abazizomar@gmail

Tuesday, 14 February 2012

Cara pihak SMK. Sultan Muzaffar Shah 1 memanggil penjaga Syed Fariz ke sekolah dalam novel Jeriji Kasih ( Ramlah Abd. Rashid )

  1. Memberi/mengirim surat kepada Syed Fariz untuk disampaikan kepada penjaga, tetapi tiada sebarang maklum balas.
  2. Menghantar/mengirim surat melalui pos, tetapi pihak sekolah juga tidak menerima apa-apa balasan daripada pihak penjaga Syed Fariz.
  3. Pihak sekolah terpaksa mengguna telefon menghubungi Nek Siah/penjaga Syed Fariz.

No comments:

Post a comment