abazizomar@gmail

Wednesday, 6 February 2013

Nilai kemanusiaan/moral/akhlak/murni/positif dalam Hikayat Indera Nata ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

 1. Kasih sayang, contoh: Indera Nata kasih/sayang kepada isterinya-isterinya/ayahanda/bondanya/Tuan Puteri Cendera Kesuma/Raja Rom/Tuan Puteri Cenderwati.
 2. Keadilan, contoh: Indera Nata bersikap adil kepada isteri-isterinya puteri Raja-Raja besar.
 3. Kesetiaan/kepatuhan/ketaatan, contoh: Tuan Puteri Cendera Kesuma patuh/setia kepada Indra Nata yang menyuruhnya menghidupkan semula ayahandanya/Raja Rom yang mati terbakar.
 4. Kesabaran, contoh: Tuan Puteri Cenderawati sabar menghadapi cabaran hidup setelah dibuang oleh Raja Rom/suaminya ke hujung negeri Rom.
 5. Bersopan santun/berbudi bahasa/berlemah-lembut, contoh Indera Nata bersopan-santun/berlemah-lembut ketika bercakap dengan Raja-Raja besar yang datang ke negeri Rom.
 6. Hormat-menghormati, contoh: Indera Nata/Raja Rom menghormati Raja-Raja besar yang datang ke negeri Rom.
 7. Keinsafan/penyesalan, contoh: Raja Rom insaf/menyesal di atas perbuatannya berkahwin dengan Si Batu Kembar anak raksasa tanpa menyiasat terlebih dahulu dengan membuang Tuan Puteri Cenderawati ke hujung negeri Rom.
 8. Tolong-menolong/bantu-membantu, contoh: Betara Gangga tolong menyelamatkan Tuan Puteri Cenderawati/Tuan Puteri Cendera Kesuma/Indera Nata yang ditolak jatuh ke dalam laut oleh Si Batu Kembar dengan memberikan hikmat kesaktian.
 9. Keimanan/ketaqwaan, contoh: Indera Nata mengatakan manusia selalu lalai dan alpa, kecuali Allah Taala yang tidak pernah lupa dan lalai/Tuan Puteri Cenderawati percaya bahawa sesuatu yang berlaku di atas dunia ini adalah dengan ketentuan/takdir Allah Taala.
 10. Kemurahan hati/bersedekah/menderma, contoh: Raja Rom memberi sedekah emas kepada para fakir miskin di negerinya.
 11. Keberanian, contoh: Indera Nata berani menentang/berperang dengan raksasa yang menyerang negeri Rom untuk merampas tujuh orang puteri Raja-Raja besar daripadanya.
 12. Kebijaksanaan, contoh: Indera Nata bijak menangkap dan membunuh raksasa yang menyerang negeri Rom.
 13. Bermuafakat/bermesyuarat, contoh: Raja-Raja besar dari tujuh buah negeri bertemu dan bermesyuarat di tengah laut untuk pergi ke negeri Rom bagi mengambil puteri masing-masing daripada Indera Nata/Raja Rom.

No comments:

Post a Comment