abazizomar@gmail

Monday, 4 February 2013

Perwatakan Raja Rom dalam Hikayat Indera Nata ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

 1. Watak pembantu.
 2. Raja/pemerintah negeri Rom.
 3. Beristeri dua orang ( Tuan Puteri Cenderawati dan Si Batu Kembar ).
 4. Mempunyai dua orang putera ( Indera Jenaka dan Indera Nata ).
 5. Sudah tua/berusia lanjut.
 6. Mati terbakar di istana ( Dibakar oleh putranya Indera Nata ).
 7. Dihidupkan semula oleh Tuan Puteri Cendera Kesuma dengan bantuan hikmat kesaktian Betara Gangga dan takdir Allah Taala.
 8. Seorang yang suka bertindak secara terburu-buru/tidak berfikir panjang, contoh: Raja Rom berkahwin dengan Si Batu Kembar anak raksasa dengan membuang Tuan Puteri Cenderawati dan Indera Nata ke hujung negeri Rom.
 9. Seorang yang pengasih/penyayang, contoh: Raja Rom kasih/sayang kepada puteranya Indera Nata/Indera Jenaka dan isteri-isterinya Si Batu Kembar/Tuan Puteri Cenderawati.
 10. Seorang yang mendengar nasihat, contoh: Raja Rom mendengar nasihat anandanya Indera Nata supaya tidak menyesal dengan kesilapan/kesalahan yang lalu.
 11. Seorang yang insaf/menyesal/sedar diri, contoh: Raja Rom insaf/menyesal dengan perbuatannya berkahwin dengan Si Batu Kembar anak raksasa tanpa menyiasat terlebih dahulu dan sanggup membuang Tuan Puteri Cenderawati dan Indera Nata ke hulu negeri Rom.
 12. Seorang yang pemurah/suka menderma/bersedekah, contoh: Raja Rom memberi sedekah emas kepada para fakir miskin di negerinya/menjamu makan minum rakyatnya/Raja-Raja besar yang datang ke negeri Rom.
 13. Seorang yang menghormati tetamu/orang lain, contoh: Raja Rom menghormati Raja-Raja besar yang datang ke istananya/negeri Rom.
 14. Seorang yang mengakui kelemahan diri, contoh: Raja Rom mengakui dirinya lemah ( lupa dan lalai ), kecuali Allah Taala yang tidak pernah lupa dan lalai.

No comments:

Post a Comment