abazizomar@gmail

Saturday, 8 October 2011

Urutan peristiwa-peristiwa penting bab 7 ( Novel DLKP, karya Ghazali Lateh )

  1. Jalil pergi ke rumah Pak Amat ( sepupu Pak Lang Ali ) di Gurun.
  2. Pak Amat memberi tahu kepada Jalil yang tanah arwah ayahnya seluas 5 relong itu telah dibeli melalui Pak Alang Ali yang dijual oleh ibunya dengan harga RM10 ribu.
  3. Jalil berjanji secara lisan dengan Pak Amat untuk membayar balik tanah tersebut dalam masa di antara 5 hingga 10 tahun.
  4. Jalil memohon simpati daripada Pak Amat untuk tinggal sementara di tanah jual janji tersebut dan Pak Amat bersetuju.
Latar masa:  petang
Latar tempat: rumah Pak Amat di Gurun, di pondok Jalil, kampung Bukit Nibung, di sekitar sawah bendang

No comments:

Post a Comment