abazizomar@gmail

Monday, 5 November 2012

Ciri-ciri sastera/cerita lipur lara dalam Hikayat Nakhoda Muda ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

 1. Memaparkan suasana/keadaan kehidupan putera-puteri raja, contoh: Keadaan kehidupan Maharaja Johan Syah/Tuan Puteri Rakna Kemala, putera/puteri kepada Maharaja Bikrama Sakti.
 2. Berlatarkan istana, contoh: Istana Maharaja Bikrama Sakti/Istana Maharaja Johan Syah/Istana Maharaja Digar Alam.
 3. Watak-watak/watak utama daripada kalangan putera-puteri raja/istana, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda puteri kepada Maharaja Bikrama Sakti merupakan watak utama dalam cerita.
 4. Ada unsur pengembaraan/merantau, contoh: Maharaja Johan Syah/Tuan Puteri Rakna Kemala mengembara/merantau ke Pulau Rumbnia/Negeri Berantah Indera.
 5. Penggunaan bahasa berirama/runs, contoh: Yang tempang datang bertongkat dan yang patah datang berusung dan yang buta datang bertarik.
 6. Ada watak pembantu khas, contoh: Burung bayan.
 7. Latar tempat di alam nyata/alam ghaib, contoh: Di Pulau Rumbnia/Di Negeri Berantah Indera.
 8. Ada unsur kesaktian/luar biasa, contoh: Buah Rumbnia yang dimakan dan bijinya dicampak ke tanah oleh MJS/TPRK/MDA tumbuh dan berbuah dengan serta merta.
 9. Plot cerita mudah/ringkas, contoh: Ada permulaan, perkembangan, puncak dan akhir cerita.
 10. Plot cerita berakhir dengan kemenangan/kejayaan/kebahagiaan, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda berjaya membebaskan kakandanya Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta yang ditawan oleh Maharaja Digar Alam di Negeri Berantah Indera kerana tewas dalam pertaruhan.

Watak-watak dalam Hikayat Nakhoda Muda ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

 1. Maharaja Bikrama Sakti ( Raja Negeri Maha Khairan Langkawi )
 2. Tuan Puteri Sinaran Bulan (Isteri Maharaja Bikrama Sakti/Puteri Raja Negeri Juwita)
 3. Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta (Putera MBS dan TPSB)
 4. Tuan Puteri Ratna Kemala/Nakhoda Muda ( Puteri MBS dan TPSB/adinda MJS )
 5. Maharaja Digar Alam ( Raja Negeri Berantah Indera )
 6. Raja Bikrama Indera ( Putera Maharaja Digar Alam )
 7. Perdana Menteri
 8. Isteri Perdana Menteri
 9. Menteri
 10. Menteri Hulubalang
 11. Anak Raja-Raja Besar
 12. Penunggu pintu istana
 13. Juru batu
 14. Pesuruh
 15. Orang muda-muda
 16. Rakyat/isi negeri
 17. Burung bayan