abazizomar@gmail

Saturday, 24 March 2012

Sebab-sebab Anuariza menanam pokok anggur di dalam pasu besar dalam novel Jeriji Kasih ( Ramlah Abd. Rashid )

  • Anuariza mahu membuat percubaan sebelum dikomersialkan.
  • Supaya akar pokok anggur tidak akan terendam dalam air jika berlaku hujan lebat.
  • Pokok-pokok anggur, akarnya tidak boleh teremdam di dalam air.
  • Pokok-pokok anggur memerlukan cahaya matahari secara berterusan selama enam jam sehari.
  • Bagi memudahkan Anuariza memindahkan pokok-pokok anggur dari kawasan teduh ke kawasan terbuka untuk mendapatkan cayaha matahari.

No comments:

Post a Comment