abazizomar@gmail

Monday, 28 November 2011

Urutan peristiwa-peristiwa penting bab 31 ( Novel DLKP, karya Ghazali Lateh )

  1. Syarikat Alam Hijau ( yang diwakili abang Joe ) bertemu dengan penduduk kampung Bukit Nibung dan Bukit Jenun memberi tahu akan membeli tanah penduduk kampung untuk pembangunan Projek Taman Tema Air Lembah Nibung.
  2. Kudin dan Tok Mat Ketua kampung pada peringkat awalnya tidak bersetuju/menentang projek tersebut.
  3. Melalui proses pengundian, majoriti penduduk kampung bersetuju untuk menjual tanah mereka kepada Syarikat Alam Hijau bagi tujuan pembangunan projek tersebut.
  4. Syarikat Alam Hijau melantik sebuah firma guaman untuk urusan perjanjian jual beli dan bayaran harga tanah dan pampasan kepada penduduk kampung.
  5. Jalil tiba di surau dan bertemu dengan penduduk kampung Bukit Nibung dan Bukit Jenun.
  6. Kudin akhirnya bersetuju untuk menyerahkan tanahnya serta meminta maaf daripada Jalil di atas kesalahannya yang lalu.
Latar masa:
Pagi dan tengah hari.
Latar tempat:
Di surau kampung Bukit Nibung.

    No comments:

    Post a Comment