abazizomar@gmail

Friday, 24 February 2012

Perkara-perkara yang merisaukan/membimbangkan Solehah dalam novel Jeriji Kasih ( Ramlah Abd. Rashid )

  1. Keputusan peperiksaan STPM Anuariza yang bakal diumumkan.
  2. Permintaan Nek Siah supaya membantu keluarganya ( menjadi isteri Syed Mustafa/anaknya ).
  3. Lamaran Syed Mustafa terhadap dirinya untuk dijadikan isteri.
  4. Masalah kewangan jika Anuariza berjaya memasuki universiti.

No comments:

Post a Comment