abazizomar@gmail

Saturday, 9 February 2013

Mesej/pengajaran/amanat/pesanan/perutusan/unsur didaktik dalam Hikayat Indera Nata ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

 1. Kita janganlah bertindak zalim/ganas/tidak berperikemanusiaan terhadap orang lain, contoh: Indera Nata membakar istana Raja Rom menyebabkan Raja Rom/Si Batu Kembar/Indera Jenaka/dayang mati terbunuh/terbakar/Si Batu Kembar menolak jatuh ke dalam laut Tuan Puteri Cenderawati/Indera Nata/Tuan Puteri Cendera Kesuma dengan maksud untuk membunuh mereka bertiga.
 2. Kita hendaklah patuh/taat/setia kepada suami/orang tua/ibu bapa, contoh: Tuan Puteri Cendera Kesuma setia/patuh kepada suruhan suaminya/Indera Nata supaya menghidupkan semula Raja Rom/ayahandanya yang mati terbakar/Indera Nata patuh/setia/taat kepada kedua ibubapanya/Raja Rom/Tuan Puteri Cenderawati.
 3. Kita hendaklah kasih/sayang kepada isteri/kedua orang tua/ibu bapa, contoh Indera Nata kasih/sayang kepada isteri-isterinya/Tuan Puteri Cendera Kesuma/kedua ibubapanya/Raja Rom/Tuan Puteri Cenderawati.
 4. Kita hendaklah bersikap adil terhadap isteri-isteri, contoh Indera Nata bersikap adil terhadap isterinya-isterinya/Tuan Puteri Cendera Kesuma/Tuan Puteri Cendera Nurlaila/Tuan Puteri Indera Dewi/Tuan Puteri Dewi Indera/dll.
 5. Kita janganlah bertindak terburu-buru/mengikut perasaan/tanpa berfikir panjang dalam membuat sesuatu keputusan/tindakan, contoh: Raja Rom yang berkahwin dengan Si Batu Kembar/anak raksasa tanpa berfikir panjang telah membuang anak dan isteri pertama ( Indera Nata dan Tuan Puteri Cenderawati ) ke hujung negeri Rom.
 6. Kita hendaklah menyiasat terlebih dahulu sebelum membuat sesuatu keputusan/tindakan, contoh: Raja Rom yang berkahwin dengan Si Batu Kembar/anak raksasa/orang hutan telah bertindak secara terbur-buru tanpa menyiasat terlebih dahulu.
 7. Kita hendaklah menyesal/insaf/meminta maaf di atas kesilapan/kesalahan yang lalu, contoh: Raja Rom menyesal/insaf/meminta maaf daripada Indera Nata/Tuan Puteri Cenderwati di atas kesilapannya yang lalu, iaitu berkahwin dengan Si Batu Kembar/anak raksasa dengan membuang/menghalau Indera Nata dan Tuan Puteri Cenderawati/insteri pertama ke hujung negeri Rom.
 8. Kita hendaklah memaafkan kesalahan/kesilapan orang lain, contoh: Indera Nata/Tuan Puteri Cenderawati memaafkan kesalahan/kesilapan ayahandanya/suaminya/Raja Rom yang berkahwin dengan Si Batu Kembar/anak raksasa dengan membuangnya ke hujung negeri Rom.
 9. Kita hendaklah beriman/bertaqwa/menerima takdir Allah Taala, contoh: Indera Nata mengatakan kepada ayahandanya/Raja Rom bahawa manusia ini selalu lupa dan lalai, kecuali Allah Taala yang tidak pernah lupa dan lalai/Tuan Puteri Cenderawati percaya bahawa sesuatu yang berlaku di dunia ini adalah dengan takdir/ketentuan Allah Taala.
 10. Kita hendaklah memberi sedekah/menderma/membantu para fakir miskin/orang-orang yang dalam kesusasahan, contoh: Raja Rom telah memberi sedekah emas/makan minum kepada para fakir miskin di negeri Rom.
 11. Kita hendaklah saling hormat-menghormati di antara satu sama lain/menghormati tetamu, contoh: Indera Nata menghormati Raja-Raja besar dari tujuh buah negeri yang berkunjung ke negeri Rom/Raja-Raja besar dari tujuh buah negeri menghormati Indera Nata/Raja Rom.
 12. Kita hendaklah bercakap dengan sopan santun/berbudi bahasa/lemah lembuat dengan orang tua/tetamu, contoh: Indera Nata bercakap dengan sopan santun/lemah lembut dengan Raja-Raja besar yang berkunjung ke negeri Rom.
 13. Kita janganlah  menceroboh/menyerang negeri orang untuk merampas sesuatu, contoh: Raksasa menyerang negeri Rom untuk merampas tujuh orang puteri Raja-Raja besar dari tangan Indera Nata.
 14. Kita hendaklah berani mempertahankan hak/tanahair/negeri/negara daripada serangan musuh, contoh: Indera Nata berani melawan/berperang dengan raksasa yang menyerang negeri Rom untuk mengambil tujuh orang puteri Raja-Raja besar dari tangannya.
 15. Kita hendaklah bijaksana dalam melakukan sesuatu tindakan, contoh: Indera Nata bijak berperang/melawan raksasa yang menyerang negeri Rom sehingga berjaya menangkap dan membunuhnya.
 16. Kita hendaklah menolong/membantu orang yang dalam kesusahan/memerlukan pertolongan, contoh: Betara Gangga telah menolong/membantu menyelamatkan Tuan Puteri Cenderawati/Tuan Puteri Cendera Kesuma/Indera Nata yang ditolak jatuh ke dalam laut oleh Si Batu Kembar dengan memberikan hikmat kesaktian.
 17. Kita hendaklah bermuafakat/berbincang di antara satu sama lain untuk membuat sesuatu tindakan, contoh: Raja Mesir bermesyuarat/berbincang dengan menteri/hulubalang/rakyatnya untuk pergi ke negeri Rom mengambil puterinya dari tangan Indera Nata/Tujuh orang Raja-Raja besar ( Raja Mesir, Raja Iraq, Raja Peringgi, Raja Siam, Raja Keling, Raja Benggali ) telah bertemu di tengah laut dan bermesyuarat/berbincang untuk pergi mengambil puteri masing-masing dari tangan Indera Nata di negeri Rom.
 18. Kita janganlah bersifat hasad dengki/dendam/iri hati terhadap orang lain, contoh: Si Batu Kembar ( anak raksasa/isteri kedua Raja Rom ) dengki/dendam kepada Tuan Puteri Cenderawati ( isteri pertama Raja Rom )/Indera Nata/Tuan Puteri Cendera Kesuma sehingga sanggup menolak jatuh ke dalam laut untuk membunuhnya/ Indera Nata dendam kepada Si Batu Kembar ( anak raksasa/ibu tirinya/isteri kedua Raja Rom/ayahandanya ) sehingga sanggup membunuhnya dengan membakar istana Raja Rom.

Wednesday, 6 February 2013

Nilai kemanusiaan/moral/akhlak/murni/positif dalam Hikayat Indera Nata ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

 1. Kasih sayang, contoh: Indera Nata kasih/sayang kepada isterinya-isterinya/ayahanda/bondanya/Tuan Puteri Cendera Kesuma/Raja Rom/Tuan Puteri Cenderwati.
 2. Keadilan, contoh: Indera Nata bersikap adil kepada isteri-isterinya puteri Raja-Raja besar.
 3. Kesetiaan/kepatuhan/ketaatan, contoh: Tuan Puteri Cendera Kesuma patuh/setia kepada Indra Nata yang menyuruhnya menghidupkan semula ayahandanya/Raja Rom yang mati terbakar.
 4. Kesabaran, contoh: Tuan Puteri Cenderawati sabar menghadapi cabaran hidup setelah dibuang oleh Raja Rom/suaminya ke hujung negeri Rom.
 5. Bersopan santun/berbudi bahasa/berlemah-lembut, contoh Indera Nata bersopan-santun/berlemah-lembut ketika bercakap dengan Raja-Raja besar yang datang ke negeri Rom.
 6. Hormat-menghormati, contoh: Indera Nata/Raja Rom menghormati Raja-Raja besar yang datang ke negeri Rom.
 7. Keinsafan/penyesalan, contoh: Raja Rom insaf/menyesal di atas perbuatannya berkahwin dengan Si Batu Kembar anak raksasa tanpa menyiasat terlebih dahulu dengan membuang Tuan Puteri Cenderawati ke hujung negeri Rom.
 8. Tolong-menolong/bantu-membantu, contoh: Betara Gangga tolong menyelamatkan Tuan Puteri Cenderawati/Tuan Puteri Cendera Kesuma/Indera Nata yang ditolak jatuh ke dalam laut oleh Si Batu Kembar dengan memberikan hikmat kesaktian.
 9. Keimanan/ketaqwaan, contoh: Indera Nata mengatakan manusia selalu lalai dan alpa, kecuali Allah Taala yang tidak pernah lupa dan lalai/Tuan Puteri Cenderawati percaya bahawa sesuatu yang berlaku di atas dunia ini adalah dengan ketentuan/takdir Allah Taala.
 10. Kemurahan hati/bersedekah/menderma, contoh: Raja Rom memberi sedekah emas kepada para fakir miskin di negerinya.
 11. Keberanian, contoh: Indera Nata berani menentang/berperang dengan raksasa yang menyerang negeri Rom untuk merampas tujuh orang puteri Raja-Raja besar daripadanya.
 12. Kebijaksanaan, contoh: Indera Nata bijak menangkap dan membunuh raksasa yang menyerang negeri Rom.
 13. Bermuafakat/bermesyuarat, contoh: Raja-Raja besar dari tujuh buah negeri bertemu dan bermesyuarat di tengah laut untuk pergi ke negeri Rom bagi mengambil puteri masing-masing daripada Indera Nata/Raja Rom.

Tuesday, 5 February 2013

Perwatakan Tuan Puteri Cenderawati dalam Hikayat Indera Nata ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

 1. Watak pembantu.
 2. Isteri pertama Raja Rom.
 3. Bonda/ibu kepada Indera Nata.
 4. Hampir-hampir dibunuh oleh Si Batu Kembar/isteri kedua/muda Raja Rom/madunya dengan menolak jatuh ke dalam laut.
 5. Telah diselamatkan oleh Betara Gangga di laut dengan memberikannya hikmat kesaktian.
 6. Telah dihalau/dibuang ke hujung negeri Rom oleh Raja Rom/suaminya.
 7. Orang yang memberitahu kepada Indera Nata bahawa yang mati terbakar di istana tersebut ialah Raja Rom iaitu ayahanda kepada Indera Nata.
 8. Seorang yang penyayang/pengasih, contoh: Tuan Puteri Cenderawati kasih/sayang kepada Indera Nata ( anandanya )/Raja Rom ( suaminya ).
 9. Seorang yang bersabar, contoh: Tuan Puteri Cenderawati sabar dengan tindakan Raja Rom yang membuangnya ke hulu negeri Rom selepas berkahwin dengan Si Batu Kembar/anak raksasa.
 10. Seorang yang beriman/bertaqwa kepada Allah, contoh: Tuan Puteri Cenderawati percaya bahawa sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah dengan takdir/ketentuan/kehendak Allah Taala.
 11. Seorang yang pemaaf, contoh: Tuan Puteri Cenderawati memaafkan suaminya/Raja Rom yang memohon maaf daripadanya di atas kesilapan/kesalahan lalu kerana telah membuangnya ke hulu negeri Rom selepas tersalah pilih berkahwin dengan Si Batu Kembar/anak raksasa.
 12. Seorang yang merendah diri, contoh: Tuan Puteri Cenderawati merendah diri kepada Raja Rom/suaminya.
 13. Seorang yang bersifat terbuka/berfikiran rasional, contoh: Tuan Puteri Cenderawati dapat menerima semula Raja Rom sebagai suaminya untuk keharmonian keluarga selepas dipertemukan semula oleh Indera Nata.
 14. Seorang yang bersopan santun/berhemah/berbudi bahasa/lemah lembut, contoh: Tuan Puteri Cenderawati bersopan santun/berlemah lembut ketika bercakap dengan Raja Rom/suaminya.
 15. Seorang yang pemalu, contoh: Tuan Puteri Cenderawati pada mulanya malu-malu untuk bertemu dan disatukan semula dengan Raja Rom/suaminya.

Monday, 4 February 2013

Perwatakan Raja Rom dalam Hikayat Indera Nata ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

 1. Watak pembantu.
 2. Raja/pemerintah negeri Rom.
 3. Beristeri dua orang ( Tuan Puteri Cenderawati dan Si Batu Kembar ).
 4. Mempunyai dua orang putera ( Indera Jenaka dan Indera Nata ).
 5. Sudah tua/berusia lanjut.
 6. Mati terbakar di istana ( Dibakar oleh putranya Indera Nata ).
 7. Dihidupkan semula oleh Tuan Puteri Cendera Kesuma dengan bantuan hikmat kesaktian Betara Gangga dan takdir Allah Taala.
 8. Seorang yang suka bertindak secara terburu-buru/tidak berfikir panjang, contoh: Raja Rom berkahwin dengan Si Batu Kembar anak raksasa dengan membuang Tuan Puteri Cenderawati dan Indera Nata ke hujung negeri Rom.
 9. Seorang yang pengasih/penyayang, contoh: Raja Rom kasih/sayang kepada puteranya Indera Nata/Indera Jenaka dan isteri-isterinya Si Batu Kembar/Tuan Puteri Cenderawati.
 10. Seorang yang mendengar nasihat, contoh: Raja Rom mendengar nasihat anandanya Indera Nata supaya tidak menyesal dengan kesilapan/kesalahan yang lalu.
 11. Seorang yang insaf/menyesal/sedar diri, contoh: Raja Rom insaf/menyesal dengan perbuatannya berkahwin dengan Si Batu Kembar anak raksasa tanpa menyiasat terlebih dahulu dan sanggup membuang Tuan Puteri Cenderawati dan Indera Nata ke hulu negeri Rom.
 12. Seorang yang pemurah/suka menderma/bersedekah, contoh: Raja Rom memberi sedekah emas kepada para fakir miskin di negerinya/menjamu makan minum rakyatnya/Raja-Raja besar yang datang ke negeri Rom.
 13. Seorang yang menghormati tetamu/orang lain, contoh: Raja Rom menghormati Raja-Raja besar yang datang ke istananya/negeri Rom.
 14. Seorang yang mengakui kelemahan diri, contoh: Raja Rom mengakui dirinya lemah ( lupa dan lalai ), kecuali Allah Taala yang tidak pernah lupa dan lalai.

Sunday, 3 February 2013

Perwatakan Indera Nata dalam Hikayat Indera Nata ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

 1. Watak utama/protagonis.
 2. Putera Raja Rom/Tuan Puteri Cenderawati.
 3. Mempunyai ibu tiri bernama Si Batu Kembar yang mati terbakar.
 4. Mempunyai adik tiri  bernama Indera Jenaka yang juga mati terbakar.
 5. Berkahwin dengan empat orang isteri ( Puteri Raja-Raja besar ).
 6. Seorang yang masih muda.
 7. Seorang yang cantik/segak/handsome/menarik/menawan.
 8. Hampir-hampir dibunuh oleh Si Batu Kembar dengan menolak jatuh ke dalam laut tetapi dapat diselamatkan oleh Betara Gangga.
 9. Seorang yang lemah-lembut/bersopan santun/berbudi bahasa, contoh: Indera Nata berlemah-lembut dan berbudi bahasa ketika bercakap dengan Raja-Raja besar yang datang ke negeri Rom.
 10. Seorang yang menghormati/merendah diri kepada orang lain/tetamu, contoh: Indera Nata menghormati/merendah diri ketika menyambut kedatangan Raja-Raja besar ke negeri Rom.
 11. Seorang yang penyayang/pengasih, contoh: Indera Nata kasih/sayang kepada isteri-isterinya/ayahanda dan bondanya ( Raja Rom/Tuan Puteri Cenderawati ).
 12. Seorang yang berlaku adil, contoh: Indera Nata bersikap adil terhadap isteri-isterinya.
 13. Seorang yang patuh/taat/setia kepada kedua orang tua, contoh: Indera Nata sangat patuh/setia/taat kepada ayahandanya Raja Rom/bondanya Tuan Puteri Cenderawati.
 14. Seorang yang pemaaf, contoh: Indera Nata sedia memaafkan kesalahan/kesilapan ayahandanya Raja Rom yang memohon maaf daripadanya.
 15. Seorang yang bertaqwa/beriman kepada Allah Taala, contoh: Indera Nata mengatakan kepada ayahandanya/Raja Rom bahawa manusia sentiasa lupa dan lalai kecuali Allah Taala yang tidak lupa dan lalai.
 16. Seorang yang berani, contoh: Indera Nata berani menentang/berperang dengan Raksasa yang menyerang negeri Rom untuk merampas tujuh orang puteri Raja-Raja besar daripadanya.
 17. Seorang yang bijaksana, contoh: Indera Nata bijak menangkap dan membunuh raksasa di hutan yang menyerang negeri Rom untuk merampas tujuh orang puteri Raja-Raja besar daripadanya/Indera Nata bijak mempertemukan dan menyatukan semula ayahanda dan bondanya ( Raja Rom dan Tuan Puteri Cenderwati ).
 18. Seorang yang jujur/ikhlas, contoh: Indera Nata jujur/ikhlas dengan menyerah kembali puteri masing-masing kepada Raja-Raja besar