abazizomar@gmail

Thursday, 15 November 2012

Latar/citra/keadaan/gambaran/suasana/imej masyarakat dalam Hikayat Nakhoda Muda ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan


 1. Masyarakat zaman dahulu/silam/lampau.
 2. Masyarakat istana/kerabat diraja, contoh: Maharaja Bikrama Sakti/Maharaja Digar Alam/dll.
 3. Masyarakat yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja/feudal, contoh: Maharaja Bikrama Sakti pemerintah negeri Khairan Langkawi/Maharaja Digar Alam pemerintah negeri Berantah Indera.
 4. Masyarakat pemerintahan beraja yang mengamalkan sistem penggantian berdasarkan keturunan/monarki, contoh: Maharaja Johan Syah dilantik sebagai pemerintah di negeri Khairan Langkawi menggantikan ayahandanya Maharaja Bikrama Sakti yang meninggal dunia.
 5. Masyarakat penyayang, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala sayang kepada ayahanda dan bondanya ( Maharaja Bikrama Sakti dan Tuan Puteri Sinaran Bulan/kakandanya Maharaja Johan Syah.
 6. Masyarakat yang tidak dapat mengawal perasaan/beremosi/bertindak secara terburu-buru, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala mengambil gunting hendak menikam/membunuh diri kerana marah kepada Perdana Menteri yang melarangnya untuk belayar pergi mencari kakandanya Maharaja Johan Syah.
 7. Masyarakat yang patuh/setia/taat kepada pemerintah/pemimpin/ketua/raja, contoh: Perdana Menteri patuh kepada Maharaja Johan Syah yang memerintahkannya supaya menyiapkan sebuah bahtera untuk pergi belayar ke negeri asing.
 8. Masyarakat tolong-menolong/bekerjasama/bantu-membantu/muafakat dalam melakukan sesuatu pekerjaan, contoh: Perdana Menteri bersama dengan hulubalang/rakyat bekerjasama membina bahtera untuk kegunaan Maharaja Johan Syah pergi belayar ke negeri orang.
 9. Masyarakat yang mengamalkan adat-istiadat kebesaran raja-raja, contoh: Jenazah Maharaja Bikrama Sakti/Tuan Puteri Sinaran Bulan yang meninggal dunia dikebumikan secara adat-istiadat raja-raja besar.
 10. Masyarakat yang pemurah/suka bersedekah/menderma, contoh: Maharaja Johan Syah memberi sedekah emas/perak/permata kepada fakir miskin/rakyat di negeri Khairan Langkawi.
 11. Masyarakat yang beriman/bertaqwa kepada Allah SWT, contoh: Maharaja Johan Syah dapat menerima kematian kedua ayahanda dan bondanya adalah ketentuaan Allah SWT.
 12. Masyarakat yang suka mengembara/merantau ke tempat/negeri orang lain, contoh: Maharaja Johan Syah dan pengikutnya belayar mengembara/merantau ke negeri Berantah Indera untuk melihat amalan budaya dan cara kehidupan di sana.
 13. Masyarakat yang suka bertaruh/berjudi, contoh: Maharaja Johan Syah/Tuan Puteri Rakna Kemala bertaruh/berjudi dengan Maharaja Digar Alam di negeri Berantah Indera.
 14. Masyarakat yang suka memberi nasihat kepada seseorang, contoh: Maharaja Johan Syah memberi nasihat kepada adindanya Tuan Puteri Rakna Kemala supaya jangan menangis dengan kematian bonda mereka/kepada Perdana Menteri supaya menjaga negeri dan rakyat Khairan Langkawi dengan baik.
 15. Masyarakat yang menghormati tetamu, contoh: Maharaja Digar Alam melayan dengan baik kedatangan MRJH/NLG/TPRK/NM yang datang ke istananya.
 16. Masyarakat yang tabah/gigih/tekun dalam melakukan sesuatu perkara, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala tabah belayar di laut bersama dengan pengikutnya untuk mencari kakandanya Maharaja Johan yang sudah tujuh tahun tidak pulang dari belayar/mengembara.
 17. Masyarakat yang bertanggungjawab terhadap keluarga/saudara kandung sendiri, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda bertanggungjawab mencari kakandanya Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta yang sudah tujuh tahun pergi merantau/belayar/mengembara ke negeri asing tidak pulang-pulang.
 18. Masyarakat yang suka menyamar/menukar nama, contoh: Maharaja Johan Syah menyamar sebagai Nakhoda Lela Genta/Tuan Puteri Rakna Kemala menyamar sebagai lelaki dengan menggunakan nama Nakhoda Muda setibanya di negeri Berantah Indera.
 19. Masyarakat yang menunaikan/menepati/melaksanakan janji, contoh: Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta menyerahkan dirinya dan bahtera kepada Maharaja Digar Alam selepas tewas dalam pertaruhan buah rumbnia/Maharaja Digar Alam menyerahkan pemerintahan negeri Berantah Indera kepada Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda selepas kalah dalam pertaruhan buah rumbnia.
 20. Masyarakat yang baik hati, contoh: Maharaja Digar Alam baik hati kerana telah menghantar makanan dan minuman kepada Tuan Puteri Rakna  Kemala/Nakhoda Muda dan pengikutnya di dalam bahtera di laut/TPRK/NM menyerah balik pemerintahan dan negeri Berantah Indera kepada Maharaja Digar Alam setelah tewas dalam pertaruhan buah rumbnia, yang diambil hanya bahtera dan kakandanya Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta.
 21. Masyarakat yang bersimpati/belas kasihan kepada orang lain, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda bersimpati kepada Maharaja Digar Alam yang menangis kerana kalah dalam pertaruhan buah rumbnia dengannya.
 22. Masyarakat yang mudah mesra/peramah/bersopan santun/berbudi bahasa, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda bersopan santun apabila bercakap dengan Maharaja Digar Alam/Raja Bikrama Indera di negeri Berantah Indera.
 23. Masyarakat yang menggunakan khidmat bantuan binatang untuk mencapai matlamat/cita-citanya, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda menggunakan khidmat burung bayan untuk mengintip/mengesan kakandanya Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta di negeri Berantah Indera.
 24. Masyarakat yang bijaksana/berfikiran secara rasional, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda bijak berfikir dengan mengambil buah dan tanah di Pulau Rumbnia dan dibawa ke negeri Berantah Indera yang menyebabkan Maharaja Digar Alam kalah dalam pertaruhan.

No comments:

Post a Comment