abazizomar@gmail

Friday, 20 April 2012

Usaha-usaha Raden Kesuma Wati untuk membunuh Raden Kesuma Ningrat ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

  • Raden Kesuma Wati membuat fitnah kepada ayahandanya Raja Indera Kemala  Putera sehingga Raden Kesuma Ningrat bersama bondanya Tuan Puteri Indera Maya di buang ke dalam hutan rimba.
  • Raden Kesuma Wati menolak Raden Kesuma Ningrat dari atas Gunung Meraksa Dewa ke dalam laut selepas mendapat telur burung merpati putih.

No comments:

Post a Comment