abazizomar@gmail

Thursday, 6 October 2011

Urutan peristiwa-peristiwa penting bab 6 ( Novel DLKP, karya Ghazali Lateh )

  1. Jalil membina dangau di bekas tapak rumahnya yang telah dirobohkan ibunya.
  2. Jalil pergi ke sekolah dengan menggunakan basikal tua peninggalan arwah ayahnya.
  3. Jalil turun ke bendang sawah.
  4. Haji Saad memberi tahu kepada Jalil bahawa tanah sawah arwah ayahnya telah dijualkan oleh ibunya kepada sepupu Pak Lang Ali di Gurun.
  5. Jalil pergi ke rumah Pak Lang Ali untuk mendapatkan maklumat pembeli tanah sawah arwah ayahnya.
  6. Pak Lang Ali memberi tahu kepada Jalil pembeli tanah tersebut ialah sepupunya Pak Amat yang tinggal di Gurun.
  7. Jalil bertekad untuk menebus kembali tanah arwah ayahnya yang telah dijualkan oleh ibunya kepada Pak Amat tersebut.
  8. Jalil bertegas dan membuat keputusan untuk tetap tinggal di dangaunya di kampung Bukit Nibung walaupun seorang diri.
  9. Jalil bertekad untuk meneruskan perjuangan hidupnya bagi menunaikan wasiat arwah ayahnya/Pak Teh.
Latar masa:  pagi, petang, malam, sudah lebih tahun.
Latar tempat: sekolah, dangau Jalil, kampung Bukit Nibung, Gurun, bendang sawah, rumah Pak Lang Ali, pekan Bukit Jenun, kebun getah arwah Pak Teh di kampung Pokok Tai Lama.

No comments:

Post a Comment