abazizomar@gmail

Monday, 16 January 2012

Urutan peristiwa-peristiwa penting bab 8 ( Novel Jeriji Kasih- Ramlah Abd. Rashid )

  1. Anuariza berusaha menasihati Syed Faris di bilik tidurnya.
  2. Nek Siah meninjau/memantau aktiviti Anuariza, Azuera, Syed Faris dan Syarifah Farisya.
  3. Anuariza berbincang dengan Syarifah Farisya mengenai perkembangan dan keadaan seharian Syed Faris semasa berada di sekolah.
Latar masa: malam.
Latar tempat: di rumah Syed Mustafa/Nek Siah ( dalam bilik Syed Faris ).

No comments:

Post a Comment