abazizomar@gmail

Saturday, 21 July 2012

Post-Mortem Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu, PKBS 2, 2012


1.      Pendahuluan

1.1.  Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu merupakan mata pelajaran elektif yang ditawarkan kepada pelajar di peringkat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ).
1.2.  Di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim Satu, pada tahun  2012, terdapat tiga kelas daripada tujuh kelas aliran kemanusiaan yang menawarkan pakej mata pelajaran ini. Kelas-kelas yang dimaksudkan ialah Tingkatan 5P Al-Antaki, 5P Al-Farabi dan 5P Al-Kindi dengan jumlah pelajar  seramai 102 orang.
1.3.  Teks dan genre sastera yang digunakan oleh pelajar di peringkat tingkatan lima/SPM terdiri daripada empat buah yang mengandungi  enam genre ( puisi tradisional, puisi moden, prosa tadisional, prosa moden: novel, cerpen dan drama ).
1.4.  Soalan PKBS 2, 2012 telah menggunakan format soalan peperiksaan SPM sepenuhnya dengan peruntukan masa selama dua jam setengah. Soalan terdiri daripada bahagian satu dan bahagian dua.

  1. Objektif

2.1.  Untuk melihat aspek kekuatan dan kelemahan secara umum terhadap strategi-strategi yang digunakan pada lima bulan yang lepas.
2.2.  Untuk membandingkan data pencapaian secara umum,  kualiti, target dan gred purata mata pelajaran  ( NGP ) di antara kelas/tingkatan.
2.3.  Untuk merancang strategi dan program jangka pendek dan jangka panjang bagi mengatasi kelemahan atau meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan pada masa-masa hadapan.
2.4.  Untuk mengenalpasti program khusus dan umum yang boleh dan mampu  dilaksanakan bagi meningkatkan lagi pencapaian dalam penilaian/peperiksaan pada masa hadapan.
2.5.  Untuk menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran guru yang lepas di kelas.

  1. Matlamat
Post- Mortem ini dibuat untuk dijadikan dasar dan panduan ke arah merancang dan melaksanakan program-program akademik yang lebih berkesan untuk meningkatkan lagi pencapaian ke arah yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang.

  1. Analisis Pencapaian Berdasarkan Kelas/Tingkatan

TKT
JUM
PEL
TH
A+
A
A-
B+
B
C+
C
D
E
G
JUM
LULUS
%
LULUS
GPMP
5Al-A
34
-
1
9
11
5
4
3
1
-
-
-
34
100.00
2.44
5Al-F
32
-
-
-
-
1
-
2
5
6
1
17
15
 46.88
7.65
5Al-K
36
2
-
-
2
-
2
4
9
2
5
10
24
 70.59
6.89
JUM
102
2
1
9
13
6
6
9
15
8
6
27
73
 73.00
5.59


4.1.  Analisis Umum

4.1.1.   Terdapat seramai 102 orang calon dari tiga kelas ( 5Al-Antaki, 5Al-Farabi dan 5Al-Kindi ). Seramai 2 orang pelajar tidak hadir, iaitu  dari tingkatan 5Al-Kindi.
4.1.2.      Terdapat seramai 5 orang pelajar berbangsa Tionghua di tingkatan 5Al-Farabi. Daripada 5 orang pelajar Tionghua tersebut, hanya seorang yang lulus dengan markah 48% ( C ).
4.1.3.      Pencapaian umum ialah 73.00 % ( 73 orang lulus dan 27 orang gagal ) dengan GPMP  5.59.
4.1.4.      Pencapaian dari segi kualiti ( A+:1 orang, A:9 orang dan A-:13 orang, iaitu 23.00% ). Gred B seramai 12 orang, iaitu 12.00%.
4.1.5.    Daripada tiga kelas aliran kemanusiaan ( 5Al-A, 5Al-F dan 5Al-K ), didapati pencapaian pelajar tingkatan 5Al-A ialah 100 %, dengan gred purata mata pelajaran 2.44 ( A+1, A 9, A-11: 21 orang, B+ 5 orang. 5Al-F ialah 46.88%  ( NGP 7.65 ) dan 5Al-K ialah 70.59% ( NGP 6.59 ).
4.1.6.      Keadaan pelajar di tingkatan 5Al-Farabi dan  5Al-Kindi pada tahun ini agak  terkawal, tidak banyak menimbulkkan masalah disiplin, kecuali dua orang iaitu Mohamad Hafizur Rahman Bin Ab. Rahim ( 5Al-Farabi ) dan Muhammad  Salkowi Bin Ihsan ( 5Al-Kindi ) yang agak nakal sedikit.
4.1.7.      Pada keseluruhannya keadaan/suasana kelas tingkatan 5Al-Kindi adalah lebih baik berbanding dengan kelas tingkatan 5 Al-Farabi baik dari segi minat terhadap mata pelajaran mahu pun sasiah/disiplin pelajar.

  1. Analisis Kekuatan dan Kelemahan

5.1.1.      Kekuatan

5.1.2.      Majoriti pelajar yang lulus dengan pencapaian cemerlang dan kepujian berada di kelas tingkatan 5Al-Antaki
5.1.3.  Pelajar di kelas ini belajar dengan penuh disiplin, mempunyai minat dan bertanggungjawab.
5.1.4.      Mereka suka membaca, merujuk blog sastera, berbincang dan membuat latihan.
5.1.5.      Pelajar hadir ke kelas harian biasa, kelas gilap petang dan kelas tambahan hari Jumaat.
5.1.6.      Mereka dapat menyiapkan tugasan rumah yang diberikan dengan baik.
5.1.7.      Mereka dapat faham  konsep sastera dengan baik
5.1.8.      Pelajar faham soalan dan dapat mengemukakan isi dan huraian jawapan yang cukup, sesuai dengan kehendak soalan.
5.1.9.      Pelajar minat terhadap mata pelajaran Kesusasteraan Melayu.
5.1.10.  Merujuk/mencari bahan melalui internet ( Blog AZMAR-PB ).


5.2.  Kelemahan

5.2.1.      Majoriti pelajar sederhana, lemah dan gagal berada di kelas tingkatan 5Al-Farabi dan 5Al-Kindi.
5.2.2.      Majoriti pelajar lemah dan gagal ialah mereka yang tidak minat terhadap mata pelajaran, tidak bertanggungjawab dan tidak berdisiplin.
5.2.3.      Pelajar sering tidak hadir ke kelas tambahan hari Jumaat.
5.2.4.   Tidak mempunyai peralatan belajar yang cukup seperti tidak membawa buku teks ke sekolah dan buku nota atau latihan.
5.2.5.      Tidak membaca teks dan mengulangkaji nota.
5.2.6.      Tidak memberi perhatian sepenuhnya sewaktu guru mengajar di kelas.
5.2.7.      Tidak menyiapkan tugasan rumah  yang diberikan oleh guru.
5.2.8.      Sukar memahami konsep sastera dan teks sastera yang dibaca atau dikaji.
5.2.9.      Tidak memahami kehendak soalan yang menyebabkan jawapan terpesong, isi kurang dan tiada huraian contoh. Gagal mentafsir maksud tersirat dan jawapan yang tersembunyi ( Soalan Bahagian 1 ).
5.2.10.  Sukar mengingati fakta dan contoh dalam cerita, terutama prosa tradisional/teks klasik.
5.2.11.  Tiada kemudahan internet di rumah untuk merujuk/mencari bahan sastera.

  1. Senarai Pelajar Cemerlang ( A+, A, A- )

Bil. 
Nama Pelajar
Tingkatan
Markah
Gred
1
Mohammad Izzat Lutfi Bin Mahmud
5Al-Ant.
88
A
2
Muhmad Hafiz Bin Muhamad Nazari
5Al-Ant
86
A
3
Muhmmad Amal Bin Rusli
5Al-Ant
72
A-
4
Muhamad Attirmizie Bin Abd. Rahman
5Al-Ant
84
A
5
Muhmmad Azrul Bin Azman
5Al-Ant
73
A-
6
Muhammad Firdaus Bin Azhan
5Al-Ant
73
A-
7
Muhammad Zaiful Adli  Zainal Abidin
5Al-Ant
84
A
8
W. Mohd. Shaker W. Mohd. Fadzmee
5Al-Ant
81
A
9
Fatin Mastura Bin Binti Zahari
5Al-Ant
77
A-
10
Jamilyn Syafiqa Binti Rushdan
5Al-Ant
77
A-
11
Noor Syahiera Binti Awang@Muhamad
5Al-Ant
72
A-
12
Nor Hazwani Binti Abdullah Halim
5Al-Ant
72
A-
13
Nur Aifa Alia Binti Ghazali
5Al-Ant
72
A-
14
Nur Amira Farhana Binti Abd. Hamid
5Al-Ant
73
A-
15
Nur Nabilah Binti Zakeri
5Al-Ant
77
A-
16
Nur Salwanie Binti Zaini
5Al-Ant
80
A
17
Nuremylia Binti Ramli
5Al-Ant
84
A
18
Nurul Amni Binti Ismail
5Al-Ant
76
A-
19
Nurulizzati Binti Che Hashim
5Al-Ant
87
A
20
Siti Norwahidah binti Rajab
5Al-Ant
96
A+
21
W. Nur Zulaikha Bt W. Mohd. Zulkifli
5Al-Ant
87
A
22
Mohd. Al-Qushairy Bin Mohamad
5Al-Knd
76
A-
23
Nur Zaira Mardia Binti Azidi
5Al-Knd
79
A-

  1. Senarai Pelajar Lemah ( Gagal: G1, G2, G3 )

Bil.
Nama Pelajar
Tingkatan
Markah
Gred
1
Abdul Halim Bin Mohammad Rasit
5Al-Farabi
14
G2
2
Ahmad Tarmizi Bin Mohamad Darus
5Al-Farabi
17
G2
3
Koit Eng Jean
5Al-Farabi
25
G1
4
Mawardi Bin Mohamed
5Al-Farabi
29
G1
5
Mohamad Hafizur Rahman Bin Ab. Rahim
5Al-Farabi
28
G1
6
Mohammad Syarul Azri Bin Mohd. Noor
5Al-Farabi
22
G1
7
Mohd. Khairil Bin Zakaria
5Al-Farabi
22
G1
8
Muhammad Alif Amza Bin Zailani
5Al-Farabi
25
G1
9
Muhammad Farid Bin Mohd. Yusoff
5Al-Farabi
27
G1
10
Muhammad Zulhilmi Bin Che Shamsuddin
5Al-Farabi
23
G1
11
Nik Mohd. Faiz Bin Kamil
5Al-Farabi
16
G2
12
Owi Cheng Uon
5Al-Farabi
34
G1
13
Teng Sing Guan
5Al-Farabi
16
G2
14
W. Muhd. Rafizee Bin W. Abd.Rahman
5Al-Farabi
32
G1
15
Wan Zahil Affan Bin Wan Zain@W. Ezani
5Al-Farabi
18
G2
16
Nurul Amalina Binti Elias
5Al-Farabi
24
G1
17
Wee quan Huey
5Al-Farabi
22
G1
18
Abdul Muhaimin Bin Ismail
5Al-Kindi
31
G1
19
Asyraf Bin Zakaria
5Al-Kindi
25
G1
20
Mohd Lukfi Bin Mustafah
5Al-Kindi
22
G1
21
Muhammad Alif Bun Muhammad Jailani
5Al-Kindi
34
G1
22
Muhammad Fitri Afiq Bin Zulhisyam
5Al-Kindi
20
G1
23
Muhammad Noor Edriezal Bin Abd. Ghani
5Al-Kindi
19
G1
24
Muhammad Syamin Bin Shamsudin
5Al-Kindi
22
G1
25
Nur Hazwanie Binti Mohd. Noor
5Al-Kindi
19
G2
26
Nurul Iszani Binti Asri
5Al-Kindi
27
G1
27
Siti Noor Izzah Binti Mohd. Azmi
5Al-Kindi
33
G1

Nota:

G1 : 21 orang ( Markah 20 - 34 )
G2 : 06 orang ( Markah ( 10 – 19 )
G3 :  Tiada ( Markah 0 – 09 )

  1. Strategi untuk Pelajar Cemerlang ( A+, A, A- )

8.1.  Mengulangkaji soalan dan skema jawapan PKBS 2 yang lepas.
8.2.  Mencadangkan pelajar membeli buku ulasan sastera.
8.3.  Menyemak dan memeriksa nota atau buku latihan pelajar.
8.4.  Membincangkan soalan dan skema jawapan peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan percubaan SPM 2010 dan 2011.
8.5.  Mencadangkan tajuk-tajuk penting yang perlu diberi keutamaan oleh pelajar.
8.6.  Mengkaji tajuk-tajuk soalan yang telah keluar dalam peperiksaan SPM  pada tahun  lepas dan tajuk-tajuk yang belum keluar.
8.7.  Melaksanakan projek folio sastera ( Tugasan wajib pelajar ).
8.8.  Mempelgai strategi, pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti pengajaran   dan pembelajaran di kelas.
8.9.  Mengadakan ceramah teknik menjawab soalan peperiksaan SPM.
8.10.     Mendapatkan soalan dan skema jawapan peperiksaan percubaan SPM 2012 dari     negeri- negeri lain dan membincangkan bersama dengan pelajar.
8.11.         Kelas tambahan hari Jumaat ( Memperincikan bahan )
8.12.       Kelas tambahan selepas tamat persekolahan ( Kelas gilap petang: Penggunaan Modul Sastera SPM: Latihan Menjawab Soalan ).
8.13.                 Mengedarkan bahan bercetak mengenai tajuk-tajuk penting.
8.14.                 Menggalakkan dan mendorong pelajar merujuk blog sastera melalui talian internet.


  1. Strategi untuk Pelajar Lemah ( G: G1, G2, G3 )

9.1.  Mengulangkaji soalan dan skema jawapan PKBS 2 yang lepas.
9.2.  Menyemak dan memeriksa nota atau buku latihan pelajar.
9.3.  Membincangkan soalan dan skema jawapan peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan percubaan SPM 2010 dan 2011.
9.4.  Mencadangkan tajuk-tajuk penting yang perlu diberi keutamaan oleh pelajar.
9.5.  Mengkaji tajuk-tajuk soalan yang telah keluar dalam peperiksaan SPM  pada tahun  lepas dan tajuk-tajuk yang belum keluar.
9.6.  Melaksanakan projek folio sastera ( Tugasan wajib pelajar ).
9.7.  Mempelgai strategi, pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti pengajaran   dan pembelajaran di kelas.
9.8.  Mengadakan ceramah teknik menjawab soalan peperiksaan SPM.
9.9.  Mendapatkan soalan dan skema jawapan peperiksaan percubaan SPM 2012 dari negeri-negeri lain dan membincangkan bersama dengan pelajar.
9.10.      Kelas tambahan hari Jumaat ( Meperincikan bahan )
9.11.   Kelas tambahan selepas tamat persekolahan ( Kelas Gilap Petang: Penggunaan Modul Sastera  SPM: Latihan Menjawab Soalan )
9.12.    Memberi motivasi kepada pelajar-pelajar lemah dan tidak berminat untuk belajar.
9.13.  Mengambil tindakan disiplin secara spontan terhadap pelajar yang bermasalah dalam mata pelajaran.

  1. Perancangan Strategi dan Program ke Arah Meningkatkan Prestasi Pencapaian dalam Peperiksaan SPM 2012 ( Mata Pelajaran KM )

10.1.      Mengulangkaji soalan dan skema jawapan peperiksaan SPM yang lepas.
10.2.       Mencadangkan pelajar membeli buku ulasan sastera.
10.3.        Menyemak dan memeriksa nota atau buku latihan pelajar.
10.4.         Mempastikan pelajar mempunyai peralatan belajar yang cukup.
10.5.     Membincangkan soalan dan skema jawapan peperiksaan pertengahan    tahun dan peperiksaan   percubaan SPM 2010 dan 2011.
10.6.         Mencadangkan tajuk-tajuk penting yang perlu diberi keutamaan oleh pelajar.
10.7.     Mengkaji tajuk-tajuk soalan yang telah keluar dalam peperiksaan SPM  pada tahun  lepas dan tajuk-tajuk yang belum keluar.
10.8.     Menyediakan soalan dan skema jawapan peperiksaan pertengahan tahun berformat dan bertaraf soalan peperiksaan SPM sebenar.
10.9.        Melaksanakan projek folio sastera ( Tugasan wajib pelajar ).
10.10.   Mempelgai strategi, pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti pengajaran   dan pembelajaran di kelas.
10.11.     Mengadakan ceramah teknik menjawab soalan peperiksaan SPM.
10.12.    Mendapatkan soalan dan skema jawapan peperiksaan percubaan SPM 2012 dari negeri-negeri lain dan membincangkan bersama dengan pelajar.
10.13.      Kelas tambahan hari Jumaat.
10.14.       Kelas tambahan selepas tamat persekolahan ( Kelas Gilap Petang  )
10.15.       Projek anak angkat pelajar yang gagal dalam  peperiksaan percubaan SPM 2012.
10.16.       Memberi motivasi kepada pelajar-pelajar lemah dan tidak berminat untuk belajar.
10.17.    Mengedarkan bahan bercetak mengenai tajuk-tajuk penting kepada semua pelajar SPM 2012   yang mengambil mata pelajaran Kesusasteraan Melayu.
10.18.      Menggalakkan dan mendorong pelajar merujuk blog sastera melalui talian internet.


  1. Kesimpulan
Analisis post mortem keputusan peperiksaan PKBS 2, 2012 yang lepas dalam bentuk laporan bertulis ini sangat penting kepada semua pihak di sekolah sama ada yang terlibat secara langusng atau pun tidak langsung dalam pengurusan akademik.
            Segala dapatan sama ada berupa data mahu pun masalah akan menjadi sumber penting terutama kepada Panitia Mata Pelajaran dan guru yang mengajar untuk dijadikan dasar dalam merancang strategi dan program bagi mengatasi pelbagai aspek kelemahan.
            Laporan post mortem ini akan menjadi sumber penting terutamanya kepada guru mata pelajaran untuk merangka perancangan dan strategi ke arah yang lebih baik dan berkesan. Mudahan-mudahan dengan kesedaran, komitmen dan motivasi yang tinggi di pihak guru mata pelajaran, insya-Allah segala kelemahan dan kekurangan yang ada akan dapat diperbaiki dan dipertingkatkan lagi pada masa-masa yang akan datang.
            Perubahan segera yang perlu dilakukan oleh pelajar ialah berusaha mengubah sikap  daripada malas  kepada rajin belajar dan berminat terhadap mata pelajaran.


Sekian. Terima kasih.


Disediakan oleh,            DRS. AB. AZIZ HAJI OMAR,
            Guru Mata Pelajaran KM,
Merangkap Pengerusi Panitia,
Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu,
Sek. Men. Keb. Sultan Ibrahim Satu,
17000 Pasir Mas, Kelantan.

Tarikh: 22 Jun, 2012.