abazizomar@gmail

Sunday, 19 February 2012

Perancangan masa hadapan Syed Mustafa bersama Anuariza dalam novel Jeriji Kasih ( Ramlah Abd. Rashid )

  • Syed Mustafa dan Anuariza merancang untuk mengkomersialkan kebun anggur dan pokok naga menjadikan sebuah pusat pelancongan.
  • Akan membina kilang perusahaan makanan ringan di ladang pusat pelancongan.
  • Akan membuat sebuah taman mini burung/tempat pemeliharaan burung-burung hutan.
  • Akan membina sebuah restoran masakan ala kampung.
  • Akan mendirikan sebuah galeri lukisan di sebelah Taman Fantasi.

No comments:

Post a Comment