abazizomar@gmail

Wednesday, 14 September 2011

Kursus Latihan DalamPerkhidmatan ke-2, 2011: Guru-Guru dan Kaki Tangan Sokongan SMK Sultan Ibrahim Satu, Pasir Mas, Kelantan

Kursus LDP ke-2 guru-guru dan kaki tangan sokongan SMK. Sultan Ibrahim Satu, Pasir Mas, Kelantan  akan diadakan pada 17 September, 2011 ( Hari Sabtu ), bertempat di Kolej Kemahiran Tinggi MARA, Jalan Rantau Panjang, Lubok Jong, Pasir Mas, Kelantan. Peserta kursus terdiri daripada seramai 135 orang guru dan 20 orang kaki tangan  sokongan.
       Kursus sehari anjuran SMK SI (1) ini bertujuan untuk meningkatkan lagi kesedaran terhadap tanggungjawab guru-guru dan kaki tangan sokongan sebagai penjawat awam. Juga supaya  guru-guru dan kaki tangan sokongan senantiasa bermotivasi tinggi ke arah untuk mencapai visi dan misi sekolah iaitu SMK SI (1) Gemilang 2013. Di samping menambahkan lagi ilmu pengetahuan dan isu-isu semasa terbaharu yang akan disampaikan oleh para penceramah jemputan. Untuk menggapai dua objektif besar kursus di atas, pihak sekolah telah mengundang dua penceramah yang cukup arif dalam bidang masing-masing. Dua orang penceramah yang dimaksudkan ialah Yang Berusaha Tuan Haji Zahari Bin Daud ( Timbalan Pengarah Pelajaran Kelantan ), Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan dengan tajuk syarahan Pengurusan headcount secara berkesan dapat meningkatkan pencapaian dan prestasi dalam peperiksaan awam. Tuan Haji Abd. Razak Bin Mat Saat ( Mantan Ketua Sektor Pendidikan Islam ), JPN Negeri Kelantan dengan tajuk syarahan tanggungjawab penjawat awam dari perspektif Islam. Kedua-dua tajuk syarahan yang bakal disampaikan oleh dua orang tokoh pendidik di negeri Kelantan ini adalah amat relevan dan korelasi sekali dengan peserta kursus sesuai dengan keadaan dan tuntutan semasa kini.
        Pihak pengurusan dan pentadbiran sekolah sangat berharap selepas daripada menghadiri kursus LDP ini, guru-guru dan kaki tangan sekolah akan dapat memanfaatkan segala pengetahuan dan maklumat yang diperolehi dengan sebaik mungkin bagi  meningkatkan diri masing-masing. Semoga sistem penyampaian sebagai penjawat awam akan lebih berkesan lagi.

Penyelaras Kursus LDP 2011,        
SMK. Sultan Ibrahim Satu,
Pasir Mas, Kelantan.

No comments:

Post a Comment