abazizomar@gmail

Saturday, 11 February 2012

Dua perkara yang amat tidak disukai oleh Syed Fariz dalam novel Jeriji Kasih ( Ramlah Abd. Rashid )

  1. Tidak suka tinggal di kampung.
  2. Benci/marah kepada ayahnya ( Syed Mustafa ).

No comments:

Post a Comment