abazizomar@gmail

Saturday, 26 November 2011

Urutan peristiwa-peristiwa penting bab 27 ( Novel DLKP, karya Ghazali Lateh )

  1. Jalil mengadakan temu duga untuk memilih calon Pegawai/Pengurus Akaun Syarikat Alam Hijau di Wisma Seri Nibung, Kuala Lumpur.
  2. Jalil bertemu semula dengan Latifah yang datang untuk temu duga bagi jawatan tersebut setelah berpisah berbelas-belas tahun lamanya.
  3. Latifah menarik diri daripada temu duga kerana tidak menyangka yang Syarikat Alam Hijau milik orang kampungnya ( Jalil ).
  4. Jalil memujuk dan menawarkan kepada Latifah jawatan tersebut dengan tanpa melalui proses temu duga.
  5. Latifah akhirnya bersetuju menerima tawaran jawatan tersebut.
  6. Jalil berhasrat untuk menjadikan Latifah sebagai teman hidup/isterinya.
Latar masa:
Pagi dan tengah hari.
Latar tempat:
Di Wisma Seri Nibung, Kuala Lumpur.

No comments:

Post a Comment