abazizomar@gmail

Tuesday, 24 January 2012

Urutan peristiwa-peristiwa penting bab 18 ( Novel Jeriji Kasih: Ramlah Abd. Rashid )

  1. Syed Mustafa bersama Anuariza pergi ke kebun Taman Fantasi.
  2. Syed Mustafa terpegun melihat buah anggur dan buah pitaya/mata naga dalam kebun Anuariza.
  3. Anuariza menceritakan kepada Syed Mustafa kisah dia mendapatkan benih anggur dan pitaya dari MARDI.
  4. Anuariza memberitahu kepada  Syed Mustafa mengenai kehebatan  pokok anggur.
  5. Syed Mustafa bercadang untuk memajukan tanah peninggalan arwah orang tuanya.
  6. Syed Mustafa teringat perbincangannya dengan Anuariza untuk membuka sebuah taman pelancongan kampung.
Latar masa: pagi.
Latar tempat: di kebun/taman fantasi, rumah Syed Mustafa.

No comments:

Post a Comment