abazizomar@gmail

Saturday, 17 November 2012

Ciri-ciri/unsur-unsur drama realisma dalam drama Menggapai Pelangi, karya Taha Abd. Kadir ( Teks Anak Global )

 1. Tema/pemikiran semasa, contoh: Konflik jiwa dan rumah tangga yang dialami oleh seorang suami yang sudah beristeri.
 2. Persoalan-persoalan/isu-isu semasa/seharian yang berlaku dalam masyarakat, contoh: Kemalangan jalan raya yang dialami oleh Imran dan Norasama semasa sama-sama menunut di universiti/dll.
 3. Watak-watak/pelakon-pelakon terdiri daripada kalangan orang/rakyat/masyarakat biasa dari kampung/bandar, contoh: Imran berasal dari Melaka/Norasma berasal dari Perlis/Norhayati berasal dari kampung.
 4. Latar tempat di alam nyata/bandar/kampung, contoh: Di Kuala Lumpur/di Petaling Jaya/di kampus/di Pejabat Sinar Kejora Sdn. Bhd/di jalan raya/di hospital/di Restoran Mawar, Jalan Sutera/dll.
 5. Latar/citra/gambaran masyarakat seharian, contoh: Masyarakat kampus/masyarakat muda-mudi/masyarakat bekerja di pejabat swasta/kerajaan ( sebagai guru/doktor )/masyarakat persahabatan yang akrab/masyarakat yang menghadapi krisis rumah tangga/masyarakat yang bercinta/bermadu kasih/dll.
 6. Penggunaan gaya bahasa/dialog seharian, contoh, O.K. Insya-Allah/O.K. jumpa lagi/dll.
 7. Plot cerita mudah/ringkas/tidak berbelit/kompleks, contoh: Ada permulaan, perkembangan, puncak dan peleraian cerita.

Watak-watak/pelakon-pelakon dalam drama Menggapai Pelangi, karya Taha Abd. Kadir ( Teks Anak Global )

 1. Imran ( Watak utama/protagonis, berusia awal 30-an, suami kepada Norhayati ).
 2. Norasma Binti Jamaluddin ( Berusia 29 tahun, bekas kekasih Imran ).
 3. Norhayati ( Berusia 29 tahun, isteri kepada Imran dan bertugas sebagai guru ).
 4. Dr. Mona ( Berusia 29 tahun, kawan kepada Norhayati dan doktor kepada Norasma ).
 5. Zahid ( Berusia 32 tahun, kawan kepada Imran dan Ketua Sinar Kejora Sdn. Bhd. iaitu tempat Imran bekerja ).
 6. Cikgu Husain.
 7. Cikgu Mariam.
 8. Hasnita ( Anak kepada Imran dan Norhayati ).
 9. Arwah kedua ibu bapa Norasma.
 10. Adik Norasma.
 11. Pegawai Perubatan.
 12. Drebar.
 13. Jururawat.

Thursday, 15 November 2012

Mesej/pengajaran/amanat/pesanan/unsur didaktik/perutusan dalam Hikayat Nahkoda Muda ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )


 1. Kita janganlah bertindak mengikut perasaan/emosi/terburu-buru tanpa berfikir panjang/secara rasional, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala mengambil gunting untuk menikam/membunuh diri kerana marah kepada Perdana Menteri yang melarangnya untuk pergi belayar mencari kakandanya Maharaja Johan Syah.
 2. Kita janganlah mengamalkan budaya suka berjudi/bertaruh dalam masyarakat, contoh: Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta/Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda berjudi/bertaruh buah rumbnia dengan Maharaja Digar Alam di negeri Berantah Indera.
 3. Kita hendaklah merantau/mengembara/belayar ke negeri/negara orang lain untuk menambahkan ilmu pengetahuan ( budaya atau amalan hidup di tempat orang ), contoh: Maharaja Johan Syah pergi mengembara/merantau ke negeri Berantah Indera untuk menambahkan pengetahuan/melihat budaya dan amalan hidup masyarakat di sana.
 4. Kita hendaklah beriman/percaya kepada takdir/ketentuan Allah SWT terhadap apa yang berlaku ke atas diri atau keluarga, contoh: Maharaja Johan Syah percaya bahawa kematian kedua ayahanda dan bondanya adalah ketentuan/takdir Allah SWT.
 5. Kita hendaklah tolong-menolong/bantu-membantu/bekerjasama/bermuafakat dalam melakukan sesuatu perkara, contoh: Perdana Menteri bersama dengan hulubalang/rakyat telah bekerjasama dalam membina/menyiapkan bahtera untuk Maharaja Johan Syah pergi belayar/mengembara/merantau ke negeri asing.
 6. Kita janganlah bersedih/menangis/mengamuk/merajuk dengan kematian kedua ibubapa/orang tua, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala bersedih/menangis/mengamuk/pengsan selepas kematian bondanya Tuan Puteri Sinaran Bulan.
 7. Kita hendaklah menghormati tetamu, contoh: Maharaja Digar Alam menghormati kedatangan Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta/Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda ke istananya dengan memberi layanan yang baik.
 8. Kita hendaklah menghormati orang yang lebih tua, contoh: Maharaja Johan Syah menghormati Perdana Menteri/Maharaja Digar Alam atau Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda menghormati Maharaja Digar Alam/Raja Bikrama Indera.
 9. Kita hendaklah bersopan santun/lemah lembut/berbudi bahasa/rendah diri apabila bercakap dengan orang yang lebih tua/berpangkat, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda bercakap dengan sopan santun/berbudi bahasa dengan Maharaja Digar Alam/Raja Bikrama Indera.
 10. Kita hendaklah menepati/menunaikan/melaksanakan janji yang dibuat, contoh: Maharaja Johan Syah menyerah diri dan bahteranya kepada Maharaja Digar Alam setelah tewas dalam pertaruhan buah rumbnia/Maharaja Digar Alam menyerahkan pemerintahan dan negeri Berantah Indera kepada Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda setelah tewas dalam pertaruhan buah rumbnia.
 11. Kita hendaklah tabah/gigih/tekun dalam melakukan/melaksanakan sesuatu untuk mencapai cita-cita/impian, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda tabah/gigih belayar di laut menuju ke negeri Berantah Indera untuk mencari kakandanya Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta yang sudah tujuh tahun tidak pulang-pulang.
 12. Kita hendaklah patuh/taat/setia kepada pemimpin/ketua/pemerintah/raja, contoh: Perdana Menteri/hulubalang/rakyat patuh/taat kepada arahan Maharaja Johan Syah yang menyuruh membina sebuah bahtera untuk pergi belayar ke negeri orang.
 13. Kita hendaklah bertanggungjawab/melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik, contoh: Perdana Menteri yang diamanahkan oleh Maharaja Johan Syah telah menjaga negeri dan rakyat Khairan Langkawi/adindanya Tuan Puteri Rakna Kemala  dengan baik sepanjang baginda pergi belayar/mengembara/merantau ke negeri orang.
 14. Kita hendaklah memupuk/membina/mengekalkan hubungan kasih sayang dalam keluarga dengan baik, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala sangat kasih/sayang kepada kakandanya Maharaja Johan Syah/ Maharaja Johan Syah sangat kasih kepada adindanya Tuan Puteri Rakna Kemala.

Latar/citra/keadaan/gambaran/suasana/imej masyarakat dalam Hikayat Nakhoda Muda ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan


 1. Masyarakat zaman dahulu/silam/lampau.
 2. Masyarakat istana/kerabat diraja, contoh: Maharaja Bikrama Sakti/Maharaja Digar Alam/dll.
 3. Masyarakat yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja/feudal, contoh: Maharaja Bikrama Sakti pemerintah negeri Khairan Langkawi/Maharaja Digar Alam pemerintah negeri Berantah Indera.
 4. Masyarakat pemerintahan beraja yang mengamalkan sistem penggantian berdasarkan keturunan/monarki, contoh: Maharaja Johan Syah dilantik sebagai pemerintah di negeri Khairan Langkawi menggantikan ayahandanya Maharaja Bikrama Sakti yang meninggal dunia.
 5. Masyarakat penyayang, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala sayang kepada ayahanda dan bondanya ( Maharaja Bikrama Sakti dan Tuan Puteri Sinaran Bulan/kakandanya Maharaja Johan Syah.
 6. Masyarakat yang tidak dapat mengawal perasaan/beremosi/bertindak secara terburu-buru, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala mengambil gunting hendak menikam/membunuh diri kerana marah kepada Perdana Menteri yang melarangnya untuk belayar pergi mencari kakandanya Maharaja Johan Syah.
 7. Masyarakat yang patuh/setia/taat kepada pemerintah/pemimpin/ketua/raja, contoh: Perdana Menteri patuh kepada Maharaja Johan Syah yang memerintahkannya supaya menyiapkan sebuah bahtera untuk pergi belayar ke negeri asing.
 8. Masyarakat tolong-menolong/bekerjasama/bantu-membantu/muafakat dalam melakukan sesuatu pekerjaan, contoh: Perdana Menteri bersama dengan hulubalang/rakyat bekerjasama membina bahtera untuk kegunaan Maharaja Johan Syah pergi belayar ke negeri orang.
 9. Masyarakat yang mengamalkan adat-istiadat kebesaran raja-raja, contoh: Jenazah Maharaja Bikrama Sakti/Tuan Puteri Sinaran Bulan yang meninggal dunia dikebumikan secara adat-istiadat raja-raja besar.
 10. Masyarakat yang pemurah/suka bersedekah/menderma, contoh: Maharaja Johan Syah memberi sedekah emas/perak/permata kepada fakir miskin/rakyat di negeri Khairan Langkawi.
 11. Masyarakat yang beriman/bertaqwa kepada Allah SWT, contoh: Maharaja Johan Syah dapat menerima kematian kedua ayahanda dan bondanya adalah ketentuaan Allah SWT.
 12. Masyarakat yang suka mengembara/merantau ke tempat/negeri orang lain, contoh: Maharaja Johan Syah dan pengikutnya belayar mengembara/merantau ke negeri Berantah Indera untuk melihat amalan budaya dan cara kehidupan di sana.
 13. Masyarakat yang suka bertaruh/berjudi, contoh: Maharaja Johan Syah/Tuan Puteri Rakna Kemala bertaruh/berjudi dengan Maharaja Digar Alam di negeri Berantah Indera.
 14. Masyarakat yang suka memberi nasihat kepada seseorang, contoh: Maharaja Johan Syah memberi nasihat kepada adindanya Tuan Puteri Rakna Kemala supaya jangan menangis dengan kematian bonda mereka/kepada Perdana Menteri supaya menjaga negeri dan rakyat Khairan Langkawi dengan baik.
 15. Masyarakat yang menghormati tetamu, contoh: Maharaja Digar Alam melayan dengan baik kedatangan MRJH/NLG/TPRK/NM yang datang ke istananya.
 16. Masyarakat yang tabah/gigih/tekun dalam melakukan sesuatu perkara, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala tabah belayar di laut bersama dengan pengikutnya untuk mencari kakandanya Maharaja Johan yang sudah tujuh tahun tidak pulang dari belayar/mengembara.
 17. Masyarakat yang bertanggungjawab terhadap keluarga/saudara kandung sendiri, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda bertanggungjawab mencari kakandanya Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta yang sudah tujuh tahun pergi merantau/belayar/mengembara ke negeri asing tidak pulang-pulang.
 18. Masyarakat yang suka menyamar/menukar nama, contoh: Maharaja Johan Syah menyamar sebagai Nakhoda Lela Genta/Tuan Puteri Rakna Kemala menyamar sebagai lelaki dengan menggunakan nama Nakhoda Muda setibanya di negeri Berantah Indera.
 19. Masyarakat yang menunaikan/menepati/melaksanakan janji, contoh: Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta menyerahkan dirinya dan bahtera kepada Maharaja Digar Alam selepas tewas dalam pertaruhan buah rumbnia/Maharaja Digar Alam menyerahkan pemerintahan negeri Berantah Indera kepada Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda selepas kalah dalam pertaruhan buah rumbnia.
 20. Masyarakat yang baik hati, contoh: Maharaja Digar Alam baik hati kerana telah menghantar makanan dan minuman kepada Tuan Puteri Rakna  Kemala/Nakhoda Muda dan pengikutnya di dalam bahtera di laut/TPRK/NM menyerah balik pemerintahan dan negeri Berantah Indera kepada Maharaja Digar Alam setelah tewas dalam pertaruhan buah rumbnia, yang diambil hanya bahtera dan kakandanya Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta.
 21. Masyarakat yang bersimpati/belas kasihan kepada orang lain, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda bersimpati kepada Maharaja Digar Alam yang menangis kerana kalah dalam pertaruhan buah rumbnia dengannya.
 22. Masyarakat yang mudah mesra/peramah/bersopan santun/berbudi bahasa, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda bersopan santun apabila bercakap dengan Maharaja Digar Alam/Raja Bikrama Indera di negeri Berantah Indera.
 23. Masyarakat yang menggunakan khidmat bantuan binatang untuk mencapai matlamat/cita-citanya, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda menggunakan khidmat burung bayan untuk mengintip/mengesan kakandanya Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta di negeri Berantah Indera.
 24. Masyarakat yang bijaksana/berfikiran secara rasional, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda bijak berfikir dengan mengambil buah dan tanah di Pulau Rumbnia dan dibawa ke negeri Berantah Indera yang menyebabkan Maharaja Digar Alam kalah dalam pertaruhan.

Wednesday, 14 November 2012

Nilai murni/kemanusiaan/akhlak/moral dalam Hikayat Nakhoda Muda ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )


 1. Kasih sayang, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda kasih/sayang kepada kedua ayahanda dan bondanya ( Maharaja Bikrama Sakti dan Tuan Puteri Sinaran Bulan/Kakandanya Mahajara Johan Syah/Nakhoda Lela Genta.
 2. Ketaatan/kesetiaan/kepatuhan, contoh: Perdana Menteri patuh kepada arahan Maharaja Johan Syah supaya membina sebuah bahtera untuk pergi belayar ke negeri asing.
 3. Ketabahan/kegigihan/ketekunan, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda tabah belayar di laut untuk pergi mencari kakandanya Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta di negeri Berantah Indera.
 4. Keberanian, contoh: TPRK/NM/MRJS/NLG berani bertaruh buah rumbnia dengan Maharaja Digar Alam di negeri Berantah Indera.
 5. Muafakat/bekerjasama/tolong-menolong, contoh: Perdana Menteri bersama dengan hulubalang/rakyat  bekerjasama membina bahtera untuk kegunaan Maharaja Johan Syah belayar ke negeri orang.
 6. Hormat-menghormati, contoh: Maharaja Digar Alam/Raja Bikrama Indera menghormati kedatangan TPRK/NM/MJS/NLG ke istananya.
 7. Bersimpati/belas kasihan/perihatin, contoh: TPRK/NM bersimpati kepada Maharaja Digar Alam yang menangis kerana tewas dalam pertaruhan buah rumbnia dengannya. 
 8. Baik hati, contoh: TPRK/NM menyerah balik negeri Berantah Indera kepada Maharaja Digar Alam yang tewas dalam pertaruhan buah rumbnia dengannya/Maharaja Digar Alam menghantar makanan dan minuman kepada TPRK/NM dan pengikutnya di dalam bahtera di laut.
 9. Merendah diri, contoh: TPRK/NM merendah diri apabila bercakap dengan Maharaja Digar Alam/Raja Bikrama Indera.
 10. Ramah mesra/bersopan santun, contoh: TPRK/NM ramah mesra/bersopan santun dengan Raja Bikra ma Indera.
 11. Kebijaksanaan, contoh: TPRK/NM bijak mengambil buah rumbnia beserta tanahnya sekali di Pulau Rumbnia yang digunakan dalam pertaruhan dengan Maharaja Digar Alam sehingga berjaya membebaskan kakandanya Maharaja Johan Syah.
 12. Bertanggungjawab, contoh: TPRK/NM bertanggungjawab mencari kakandanya Maharaja Johan Syah yang sudah tujuh tahun pergi belayar tidak balik/Isteri Pendana Menteri bertanggungjawab menjaga keselamatan TPRK/NM sepanjang pelayaran di laut.
 13. Nasihat-menasihati, contoh: Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta memberi nasihat kepada Perdana Menteri supaya menjaga negeri Khairan Langkawi dengan baik dan bermuafakat untuk melakukkan sesuatu perkara sepanjang pelayarannya ke negeri orang.
 14. Beriman/bertaqwa, contoh: Maharaja Johan Syah menganggap kematian kedua ayahanda bondanya adalah ketentuan/takdir Allah SWT.
 15. Mempertahankan adat-istiadat, contoh: Jenazah Maharaja Bikrama Sakti/Tuan Puteri Sinaran Bulan telah dikebumikan secara adat-istiadat raja-raja besar.
 16. Bersedekah/memberi sedekah/pemurah, contoh: Maharaja Johan Syah memberi sedekah emas/perak/permata kepada para fakir miskin/rakyat negeri Khairan Langkawi.

Watak dan perwatakan Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda dalam Hikayat Nakhoda Muda ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )


 1. Watak utama/protagonis dalam cerita.
 2. Puteri kepada Maharaja Bikrama Sakti/Tuan Puteri Sinaran Bulan.
 3. Kematian kedua ayahanda dan bonda ( Yatim piatu ).
 4. Jatuh pengsan apabila bondanya meninggal dunia.
 5. Adinda kepada Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta.
 6. Masih gadis/belum berkahwin.
 7. Memiliki burung bayan sebagai teman/pembantunya.
 8. Seorang yang berwajah cantik/diminati oleh Raja Bikrama Indera/Putera Maharaja Digar Alam.
 9. Menyamar sebagai seorang lelaki dengan menggunakan nama Nakhoda Muda.
 10. Seorang yang beremosi/mudah marah/mengamuk/bertindak nekad, contoh: TPRK/NM bertindak mengambil gunting untuk menikam/membunuh diri kerana marah kepada Perdana Menteri yang melarangnya untuk pergi belayar mencari kakandanya Maharaja Johan Syah.
 11. Seorang yang penyayang/pengasih, contoh: TPRK/NM sangat kasih/sayang kepada ayahanda dan bondanya/kakandanya Maharaja Johan Syah.
 12. Seorang yang mudah mesra/ramah-tamah, contoh: TPRK/NM mudah mesra dengan Raja Bikrama Indera/Putera kepada Maharaja Digar Alam di negeri Berantah Indera.
 13. Seorang yang menghormati/merendah diri kepada orang lain, contoh TPRK/NM menghormati/merendah diri kepada Raja Bikrama Indera/Maharaja Digar Alam.
 14. Seorang yang tabah/gigih/tekun, contoh: TPRK/NM tabah/gigih belayar di laut untuk pergi mencari kakandanya/Maharaja Johan Syah.
 15. Seorang yang berani/sanggup menanggung resiko, contoh: TPRK/NM berani bertaruh buah rumbnia dengan Maharaja Digar Alam di negeri Berantah Indera.
 16. Seorang yang bijaksana/pintar/cerdik, contoh: TPRK/NM bijak mengambil buah rumbnia beserta tanahnya sekali di Pulau Rumbnia untuk dibawa belayar bersama ke negeri orang dan digunakan untuk bertaruh dengan Maharaja Digar Alam di negeri Berantah Indera.
 17. Seorang yang bertanggungjawab, contoh: TPRK/NM bertanggungjawab mencari kakandanya/Maharaja Johan Syah yang sudah tujuh tahun pergi belayar tidak pulang-pulang.
 18. Seorang yang bersimpati/belas kasihan, contoh: TPRK/NM bersimpati kepada Maharaja Digar Alam yang menangis kerana tewas dalam pertaruhan buah rumbnia.
 19. Seorang yang baik hati, contoh: TPRK/NM baik hati kerana menyerah balik negeri Berantah Indera kepada Maharaja Digar Alam yang kalah bertaruh buah rumbnia, tetapi yang diambil hanya bahtera dan kakandanya/Maharaja Johan Syah.  
 20. Seorang yang bersifat lemah-lembut, contoh: Maharaja Digar Alam tertarik dengan sifat lemah-lembut TPRK/NM.

Tuesday, 13 November 2012

Tema dan persoalan-persoalan dalam Hikayat Nakhoda Muda ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

Tema

Hikayat Nakhoda Muda bertemakan kegigihan dan kebijaksanaan seorang puteri raja dalam menyelamatkan  saudaranya yang menjadi mangsa pertaruhan/perjudian. Keadaan ini berlaku ke atas watak Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda yang gigih belayar di laut untuk mencari kakandanya Maharaja Johan Syah. Dengan kebijaksanaan Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda yang menang bertaruh buah rumbnia dengan Maharaja Digar Alam, telah berjaya membebaskan kakandanya Maharaja Johan Syah yang dijadikan pengembala kuda kerana tewas dalam pertaruhan buah rumbnia.

Persoalan-persoalan

 1. Kasih sayang dalam keluarga, contoh: Maharaja Johan Syah/Tuan Puteri Rakna Kemala sangat kasih dan sayang kepada ayahanda dan bondanya ( Maharaja Bikrama Sakti dan Tuan Puteri Sinaran Bulan )/Maharaja Johan Syah sangat kasih dan sayang kepada adindanya Tuan Puteri Rakna Kemala.
 2. Negeri/negara yang mengamalkan sistem pemerintahan feudal/beraja/sistem keturunan beraja/monarki, contoh: Maharaja Johan Syah dilantik menjadi raja di negeri Khairan Langkawi selepas ayahandanya Maharaja Bikrama Sakti meninggal dunia.
 3. Pelaksanaan/amalan adat-istiadat pengebumian mengikut adat-istiadat raja-raja besar mangkat, contoh: Maharaja Bikrama Sakti/Tuan Puteri Sinaran Bulan yang meninggal dunia telah dikebumikan secara adat-istiadat raja-raja besar mangkat.
 4. Bertindak mengikut emosi/perasaan/tidak berfikir panjang, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala mengambil gunting untuk menikam/membunuh diri kerana marah kepada Perdana Menteri yang melarangnya untuk pergi belayar mencari kakandanya Maharaja Johan Syah.
 5. Ketaatan/kepatuhan/kesetiaan rakyat kepada arahan ketua/pemimpin/raja/pemerintah , contoh: Perdana Menteri patuh kepada arahan Maharaja Johan Syah yang menyuruhnya menyiapkan bahtera untuk pergi belayar/setia menjaga Tuan Puteri Rakna Kemala.
 6. Amalan merantau/mengembara dalam masyarakat, contoh: Maharaja Johan Syah telah mengembara/merantau sehingga ke negeri Berantah Indera untuk mengetahui budaya negeri orang/Tuan Puteri Rakna Kemala belayar ke negeri Berantah Indera untuk mencari kakandanya Maharaja Johan Syah yang tidak pulang selama tujuh tahun.
 7. Amalan perjudian/pertaruhan dalam masyarakat, contoh:: Maharaja Johan Syah bertaruh buah rumbnia dengan Maharaja Digar Alam di negeri Berantah Indera dan baginda tewas lalu dijadikan sebagai pengembala kuda.
 8. Amalan menghormati/meraikan tetamu, contoh: Maharaja Digar Alam telah melayan dengan mesra/baik kedatangan Nakhoda Lela Genta/Nakhoda Muda ke istananya dengan menyediakan makan dan minum.
 9. Amalan muafakat/tolong-menolong/bantu-membantu/bekerjasama dalam masyarakat, contoh: Perdana Menteri bekerjasama dengan hulubalang/rakyat dalam menyiapkan bahtera untuk Maharaja Johan Syah/Tuan Puteri Rakna Kemala pergi belayar/mengembara/merantau di laut.
 10. Menepati/menunaikan janji yang dibuat, contoh: Maharaja Johan Syah yang kalah dalam pertaruhan buah rumbnia telah menyerahkan dirinya dan segala isi dalam bahtera kepada Maharaja Digar Alam/Maharaja Digar Alam menepati janjinya dengan  menyerahkan negeri Berantah Indera kepada Nakhoda Muda setelah tewas dalam pertaruhan.
 11. Bersimpati/belas kasihan kepada seseorang, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda bersimpati kepada Maharaja Digar Alam yang kalah dalam pertaruhan menyebabkan dia hanya mengambil bahtera dan kakandanya sahaja daripada Maharaja Digar Alam.
 12. Keberanian/ketabahan seseorang dalam mengharungi cabaran hidup, contoh: Maharaja Johan Syah/Tuan Puteri Rakna Kemala berani belayar di laut/Nakhoda Lela Genta/Nakhoda Muda berani bertaruh buah rumbnia dengan Maharaja Digar Alam di negeri Berantah Indera dengan cagaran yang agak luar biasa.

Monday, 12 November 2012

Peranan burung bayan dalam Hikayat Nakhoda Muda ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )


 1. Sebagai peninjau/pengintip, contoh: Burung bayan telah diperintahkan oleh Tuan Puteri Rakna Kemala pergi meninjau kakandanya Maharaja Johan Syah di negeri Berantah Indera.
 2. Sebagai pemberi maklumat, contoh: Burung bayan yang ternampak Maharaja Johan Syah yang sedang menangis di bawah sepohon pokok di padang luas sambil mengembala kuda, telah memberi tahu kepada Tuan Puteri Rakna Kemala.
 3. Sebagai pemerhati, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala telah memerintahkan burung bayan supaya pergi melihat tindakan/perbuatan Maharaja Digar Alam di istana.

Isi cerita Tuan Puteri Rakna Kemala kepada kakandanya Maharaja Johan Syah selepas bertemu semula dalam bahtera di negeri Berantah Indera, Hikayat Nakhoda Muda ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )


 1. Tuan Puteri Rakna Kemala hendak pergi belayar mencari Maharaja Johan Syah, tetapi tidak dibenarkan oleh Perdana Menteri.
 2. Tuan Puteri Rakna Kemala singgah di Pulau Rumbnia, mengambil buah dan tanah di Pulau Rumbnia memuatkkan ke dalam bahteranya.
 3. Tuan Puteri Rakna Kemala singgah di negeri Berantah Indera dan menang bertaruh dengan Maharaja Digar Alam.

Cabaran hidup watak Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta dalam Hikayat Nakhoda Muda ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )


 1. Kematian kedua ibu bapa ( Maharaja Bikrama Sakti dan Tuan Puteri Sinaran Bulan ).
 2. Berpisah dengan adindanya Tuan Puteri Rakna Kemala selama tujuh tahun.
 3. Kalah/tewas bertaruh buah rumbnia dengan Maharaja Digar Alam di negeri Berantah Indera yang menyebabkan bahteranya digalang/dirampas.
 4. Dipaksa menjadi pengembala kuda di padang luas oleh Maharaja Digar Alam.

Urutan peristiwa-peristiwa penting Hikayat Nakhoda Muda ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

 1. Maharaja Bikrama Sakti dari negeri Maha Khairan Langkawi yang berkahwin dengan Tuan Puteri Sinaran Bulan, anak raja negeri Indera Juwita mendapat seorang putera yang bernama Maharaja Johan Syah dan seorang puteri bernama Tuan Puteri Rakna Kemala.
 2. Maharaja Bikrama Sakti meninggal dunia.
 3. Mayat/jenazah Maharaja Bikrama Sakti dikebumikan secara adat raja-raja besar.
 4. Maharaja Johan Syah dilantik menjadi raja di negeri Maha Khairan Langkawi.
 5. Selepas tiga bulan, Tuan Puteri Sinaran Bulan pula meninggal dunia/mati.
 6. Tuan Puteri Rakna Kemala menangis dan pengsan.
 7. Maharaja Johan Syah susah hati melihat kelakuan adindanya dan menasihatkan supaya tidak menangis.
 8. Mayat/jenazah Tuan Puteri Sinaran Bulan dikafan dan dikebumikan.
 9. Selepas sekian lama menjadi raja di negeri Maha Khairan Langkawi, Maharaja Johan Syah memerintahkan Perdana Menterinya menyiapkan sebuah bahtera untuk pergi belayar dan bermain-main di negeri asing.
 10. Maharaja Johan Syah pergi ke mahligai Tuan Puteri Rakna Kemala untuk bermohon/memberitahu yang baginda akan pergi belayar ke negeri asing pada 14 haribulan timbul/pertengahan bulan.
 11. Tuan Puteri Rakna Kemala bersedih dan menangis dengan keputusan kakandanya itu.
 12. Tuan Puteri Rakna Kemala menyuruh dayang-dayangnya menyediakan pelbagai makanan dan pakaian sebagai bekalan untuk kakandanya/Maharaja Johan Syah yang akan pergi belayar ke negeri asing.
 13. Maharaja Johan Syah sekali lagi pergi ke mahligai Tuan Puteri Rakna Kemala untuk memberi tahu dan meminta izin yang baginda akan pergi belayar.
 14. Maharaja Johan Syah telah berpesan kepada dayang-dayang supaya menjaga Tuan Puteri Rakna Kemala/adindanya dengan baik.
 15. Maharaja Johan Syah berpesan kepada Perdana Menteri dan rakyatnya supaya menjaga negeri dengan baik.
 16. Maharaja Johan Syah beserta rombongannya memulakan pelayaran ke negeri asing.
 17. Selepas belayar di tengah laut selama tujuh hari dan tujuh malam, Maharaja Johan Syah beserta rombongan telah singgah di Pulau Rumbnia.
 18. Maharaja Johan Syah beserta rombongannya telah mengambil dan memakan buah rumbnia. Apabila bijinya dilemparkan ke tanah, ianya tumbuh dan berbuah dengan serta merta.
 19. Maharaja Johan Syah memerintahkan pengikutnya mengambil banyak-banyak buah rumbnia tersebut untuk dibawa ke negeri orang sebagai bahan pertaruhan dengan mana-mana raja yang ditemuinya.
 20. Maharaja Johan Syah menyuruh pengikutnya memanggil dirinya sebagai Nakhoda Lela Genta apabila tiba di negeri orang.
 21. Maharaja Johan Syah dan rombongan tiba di negeri Berantah Indera dan pergi mengadap/bertemu dengan Maharaja Digar Alam.
 22. Maharaja Digar Alam menyambut kedatangan Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta dengan menyediakan makan minum/jamuan.
 23. Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta memberi tahu kepada Maharaja Digar Alam ada suatu permainan yang ajaib iaitu buah rumbnia yang apabila isinya dimakan dan bijinya yang dicampak ke tanah akan tumbuh dan berbuah dengan serta merta.
 24. Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta bertaruh/berjudi dengan Maharaja Digar Alam.
 25. Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta tewas dalam pertaruhan tersebut kerana biji rumbnia yang dibuang ke tanah tidak tumbuh dan berbuah.
 26. Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta menyerahkan diri dan segala isi/harta dalam bahteranya kepada Maharaja Digar Alam.
 27. Bahtera Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta dibawa naik ke darat dan digalang.
 28. Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta yang tewas dalam pertaruhan dijadikan pengembala kuda di padang oleh Maharaja Digar Alam.
 29. Tuan Puteri Rakna Kemala ( adinda kepada Maharaja Johan Syah ) yang ditinggalkan oleh kakandanya di negeri Maha Khairan Langkawi menangis tidak henti-henti kerana rindu kepada kakandanya yang sudah tujuh tahun pergi mengembara tetapi belum  kembali lagi.
 30. Tuan Puteri Rakna Kemala menyuruh Pendana Menterinya menyiapkan sebuah bahtera untuk belayar pergi mencari kakandanya ( Maharaja Johan Syah ) yang sudah tujuh tahun pergi mengembara tidak pulang-pulang.
 31. Perdana Menteri menasihatkan/melarang Tuan Puteri Rakna Kemala pergi belayar mencari abangnya kerana orang perempuan tidak sesuai belayar di laut. Dan sebagai memegang amanah Maharaja Johan Syah supaya menjaga Tuan Puteri Rakna Kemala dengan baik.
 32. Tuan Puteri Rakna Kemala marah dan menangis lalu mengambil gunting untuk menikam/membunuh diri kerana dilarang oleh Perdana Menteri untuk pergi belayar mencari kakandanya/Maharaja Johan Syah.
 33. Perdana Menteri mengarahkan rakyatnya membina bahtera untuk Tuan Puteri Rakna Kemala pergi belayar mencari kakandanya/Maharaja Johan Syah.
 34. Perdana Menteri pergi mengadap Tuan Puteri Rakna Kemala untuk memaklumkan yang bahtera telah siap dibina.
 35. Isteri Perdana Menteri menemani Tuan Puteri Rakna Kemala untuk pergi belayar.
 36. Perdana Menteri menyuruh isterinya supaya menjaga Tuan Puteri Rakna Kemala dengan baik sepanjang dalam pelayaran.
 37. Tuan Puteri Rakna Kemala yang ditemani isteri Perdana Menteri beserta rombongan belayar dengan bahtera di laut untuk pergi mencari kakandanya/Maharaja Johan Syah.
 38. Setelah tiga hari tiga  malam belayar di laut, Tuan Puteri Rakna Kemala beserta rombongan tiba di Pulau Rumbnia.
 39. Dayang-dayang Tuan Puteri Rakna Kemala mengambil dan memakan buah rumbnia yang sedang masak dan apabila bijinya dibuang ke tanah ia tumbuh dan berbuah dengan serta merta.
 40. Tuan Puteri Rakna Kemala berfikir bahawa kerana buah rumbnia inilah yang menyebabkan kakandanya/Maharaja Johan Syah tidak pulang-pulang.
 41. Tuan Puteri Rakna Kemala mengarahkan pengikutnya mengambil buah rumbnia beserta tanahnya untuk dimuatkan ke dalam bahteranya.
 42. Tuan Puteri Rakna Kemala menyuruh pengikutnya memanggil dirinya Nakhoda Muda dari negeri Riak Bertalun Padang Sayujana apabila tiba di negeri orang/asing.
 43. Setelah buah rumbnia dan tanahnya dimuatkan ke dalam bahtera oleh para pengikutnya, Tuan Puteri Rakna Kemala meneruskan pelayarannya di laut.
 44. Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda tiba di negeri Berantah Indera lalu memasang meriam sebanyak sembilan belas kali.
 45. Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda melepaskan burung bayan dan memerintahkan supaya pergi mencari kakandanya/Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta di negeri Berantah Indera.
 46. Burung bayan ternampak Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta yang sedang menangis di bawah sepohon kayu di tengah padang luas sambil mengembala kuda Maharaja Digar Alam.
 47. Burung bayan yang ternampak Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta di tengah padang luas telah kembali semula ke bahtera dan memberi tahu kepada Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda.
 48. Maharaja Digar Alam yang terdengar bunyi meriam di laut telah memerintahkan pesuruh/rakyatnya pergi memeriksa bunyi tersebut.
 49. Pesuruh/rakyat Maharaja Digar Alam memberi tahu kepada Maharaja Digar Alam bahawa terdapat sebuah bahtera yang tersesat di laut. Penghulu bahtera tersebut bernama Nakhoda Muda dari negeri Riak Bertalun Padang Sayujana.
 50. Maharaja Digar Alam memerintahkan pesuruhnya menghantar makanan dan minuman kepada Nakhoda Muda dan para pengikutnya yang berada di laut/di dalam bahtera.
 51. Pesuruh Maharajara Digar Alam menjemput Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda naik bermain di darat.
 52. Maharaja Digar Alam bertanya orang suruhannya akan rupa paras Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda. Orang suruhannya memberi tahu wajahnya sangat cantik seperti anak-anak raja.
 53. Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda bersama dengan para pengikutnya berangkat ke istana Maharaja Digar Alam dengan membawa pelbagai persembahan.
 54. Maharaja Digar Alam menyambut dengan baik kedatangan Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda  bersama dengan pengikutnya di istana.
 55. Raja Bikrama Indera ( Putera Maharaja Digar Alam ) makan sehidangan dengan Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda.
 56. Raja Bikrama Indera tertarik/jatuh hati kepada Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda yang cantik manis.
 57. Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda memberi tahu kepada Maharaja Digar Alam bahawa ada suatu permainan yang sangat ajaib, iaitu buah kayu rumbnia yang abapila dimakan isi dan bijinya dilemparkan ke tanah akan tumbuh dan berbuah semula dengan serta merta.
 58. Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda melepaskan burung bayan permainannya dengan memerintahkan supaya pergi mengintip perbuatan Maharaja Digar Alam di istana.
 59. Raja Bikrama Indera memerintahkan rakyatnya membuat bangunan di tengah pasar sebagai tempat ayahandanya ( Maharaja Digar Alam ) bertaruh dengan Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda.
 60. Pada tengah malamnya, Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda menyuruh pengikutnya mengambil tanah rumbnia dalam bahteranya yang dibawa dari Pulau Rumbnia pergi menimbun sekeliling bangunan tempat pertaruhan yang baru dibuat oleh Raja Bikrama Indera di tengah pasar dalam jarak empat depa lebar keliling.
 61. Maharaja Digar Alam bertaruh dengan Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda dengan memakan buah rumbnia dan apabila bijinya dilemparkan ke tanah, biji itu tumbuh dan berbuah pula dengan serta merta.
 62. Maharaja Digar Alam tewas/kalah bertaruh dengan Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda lalu menyerahkan negeri Berantah Indera kepada TPRK/Nakhoda Muda.
 63. Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda yang menjadi raja negeri Berantah Indera memohon kepada Maharaja Berantah Indera dua perkara iaitu bahtera yang tergalang dan pengembala kuda ( kakandanya/Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta ) yang ditawan baginda akibat tewas dalam pertaruhan buah rumbnia.
 64. Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda naik ke bahtera Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta/kakandanya dan bertemu dengan kakandanya lalu menangis dan pengsan.
 65. Isteri Perdana Menteri memberi tahu kepada Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta bahawa Tuan Puteri yang pengsan itu ialah saudaranya/adindanya, iaitu Tuan Puteri Rakna Kemala.
 66. Tuan Puteri Rakna Kemala menceritakan kepada kakandanya Maharaja Johan Syah kisah awal boleh sampai ke negeri Berantah Indera dan Maharaja Johan Syah pula menceritakan kepada adindanya Tuan Puteri Rakna Kemala kisah sehingga dia menjadi pengembala kuda Maharaja Digar Alam.
 67. Tuan Puteri Rakna Kemala memandikan kakandanya/Maharaja Johan Syah dan memberikan pakaian persalinan yang indah-indah.
 68. Tuan Puteri Rakna Kemala melepaskan burung bayan permainannya dengan memerintahkan supaya pergi mengintip/meninjau perbuatan/tindakan Maharaja Digar Alam di istana dan kembali semula memberi tahu kepadanya.