abazizomar@gmail

Thursday, 19 July 2012

Nilai kemanusiaan/moral/murni/akhlak dalam Hikayat Caya Langkara ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

 1. Kasih sayang, contoh: Tuan Puteri Sekandrum kasih/sayang kepada puteranya Caya Langkara/dll.
 2. Bertanggungjawab, contoh: Tuan Puteri Ra'na Kaseen bertanggungjawab pergi mengembara ke puncak gunung negeri Mesir untuk mencari kembang kuma-kuma putih sebagai ubat untuk menyembuh penyakit ayahandanya Raja Madinah yang sedang sakit tenat/dll.
 3. Keberanian, contoh: Muqaddam/Muqaddim/Tuan Puteri Ra'na Kaseen/Caya Langkara berani mengembara di dalam hutan untuk pergi ke puncak gunung negeri Mesir bagi mencari kembang kuma-kuma putih/Caya Langkara berani berperang dengan ajar-ajar/Raja Jin Kafir di negeri Peringgi.
 4. Bersimpati/belas kasihan/baik hati, contoh: Caya Langkara mengajak Muqaddam dan Muqaddim ke gua tempat tinggalnya dan diberinya air minuman.
 5. Tolong-menolong/bantu-membantu, contoh: Caya Langkara menolong/membantu Muqaddam/Muqaddim/Tuan Puteri Ra'na Kaseen mendapatkan kembang kuma-kuma putih di puncak gunung negeri Mesir/membebaskan Muqaddam/Muqaddim/Tuan Puteri Ra'na Kaseen yang dibawa lari dan dipenjarakan oleh Raja Peringgi di negeri Peringgi.
 6. Patuh/taat/setia, contoh: Naga kuna/kucing putih dan kucing hitam patuh/setia kepada arahan Caya Langkara.
 7. Kesabaran, contoh: Caya Langkara sabar terhadap perbuatan jahat yang dilakukan oleh Muqaddam dan Muqaddim terhadap dirinya.
 8. Kemaafan/keampunan, contoh: Caya Langkara memaafkan/mengampunkan dosa Muqaddam dan Muqaddim yang membuat jahat terhadap dirinya.
 9. Bersedekah/murah hati, contoh: Caya Langkara memberi sedekah dinar emas/perak/makanan kepada rakyat miskin di negeri Mesir dan Madinah.
 10. Beriman/bertaqwa kepada Allah SWT, contoh: Caya Langkara memerintahkan negeri dan rakyat Madinah berdasarkan hukum-hukum Islam/Allah SWT.
 11. Berdoa kepada Allah, contoh: Tuan Puteri Sekandrum berdoa kepada Allah SWT memohon untuk mendapatkan seorang putera lelaki.
 12. Bersyukur kepada Allah SWT, contoh: Tuan Puteri Sekandrum bersyukur kepada Allah SWT kerana dikurniakan seorang putera lelaki/Kadi al-Mauli bersyukur kepada Allah SWT dengan kelahiran Caya Langkara yang membawa maksud akan menjadi raja besar yang sangat sakti.
 13. Kejujuran/keihklasan, contoh: Caya Langkara jujur/ikhlas menolong/membantu Muqaddam/Muqaddim/Tuan Puteri Ra'na Kaseen mendapatkan kembang kuma-kuma putih di puncak gunung negeri Mesir.
 14. Merendah diri/hormat-menghormati, contoh: Caya Langkara merendah diri/menghormati raja-raja besar di bawah taklukannya yang datang berkunjung ke negeri Madinah.
 15. Ketegasan, contoh: Caya Langkara bertegas tidak akan memberi kembang kuma-kuma putih kepada Raja Mesir yang diminta oleh mangkubumi negeri Mesir dengan mengatakan Raja Negeri Mesir tidak layak memilikinya.
 16. Ketabahan/kegigihan/ketekunan, contoh: Muqaddam/Muqaddim/Tuan Puteri Ra'na Kaseen/Caya Langkara tabah/gigih/tekun mengembara di dalam hutan untuk pergi ke puncak gunung negeri Mesir untuk mengambil kembang kuma-kuma putih.
 17. Dan isi-isi lain ........................... sila rujuk teks/cerita/hikayat asal...........................

No comments:

Post a Comment