abazizomar@gmail

Monday, 30 April 2012

Latar/citra/gambaran/suasana/keadaan/imej masyarakat dalam Hikayat Cendawan Putih ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

 1. Masyarakat zaman dahulu/lampau/silam.
 2. Masyarakat istana/keluarga raja, contoh ada jawatan-jawatan pembesar istana seperti mangkubumi/menteri/hulubalang/Temenggung Agas Perdana dll.
 3. Masyarakat feudal/pemerintahan beraja, contoh Raja Indera Kemala Putera/Raja Syah Dewa Alam pemerintah negeri Melaka Pura/Raja Kesambi Pura/Raja Paksi Dewa pemerintah negeri Agung Sari.
 4. Masyarakat yang suka berperang, contoh Raja Indera Kemala Putera jatuh sakit tenat selepas berperang.
 5. Masyarakat yang  percaya kepada ahli nujum, contoh Raden Kesuma Wati percaya kepada ahli nujum yang mengatakan ubat untuk menyembuh penyakit ayahandanya ialah dengan mendapatkan telur burung merpati putih yang bersarang dalam telinga naga di atas Gunung Meraksa Dewa.
 6.  Masyarakat yang percaya kepada mimpi, contoh Tuan Puteri Pelinggam Cahaya bermimpi bertemu dengan seorang perempuan tua yang memberitahu kepadanya telur burung merpati putih boleh didapati dari dalam telinga naga di atas Gunung Meraksa Dewa.
 7. Masyarakat yang patuh/taat/setia kepada pemimpin/raja, contoh menteri/mangkubumi/hulubalang/rakyat negeri Indera Buangan  patuh kepada Tuan Puteri Indera Maya dan Tuan Puteri Ratna Sari yang memerintah supaya pergi ke laut Gunung Meraksa Dewa mencari Raden Kesuma Ningrat yang jatuh ke laut kerana ditolak oleh Raden Kesuma Wati.
 8. Masyarakat yang berani menghadapi cabaran dalam hidup, contoh Raden Kesuma Wati/Tuan Puteri Pelinggam Cahaya/Raden Kesuma  Ningrat berani mengembara di dalam hutan rimba untuk pergi ke Gunung Meraksa Dewa mengambil telur burung merpati putih yang bersarang di dalam telinga naga.
 9. Masyarakat yang zalim/kejam/tidak berperikemanusiaan, contoh Tuan Puteri Pelinggam Cahaya zalim kerana membunuh hulubalang pahlawan yang sedang tidur di dalam hutan/Raden Kesuma Wati zalim kerana membunuh Tuan Puteri Pelinggam Cahaya yang enggang memberi telur burung merpati putih yang dimintanya.
 10. Masyarakat yang suka mencuri/mengambil hak orang lain, contoh Raden Kesuma Wati mencuri makanan kuih-muih milik pekedai di gerai/kedai dalam pasar di negeri Indera Buangan.
 11. Masyarakat yang berniat jahat/dengki/dendam kepada seseorang, contoh Raden Kesuma Wati berniat jahat untuk membunuh Raden Kesuma Ningrat dengan menolaknya jatuh ke laut dari atas Gunung Meraksa Dewa.
 12. Masyarakat yang suka menolong/membantu orang lain, contoh Raden Kesuma Ningrat telah menolong Raden Kesuma Wati dan Tuan Puteri Pelinggam Cahaya mendapatkan telur burung merpati putih dari dalam telinga naga di atas Gunung Meraksa Dewa.
 13. Masyarakat yang tamak haloba, contoh Raden Kesuma Wati tamak haloba dengan memaksa Tuan Puteri Pelinggam Cahaya memberi kepadanya telur burung merpati putih kepunyaannya.
 14. Masyarakat yang penyayang/pengasih, contoh Raden Kesuma Wati susah hati dan menangis kerana kasih dan sayang kepada ayahandanya Raja Indera Kemala Putera yang sedang sakit tenat selepas berperang.
 15. Masyarakat yang bertindak secara adil dan saksama, contoh Raden Kesuma Ningrat bertindak secara adil kepada Raden Kesuma Wati dan Tuan Puteri Pelinggam Cahaya iaitu dengan memberi sebiji seorang telur burung merpati putih yang diambil dari dalam telinga naga di atas Gunung Meraksa Dewa.
 16. Masyarakat yang mempunyai dan mengamalkan kuasa sakti/luar biasa, contoh Raden Kesuma Ningrat menggunakan kesaktiannya mengeluarkan air dari puncak pohon beringin untuk minuman Raden Kesuma Wati yang  kehausan air/Tuan Puteri Pelinggam Cahaya menggunakan kuasa saktinya dengan mengeluarkan pelbagai jenis hidangan makanan dari cembulnya untuk dimakan oleh Raden Kesuma Wati dan Raden Kesuma Ningrat semasa berada di hutan rimba.
 17. Masyarakat yang beriman/percaya kepada kuasa Allah, contoh Raden Kesuma Ningrat mengatakan kepada Raden Kesuma Wati yang dia tidak mampu untuk mengambil telur burung merpati putih yang bersarang di dalam telinga naga di atas Gunung Meraksa Dewa, melainkan dengan kuasa Allah juga.
 18. Masyarakat yang  jujur/ikhlas dalam memberikan pertolongan/bantuan kepada seseorang, contoh Raden Kesuma Ningrat jujur/ikhlas menolong/membantu Raden Kesuma Wati dan Tuan Puteri Pelinggam Cahaya mendapatkan telur burung merpati putih dari dalam telinga naga di atas Gunung Meraksa Dewa.
 19. Masyarakat yang baik hati/pemurah/perihatin/bersimpati, contoh Raden Kesuma Ningrat baik hati kerana tolong membayar harga makanan kuih-muih yang dicuri makan oleh Raden Kesuma Wati kepada pemilik kedai/gerai dalam pasar di negeri Indera Buangan.
 20. Masyarakat yang bertindak mengikut perasaan/menceroboh hak orang lain/pengganas, contoh Raja Paksi Dewa dari negeri Agung Sari menyerang dan menceroboh negeri Indera Buangan untuk mengambil Tuan Puteri Indera Maya dan Tuan Puteri Ratna Sari sebagai isterinya.
 21. Masyarakat yang berpoligami, contoh Raja Indera Kemala Putera beristeri dua orang, iaitu Tuan Puteri Indera Maya ( bonda Raden Kesuma Ningrat ) dan bonda kepada Raden Kesuma Wati.
 22. Masyarakat pemimpin yang suka memberi sedekah kepada rakyat jelata, contoh Tuan Puteri Indera Maya dan Tuan Puteri Ratna Sari memberi sedekah kepada rakyat negeri Indera Buangan secara adil harta rampasan dari negeri Agung Sari yang tewas berperang dengannya.
 23. Masyarakat yang bertanggungjawab kepada ibu bapa/orang tua, contoh Raden Kesuma Wati dan Tuan Puteri Pelinggam Cahaya bertanggungjawab pergi mencari telur burung merpati putih yang bersarang dalam telinga naga di atas Gunung Meraksa Dewa untuk ayahanda mereka masing-masing.
 24. Dan isi-isi lain yang sesuai ....................sila rujuk teks/cerita asal.

Sunday, 29 April 2012

Pengajaran/mesej/amanat/unsur didaktik/amanat/pesanan dalam Hikayat Cendawan Putih ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

 1. Sebagai anak kita hendaklah bertanggungjawab menjaga kesihatan ibu bapa/orang tua, contoh Raden Kesuma Wati bertanggungjawab pergi mencari telur burung merpati putih yang bersarang di dalam telinga naga di atas Gunung Meraksa Dewa sebagai ubat untuk menyembuhkan penyakit ayahandanya Raja Indera Kemala Putera yang sakit tenat selepas berperang.
 2. Sebagai anak kita hendaklah berusaha dengan sedaya upaya untuk memenuhi kehendak/kemahuan ibu bapa/orang tua, contoh Tuan Puteri Pelinggam Cahaya telah berusaha dengan sedaya upaya pergi mengembara ke hutan rimba/ke Gunung Meraksa Dewa untuk mendapatkan telur  burung merpati putih yang bersarang di dalam telinga naga yang dikehendaki oleh ayahandanya Raja Syah Dewa Alam.
 3. Kita hendaklah gigih/tabah dalam melakukan sesuatu perkara/kita jangan mudah berputus asa dalam melakukan sesuatu perkara untuk  kebaikan, contoh Raden Kesuma Wati/Tuan Puteri Pelinggam Cahaya/Raden Kesuma Ningrat gigih/tabah/tidak mudah berputus asa mengembara di dalam hutan rimba untuk pergi ke Gunung  Meraksa Dewa mengambil telur burung merpati putih yang bersarang di dalam telinga naga.
 4. Kita hendaklah patuh/taat/setia kepada pemimpin/ketua/pemerintah/raja, contoh menteri, mangkubumi, hulubalang dan rakyat negeri Kesambi Pura patuh/taat/setia kepada perintah Tuan Puteri Pelinggam Cayaha supaya pergi ke hutan rimba/Gunung Meraksa Dewa mencari telur burung merpati putih yang bersarang di dalam telinga naga. Dll...........
 5. Kita jangan mencuri/merampas/mengambil hak orang lain, contoh Tuan Puteri Pelinggam Cayaha merampas kuda hitam, lembing, pakaian dan tali pinggang hulubalang pahlawan yang dibunuh di hutan rimba/Raden Kesuma Wati mencuri makanan kuih-muih di kedai/gerai di pasar dalam negeri Indera Buangan.
 6. Kita janganlah membunuh/bertindak zalim/kejam/tidak berperikemanusiaan kepada seseorang, contoh Tuan Puteri Pelinggam Cahaya membunuh hulubalang pahlawan yang sedang  tidur di hutan rimba/Raden Kesuma Wati menikam/membunuh Tuan Puteri Pelinggam Cahaya di atas Gunung Meraksa Dewa kerana enggang memberi telur burung merpati putih yang dimintanya.
 7. Kita janganlah berniat jahat/dengki/dendam kepada seseorang, contoh Raden Kesuma Wati berniat jahat terhadap Raden Kesuma Ningrat iaitu dengan menolak jatuh ke laut dari atas Gunung Meraksa Dewa.
 8. Kita janganlah tamak dan haloba, contoh Raden Kesuma Wati tamak dan haloba iaitu dengan memaksa Tuan Puteri Pelinggam Cahaya menyerahkan telur burung merpati putih kepunyaannya kepadanya.
 9. Kita hendaklah menolong/membantu orang yang  memerlukan pertolongan/bantuan, contoh Raden Kesuma Ningrat menolong/membantu Raden Kesuma Wati dan Tuan Puteri Pelinggam Cahaya mendapatkan telur burung merpati putih dari dalam telinga naga di atas Gunung Merksa Dewa.
 10. Kita hendaklah bertindak secara adil kepada seseorang, contoh Raden Kesuma Ningrat bertindak adil kepada Raden Kesuma Wati dan Tuan Puteri Pelinggam Cahaya dengan memberi sebiji seorang telur burung merpati putih yang diambil dari dalam telinga naga di atas Gunung Meraksa Dewa.
 11. Kita hendaklah jujur/ikhlas dalam membantu/menolong seseorang, contoh Raden Kesuma Ningrat jujur/ikhlas menolong  Raden Kesuma Wati dan Tuan Puteri Pelinggam Cahaya mendapatkan telur burung merpati putih yang terdapat di atas Gunung Meraksa Dewa.
 12. Kita janganlah bertindak ganas/mengikut perasaan/menceroboh hak orang lain, contoh Raja Paksi Dewa dari negeri Agung Sari menceroboh/menyerang negeri Indera Buangan bertujuan untuk  merampas/mengambil Tuan Puteri Indera Maya dan Tuan Puteri Ratna Sari  sebagai isterinya.
 13. Dan isi-isi lain yang sesuai ........... sila rujuk teks/cerita asal.

Nilai kemanusiaan/moral/murni/akhlak dalam Hikayat Cendawan Putih ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

 1. Kasih sayang, contoh Raden Kesuma Wati kasih dan sayang kepada ayahandanya Raja Indera Kemala Putera yang sakit tenat selepas berperang/Tuan Puteri Pelinggam Cahaya kasih dan sayang kepada ayahandanya Raja Syah Dewa Alam yang bermimpi makan telur burung merpati putih/Tuan Puteri Indera Maya kasih dan sayang  kepada anakandanya Raden Kesuma Ningrat yang ditolak jatuh ke laut Gunung Meraksa Dewa oleh Raden Kesuma Wati.
 2. Kepatuhan/ketaatan/kesetiaan, contoh menteri, mangkubumi, hulubalang dan rakyat negeri Kesambi Pura patuh/taat/setia kepada perintah Tuan Puteri Pelinggam Cayaha supaya pergi ke hutan rimba/Gunung Meraksa Dewa mencari telur burung merpati putih yang bersarang  di dalam telinga naga/Raden Kesuma Wati patuh/taat/setia kepada perintah Raden Kesuma Ningrat  supaya menjadi gembala kambingnya sebagai bayaran kepada hutang makanan yang dicuri daripada pekedai di pasar yang dibayar oleh baginda.
 3. Keberanian, contoh Raden Kesuma Wati/Tuan Puteri Pelinggam Cahaya/Raden Kesuma  Ningrat  berani mengembara di dalam hutan rimba untuk pergi ke Gunung Meraksa Dewa bagi mendapatkan telur burung merpati putih yang bersarang di dalam telinga naga.
 4. Ketabahan/kegigihan, contoh Raden Kesuma Wati/Tuan  Puteri Pelinggam Cahaya/Raden Kesuma Ningrat tabah/gigih mengembara di dalam hutan rimba untuk  pergi ke Gunung Meraksa Dewa bagi mendapatkan telur burung merpati putih yang bersarang  di dalam telinga naga.
 5. Kesabaran, contoh Tuan Puteri Pelinggam Cahaya sabar menunggu kedatangan Raden Kesuma Ningrat di dalam telinga singa.
 6. Kebijaksanaan, contoh Tuan Puteri Pelinggam Cahaya bijak berusaha mengambil buah limau nipis di dalam lubang tanah/bumi menggunakan tiga jari dengan menuangkan air ke dalam lubang tanah tersebut sehingga buah limau nipis timbul di permukaan lubang tanah.
 7. Patriotisme/cintakan tanah air/mempertahankan hak, contoh Tuan Puteri Indera Maya dan Tuan Puteri Ratna Sari berperang menentang Raja Paksi Dewa dari Negeri Agung Sari yang menyerang negerinya/Negeri Indera Buangan untuk merampasnya dan dijadikan isteri.
 8. Keadilan, contoh Raden Kesuma Ningrat adil dengan membahagikan sebiji seorang telur burung merpati putih yang diambil dari dalam telinga naga kepada Tuan Puteri Pelinggam Cahaya dan Raden Kesuma Wati.
 9. Tolong-menolong/bantu-membantu/bekerjasama, contoh Raden Kesuma Ningrat menolong atau membantu Raden Kesuma Wati dan Tuan Puteri Pelinggam Cahaya mengambil telur burung merpati putih yang bersarang dalam telinga naga di atas Gunung Meraksa Dewa.
 10. Keikhlasan/kejujuran, contoh Raden Kesuma Ningrat jujur/ikhlas membantu/menolong Raden Kesuma Wati dan Tuan Puteri Pelinggam Cahaya mendapatkan telur burung merpati putih yang bersarang dalam telinga naga di atas Gunung Meraksa Dewa.
 11. Merendah diri, contoh Raden Kesuma  Wati merendah diri/sujud di kaki Tuan Puteri Indera Maya serta meminta ampun dan maaf di atas kesalahannya yang lalu.
 12. Bertanggungjawab, contoh Raden Kesuma Wati dan Tuan Puteri Pelinggam Cahaya masing-masing bertanggungjawab mencari telur burung merpati putih yang bersarang dalam telinga  naga di atas Gunung Meraksa Dewa untuk ayahanda mereka masing-masing.
 13. Baik hati/bersimpati, contoh Raden Kesuma Ningrat baik hati dengan tolong membayar hutang makanan kuih-muih yang dicuri dan dimakan oleh Raden Kesuma Wati dari kedai/gerai kepada pemilik kedai/gerai.
 14. Beriman/kepercayaan kepada Allah, contoh Raden Kesuma Ningrat mengatakan kepada Raden Kesuma Wati dia tidak mampu mendapatkan telur burung merpati  putih yang bersarang dalam telinga naga di atas Gunung Meraksa Dewa, melainkan  dengan pertolongan dan kuasa Allah juga.
 15. Dan isi-isi lain yang sesuai ............ sila rujuk teks/cerita asal.