abazizomar@gmail

Tuesday, 5 February 2013

Perwatakan Tuan Puteri Cenderawati dalam Hikayat Indera Nata ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

 1. Watak pembantu.
 2. Isteri pertama Raja Rom.
 3. Bonda/ibu kepada Indera Nata.
 4. Hampir-hampir dibunuh oleh Si Batu Kembar/isteri kedua/muda Raja Rom/madunya dengan menolak jatuh ke dalam laut.
 5. Telah diselamatkan oleh Betara Gangga di laut dengan memberikannya hikmat kesaktian.
 6. Telah dihalau/dibuang ke hujung negeri Rom oleh Raja Rom/suaminya.
 7. Orang yang memberitahu kepada Indera Nata bahawa yang mati terbakar di istana tersebut ialah Raja Rom iaitu ayahanda kepada Indera Nata.
 8. Seorang yang penyayang/pengasih, contoh: Tuan Puteri Cenderawati kasih/sayang kepada Indera Nata ( anandanya )/Raja Rom ( suaminya ).
 9. Seorang yang bersabar, contoh: Tuan Puteri Cenderawati sabar dengan tindakan Raja Rom yang membuangnya ke hulu negeri Rom selepas berkahwin dengan Si Batu Kembar/anak raksasa.
 10. Seorang yang beriman/bertaqwa kepada Allah, contoh: Tuan Puteri Cenderawati percaya bahawa sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah dengan takdir/ketentuan/kehendak Allah Taala.
 11. Seorang yang pemaaf, contoh: Tuan Puteri Cenderawati memaafkan suaminya/Raja Rom yang memohon maaf daripadanya di atas kesilapan/kesalahan lalu kerana telah membuangnya ke hulu negeri Rom selepas tersalah pilih berkahwin dengan Si Batu Kembar/anak raksasa.
 12. Seorang yang merendah diri, contoh: Tuan Puteri Cenderawati merendah diri kepada Raja Rom/suaminya.
 13. Seorang yang bersifat terbuka/berfikiran rasional, contoh: Tuan Puteri Cenderawati dapat menerima semula Raja Rom sebagai suaminya untuk keharmonian keluarga selepas dipertemukan semula oleh Indera Nata.
 14. Seorang yang bersopan santun/berhemah/berbudi bahasa/lemah lembut, contoh: Tuan Puteri Cenderawati bersopan santun/berlemah lembut ketika bercakap dengan Raja Rom/suaminya.
 15. Seorang yang pemalu, contoh: Tuan Puteri Cenderawati pada mulanya malu-malu untuk bertemu dan disatukan semula dengan Raja Rom/suaminya.

No comments:

Post a Comment