abazizomar@gmail

Monday, 5 November 2012

Ciri-ciri sastera/cerita lipur lara dalam Hikayat Nakhoda Muda ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

  1. Memaparkan suasana/keadaan kehidupan putera-puteri raja, contoh: Keadaan kehidupan Maharaja Johan Syah/Tuan Puteri Rakna Kemala, putera/puteri kepada Maharaja Bikrama Sakti.
  2. Berlatarkan istana, contoh: Istana Maharaja Bikrama Sakti/Istana Maharaja Johan Syah/Istana Maharaja Digar Alam.
  3. Watak-watak/watak utama daripada kalangan putera-puteri raja/istana, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda puteri kepada Maharaja Bikrama Sakti merupakan watak utama dalam cerita.
  4. Ada unsur pengembaraan/merantau, contoh: Maharaja Johan Syah/Tuan Puteri Rakna Kemala mengembara/merantau ke Pulau Rumbnia/Negeri Berantah Indera.
  5. Penggunaan bahasa berirama/runs, contoh: Yang tempang datang bertongkat dan yang patah datang berusung dan yang buta datang bertarik.
  6. Ada watak pembantu khas, contoh: Burung bayan.
  7. Latar tempat di alam nyata/alam ghaib, contoh: Di Pulau Rumbnia/Di Negeri Berantah Indera.
  8. Ada unsur kesaktian/luar biasa, contoh: Buah Rumbnia yang dimakan dan bijinya dicampak ke tanah oleh MJS/TPRK/MDA tumbuh dan berbuah dengan serta merta.
  9. Plot cerita mudah/ringkas, contoh: Ada permulaan, perkembangan, puncak dan akhir cerita.
  10. Plot cerita berakhir dengan kemenangan/kejayaan/kebahagiaan, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda berjaya membebaskan kakandanya Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta yang ditawan oleh Maharaja Digar Alam di Negeri Berantah Indera kerana tewas dalam pertaruhan.

No comments:

Post a Comment