abazizomar@gmail

Wednesday, 14 November 2012

Nilai murni/kemanusiaan/akhlak/moral dalam Hikayat Nakhoda Muda ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )


 1. Kasih sayang, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda kasih/sayang kepada kedua ayahanda dan bondanya ( Maharaja Bikrama Sakti dan Tuan Puteri Sinaran Bulan/Kakandanya Mahajara Johan Syah/Nakhoda Lela Genta.
 2. Ketaatan/kesetiaan/kepatuhan, contoh: Perdana Menteri patuh kepada arahan Maharaja Johan Syah supaya membina sebuah bahtera untuk pergi belayar ke negeri asing.
 3. Ketabahan/kegigihan/ketekunan, contoh: Tuan Puteri Rakna Kemala/Nakhoda Muda tabah belayar di laut untuk pergi mencari kakandanya Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta di negeri Berantah Indera.
 4. Keberanian, contoh: TPRK/NM/MRJS/NLG berani bertaruh buah rumbnia dengan Maharaja Digar Alam di negeri Berantah Indera.
 5. Muafakat/bekerjasama/tolong-menolong, contoh: Perdana Menteri bersama dengan hulubalang/rakyat  bekerjasama membina bahtera untuk kegunaan Maharaja Johan Syah belayar ke negeri orang.
 6. Hormat-menghormati, contoh: Maharaja Digar Alam/Raja Bikrama Indera menghormati kedatangan TPRK/NM/MJS/NLG ke istananya.
 7. Bersimpati/belas kasihan/perihatin, contoh: TPRK/NM bersimpati kepada Maharaja Digar Alam yang menangis kerana tewas dalam pertaruhan buah rumbnia dengannya. 
 8. Baik hati, contoh: TPRK/NM menyerah balik negeri Berantah Indera kepada Maharaja Digar Alam yang tewas dalam pertaruhan buah rumbnia dengannya/Maharaja Digar Alam menghantar makanan dan minuman kepada TPRK/NM dan pengikutnya di dalam bahtera di laut.
 9. Merendah diri, contoh: TPRK/NM merendah diri apabila bercakap dengan Maharaja Digar Alam/Raja Bikrama Indera.
 10. Ramah mesra/bersopan santun, contoh: TPRK/NM ramah mesra/bersopan santun dengan Raja Bikra ma Indera.
 11. Kebijaksanaan, contoh: TPRK/NM bijak mengambil buah rumbnia beserta tanahnya sekali di Pulau Rumbnia yang digunakan dalam pertaruhan dengan Maharaja Digar Alam sehingga berjaya membebaskan kakandanya Maharaja Johan Syah.
 12. Bertanggungjawab, contoh: TPRK/NM bertanggungjawab mencari kakandanya Maharaja Johan Syah yang sudah tujuh tahun pergi belayar tidak balik/Isteri Pendana Menteri bertanggungjawab menjaga keselamatan TPRK/NM sepanjang pelayaran di laut.
 13. Nasihat-menasihati, contoh: Maharaja Johan Syah/Nakhoda Lela Genta memberi nasihat kepada Perdana Menteri supaya menjaga negeri Khairan Langkawi dengan baik dan bermuafakat untuk melakukkan sesuatu perkara sepanjang pelayarannya ke negeri orang.
 14. Beriman/bertaqwa, contoh: Maharaja Johan Syah menganggap kematian kedua ayahanda bondanya adalah ketentuan/takdir Allah SWT.
 15. Mempertahankan adat-istiadat, contoh: Jenazah Maharaja Bikrama Sakti/Tuan Puteri Sinaran Bulan telah dikebumikan secara adat-istiadat raja-raja besar.
 16. Bersedekah/memberi sedekah/pemurah, contoh: Maharaja Johan Syah memberi sedekah emas/perak/permata kepada para fakir miskin/rakyat negeri Khairan Langkawi.

No comments:

Post a Comment