abazizomar@gmail

Friday, 10 August 2012

Kaedah membaca teks sastera secara berkesan


LANGKAH-LANGKAH

1.       BUAT JADUAL MEMBACA PERIBADI

2.       PASTIKAN TEKS YANG HENDAK DIBACA

3.       PASTIKAN ASPEK YANG HENDAK DIKAJI

4.       MEMPUNYAI ALAT TULIS YANG LENGKAP   BESERTA   DENGAN    PENANDA WARNA

5.       GARISKAN/TANDAKAN ISI-ISI  ASPEK PENTING   YANG HENDAK  DIBACA

6.      TANDA DAN TULISKAN NAMA-NAMA WATAK YANG TERLIBAT PERISTIWA, LATAR  TEMPAT DAN LATAR MASA
7.      PASTIKAN KONSEP KM TELAH DIFAHAMI  TERLEBIH
DAHULU

8.      BUAT NOTA DENGAN MENYATAKAN ISI-ISI ASPEK PENTING   MENGGUNAKAN AYAT-AYAT SENDIRI

9.      BUAT PETA MINDA/PETA ISI

10.  BUAT ANDAIAN KEMUNGKINAN SOALAN  SENDIRI

11.  PERENGGAN-PERENGGAN TERTENTU HARUS   DIBACA  
      BEBERAPA KALI

12.  TEKS/CERITA HARUS DIBACA BERULANG KALI

13.  BERIKAN TAJUK SENDIRI BAGI NOTA YANG DIBUAT

14.  BACA BERULANG KALI NOTA BUATAN SENDIRI

15.  TUTUP BUKU DAN CUBA INGATKAN APA YANG TELAH  
      DIBACA

No comments:

Post a Comment