abazizomar@gmail

Thursday, 19 July 2012

Peranan watak Raja Jin dalam Hikayat Caya Langkara ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )


1. Sebagai penyelamat/pembantu kepada Caya Langkara
   Contoh : Raja Jin membunuh penunggu penjara dan ramai rakyat Raja Peringgi yang menyerang/hendak membunuh Caya Langkara/Raja Jin membantu menyelamatkan Caya Langkara yang diserang dan hendak dibunuh oleh penunggu penjara dan rakyat Raja Peringgi.
2. Sebagai hikmat/kesaktian kepada Caya Langkara
    Contoh: Mangkubumi/Menteri Raja Peringgi/Raja Mesir merasa hairan kerana semasa sedang mengepung dan berperang dengan Caya Langkara, dirinya ditangkap oleh sesuatu yang tidak nampak dilihat ( Raja Jin ). 
 

No comments:

Post a Comment