abazizomar@gmail

Tuesday, 17 January 2012

Urutan peristiwa-peristiwa penting bab 10 ( Novel Jeriji Kasih- Ramlah Abd. Rashid )

  1. Syed Mustafa mengalami mimpi ngeri dan sentiasa mengeluh.
  2. Syed Mustafa berbincang dengan Anuariza dan Anuariza memberitahu kepadanya yang Syed Faris ada masalah.
  3. Syed Mustafa berjanji kepada Nek Siah untuk meluangkan masa bersama anak-anaknya.
  4. Anuariza dan Syed Mustafa berbincang mengenai kelakuan/sikap Syed Faris.
  5. Anuariza menceritakan pengalaman pahit masa silamnya kepada Syed Mustafa ( Hal. 95-97 ).
  6. Syed Mustafa tidak mahu anak-anaknya hidup susah pada masa hadapan seperti yang pernah dialami oleh Anuariza pada zaman kecilnya.
Latar masa: petang.
Latar tempat: di pekarangan rumah Syed Mustafa.

No comments:

Post a Comment