,

      ………………………………………….

       Wahai umat beragama Islam,

      …………………………………………  Jatuh ke laut lalu tenggelam,

         Sayap patah badan terbelah,

       Wahai umat beragama Islam,

        Tetapkan iman kepada Allah.

      
Pemberian markah berdasarkan:


Tema/Isi ……………………………………. 2 markah

Bentuk ………………………………………. 2 markah

Gaya bahasa …………………………….. 2 markah

Kreativiti …………………………………… 2 markah

                                                    Jumlah  8 markah

 Soalan penciptaan/penghasilan karya puisi moden/sajak

  Bina sebuah sajak berdasarkan tema berikut: 
 
Perpaduan kaum di Malaysia ( 8 markah )

Pencemaran alam ( 8 markah )

Kasih sayang dalam keluarga ( 8 markah )

Semangat satu Malaysia ( 8 markah )

Cintakan tanah air ( 8 markah )

Masa hadapan hidupku ( 8 markah )

Semangat kejiranan ( 8 markah )

Ketaqwaan kepada Allah ( 8 markah )
 Aspek pemarkahan
 
Tema/isi…………………………… 2 markah
Bentuk…………………………….. 2 markah
Gaya bahasa ……………………. 2 markah
Kreativiti………………………….. 2 markah
                                    JUMLAH 8 MARKAH

 Konsep binaan sajak

Berdasarkan tema yang diberikan dalam soalan.

Buat 3 atau 4 rangkap sahaja

Jumlah baris keseluruhan 15 baris ( jangan kurang dan jangan lebih )

Jumlah perkataan sebaris di antara 3 – 6

Guna pelbagai jenis gaya/unsur bahasa
 Rangka binaan sajak bertemakan Perpaduan Kaum di Malaysia
Rangkap 1 : 6 baris ( Definisi dan latar )
Rangkap 2 : 5 baris ( Tujuan )
Rangkap 3 : 4 baris ( Kesan )
 
Contoh sajak bertemakan Perpaduan Kaum di Malaysia

Perpaduan

Melayu, Cina, India di bawah satu bumbung

Sejak dahulu hingga sekarang

Berpegang pada ikatan sosial sebelum merdeka

Di bawah naungan Ratu Barat

Tiga tokoh seia sekata menjunjung visi
Akhirnya maruah terbela. Menuntut bebas dari cengkaman

Merdeka diri

Memerintah sendiri bumi pertiwi

Untuk membangun bumi tercinta
Duduk sama rendah berdiri sama tinggi.


Membina perpaduan untuk bersatu

Hidup sejahtera membangun negara

Disanjung hormat pelbagai bangsa
Maruah terjaga agama terbela. 

Disediakan oleh,

DRS. AB. AZIZ BIN HAJI OMAR

 Rangka pembinaan sajak bertemakan Pencemaran Alam


Rangkap 1 : 5 baris ( Gambaran keadaan sungai tercemar )
Rangkap 2 : 4 baris ( Sebab-sebab sungai tercemar )
Rangkap 3 : 3 baris ( Kesan/akibat ) 
Rangkap 4 : 3 baris ( Cara mengatasi ) 

Contoh sajak bertemakan Pencemaran Alam/Sungai

Pencemaran Sungai

Larianmu seperti orang tua berusia lanjut

Di permukaanmu berminyak dan bergelodak

Baumu amat meloyakan tekak pengguna
Warnamu teh susu pekat
Lenggokmu tidak bermaya.  Buangan sisa kilang dan hampasan industri

Sikap insan yang buta, pekak dan tuli

Pembangunan yang meranap fauna dan flora
Wajahmu yang tidak berseri lagi. Air keracunan yang menakutkan

Isi perutmu yang bergelimpangan

Dari hulu ke hilir mudik bersama bau hapak.Di mana letaknya tangan berkuasa?

Tiada maknakah akta dan ordinan?

Dan individu lebih bermakna.
Disediakan oleh,
DRS. AB. AZIZ BIN HAJI OMAR 
Biodata Penulis/Pengarang
Nama sebenar/samaran:………………………………..
Tarikh lahir:…………………………………………………….
Tempat lahir:………………………………………………….
Latar pendidikan/persekolahan:…………………….
Pekerjaan/kerjaya:…………………………………………
Anugerah diterima:………………………………………..
Genre penulisan:……………………………………………
Hasil karya/penulisan kreatif:…………………………
Peranan/sumbangan dalam dunia sastera:…….
 Tema/Pemikiran

Pernyataan isi/fakta
Huraian/contoh
Pemikiran drama Bendahara Tepok ialah semangat cintakan
tanah air/keberanian menentang penjajah kerana
mempertahankan tanah air. Bendahara Tepok bersama dengan
pengikut-pengikutnya seperti Selamat Gagah, Hang Kadim, Seri
Nara, Panglima Alang dan lain-lain bermati-matian menentang
penjajah Portugis yang menyerang Melaka, tetapi dengan
segala kekurangan yang ada mereka terpaksa berundur ke Ulu 
Muar, Pagoh, Segamat, Bentayan, Pahang dan Kampar.
 
Persoalan-Persoalan
 
Pernyataan isi/fakta ( Positif dan negatif )
Contoh/huraian  
 Di antara persoalan yang terdapat dalam cerpen Seekor Manusia
Seorang Binatang ialah pembuangan bayi, contoh Zaniah telah
meninggalkan bayi haram yang dilahirkan di atas batu di hutan
Lembah Dara Terbelah. Gejala pergaulan bebas para remaja masa
kini, contoh…………………………….dll…..

 Watak dan Perwatakan
  
Jenis/kategori watak 
Nama-nama watak  
Perwatakan individu watak  
Peranan watak 
Nilai murni watak 
Konflik jiwa/dalaman watak 
Perbandingan watak   
Cara pengarang menggambarkan watak dan perwatakan seseorang watak dalam cerita

 Gaya/Unsur Bahasa/Stail Penulisan
Isi/jenis gaya bahasa 
Contoh/huraian 

Personafikasi 
  Contoh:……………………………………. 
Metafora 
  Contoh:……………………………………. 
Simile 
  Contoh: …………………………………….. 
 Dan lain-lain……. 
Nilai kemanusiaan/moral/murni/akhlak/positif

Isi/fakta/pernyataan 
Contoh/huraian 

Kasih sayang
Contoh:………………………………………………  
Berterima kasih
Contoh: ………………………………………………
Kerajinan
Contoh:....................................................
Ketabahan: .............................................
Contoh:...................................................
Keberanian
Contoh:.................................................... 
Dan lain-lain............................................


 Pengajaran/mesej/amanat/pesanan/perutusan/unsur/didaktik/nasihat  

Isi/fakta/pernyataan 
Contoh/huraian
 
Positif ( Guna ayat suruh/perintah )
Kita hendaklah/mestilah ………………………. 
Contoh/huraian:...........................................
 
Negatif ( Guna ayat larangan )
Kita janganlah………………………………
Contoh/huraian:............................................ 

 Latar/citra/suasana/keadaan/gambaran/imej masyarakat

Isi/fakta/pernyataan 
Contoh/huraian

Umum

  Isi/fakta/pernyataan dan contoh/huraian………

Positif

  Isi/fakta/pernyataan dan contoh/huraian ………

Negatif
  Isi/fakta/pernyataan dan contoh/huraian

Jenis plot

  Kronologi
 
Tidak kronologi
 Struktur/binaan plot:
Pengenalan/awal cerita/eksposisi
Perkembangan peristiwa
Puncak/klimaks
Peleraian/akhir cerita
Unsur plot:
   
Konfliks 
Suspen 
Surprise 
Imbas kembali 
Dialog 
Monolog dalaman 
Deskriptif/pemerian
Teknik plot:
           Imbas kembali 
           Imbas muka 
           Dialog 
           Monolog 
           Suspen 
           Cerita berbingkai 
           Puitic justice ( Keadilan impian ) 
Deskriptif/pemerian
Naratif/penceritaan
Prosaik
Mimpi
Surat
Bawah sedar
Ketergantungan  
Dan lain-lain 
 Plot dramatik:
 
Suspen

Imbas kembali

Surprise

Konfliks

Ketergantungan

Puitic justice/keadilan impian
 Peranan/fungsi/tujuan teknik plot:
Memanjangkan cerita 
Menguatkan plot 
Menarik minat pembaca/penonton 
Cerita lebih berkesan 
Mempelbagaikan teknik mengarang 
Pengenalan identiti pengarang/penulis 
Memperjelaskan sesuatu keadaan/peristiwa 
Memberi peluang kepada pengarang/penulis.. 
Memberi peluang kepada watak …………………
 Unsur-unsur sejarah dalam genre ( cerita/puisi ):
 
Nama tokoh/watak/pelakon bersejarah
 Contoh/huraian:......................................... 
Latar tempat sejarah
 Contoh/huraian:......................................... 
Latar masa/zaman/abad sejarah
 Contoh/huraian:........................................ 
Peristiwa/kejadian bersejarah
 Contoh/huraian:......................................... 
Gelaran jawatan pembesar
 Contoh/huraian:.......................................... 
Peralatan sejarah
  Contoh/huraian:......................................... 
Sistem pemerintahan feudal/beraja
  Contoh/huraian:.......................................... 
Adat-istiadat bersejarah
  Contoh/huraian:...........................................  
 

Unsur agama Islam
 
Isi/fakta
Contoh/huraian:

Isi/fakta ialah segala perkara yang ada kaitan
dan sangkut paut dengan amalan agama Islam:

Peristiwa kebesaran dalam Islam
Contoh:................................................
Zaman/tahun/bulan Islam/waktu
Contoh:............................................... 
Tempat-tempat suci dalam Islam/tempat-tempat beribadat
Contoh:................................................... 
Nama  Allah, nabi/melaikat/khalifah/tokoh-tokoh Islam
Contoh:....................................................
Gelaran dalam Islam
Contoh:......................................................
Amalan/perbuatan
Contoh:.................................................... 
Ucapan
Contoh:....................................................... 
Ayat-ayat suci Al-Quran/hadis
Contoh:...................................................... 
Jenis-jenis hukum dalam Islam dan lain-lain…………………………
Contoh:......................................................
 Unsur mitos/sakti/luar biasa/ganjil/magis/mistik
 
Perkara-perkara yang tidak masuk akal atau
tidak logik  yang terdapat dalam cerita, sama
ada perbuatan, peristiwa,  amalan, kepercayaan,
peralatan, latar tempat, gambaran  keadaan dan
sebagainya.

Huraian isi/fakta/peristiwa
 
 Konfliks
 
Perselisihan faham/pendapat/pandangan/sikap
atau perbezaan pendirian di antara satu watak
dengan watak lain disebabkan oleh sesuatu yang
menimbulkan rasa tidak puas hati mana-mana
watak.

Jenis konfliks:

a.Konfliks dalam cerita
b.Konfliks di antara watak dengan watak lain
c.Konfliks individu watak  (dalaman/jiwa/
      mental )
 Cara jawab konfliks
Isi/fakta konfliks:
Marah
Contoh/huraian:............................................. 
Benci
Contoh/huraian:............................................................. 
Dendam
Contoh/huraian:............................................................ 
Serba salah
Contoh/huraian:.......................................................... 
Sedih
Contoh/huraian:.......................................................... 
Sakit hati  
Contoh/huraian:............................................................
Bosan
Contoh/huraian:........................................................... 
Kecewa
Contoh/huraian:.......................................................... 
Hampa
Contoh/huraian:.........................................................
Menangis
Contoh/huraian:.........................................................
Sunyi/sepi
Contoh/huraian:........................................................... 
Menyesal dan lain-lain………………………..
Contoh/huraian kepada isi konfliks

  Unsur suspen
 
Peristiwa /kejadian tegang yang merimaskan/
mencemaskan/meresahkan  yang menimbulkan
rasa ingin tahu pembaca bagaimana kesudahan/
berakhirnya  sesuatu peristiwa tersebut.

Fakta/isi dan huraian ( Nyatakan siapa watak terlibat, apa peristiwa/kejadian yang berlaku, di mana/tempat  dan latar masa/bila ).
 
 Unsur surprise/kejutan 
Peristiwa/kejadian yang berlaku secara tiba-tiba atau tidak diduga sama ada oleh watak-watak yang terlibat dalam cerita atau pun pembaca yang menimbulkan rasa terkejut dan hairan oleh watakwatak atau pembaca.
Isi/fakta dan huraian ( Nyatakan siapa watak yang terlibat, apa peristiwa/kejadian yang berlaku, di mana/latar tempat  dan bila/latar masa.
 
 Sudut pandangan pengarang
 
 Pembaca/penonton menilai kedudukan seseorang pengarang/penulis sama ada terlibat secara langsung dalam cerita sebagai salah seorang watak atau pun berada di luar cerita dan tidak terlibat sebagai salah seorang watak dalam cerita.
   Jenis sudut pandangan ialah sudut pandangan orang pertama dan sudut pandangan orang ketiga ( orang ketiga serba tahu dan orang ketiga serba tahu terhad ).