abazizomar@gmail

Monday, 12 November 2012

Isi cerita Tuan Puteri Rakna Kemala kepada kakandanya Maharaja Johan Syah selepas bertemu semula dalam bahtera di negeri Berantah Indera, Hikayat Nakhoda Muda ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )


  1. Tuan Puteri Rakna Kemala hendak pergi belayar mencari Maharaja Johan Syah, tetapi tidak dibenarkan oleh Perdana Menteri.
  2. Tuan Puteri Rakna Kemala singgah di Pulau Rumbnia, mengambil buah dan tanah di Pulau Rumbnia memuatkkan ke dalam bahteranya.
  3. Tuan Puteri Rakna Kemala singgah di negeri Berantah Indera dan menang bertaruh dengan Maharaja Digar Alam.

No comments:

Post a Comment