abazizomar@gmail

Saturday, 19 May 2012

Kesaktian Tuan Puteri Sa'dung dalam Hikayat Seri Kelantan ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

  • Dapat menewaskan serangan Siam ke Kota Jelasin dengan kesaktiannya.
  • Memindahkan/mengangkat Kota Jelasin ke dalam Cerang Bahana ( hutan tebal ) yang kemudian diberi nama Mahligai.
  • Menyembur serampah sirih ke dada Raja Siam yang menyebabkan naik penyakit kayap yang terlalu sakit/menderita.
  • Dapat menyembuhkan semula penyakit kayap di dada Raja Siam selepas dikeluarkan dari istana Raja Siam dan dihantar semula ke pangkuan suaminya Raja Abdullah di negeri Tanah Serendah Kebun Bunga Cerangtegayung/Kelantan/Mahligai.
  • Air mawar dalam jembul/sanggul Tuan Puteri Sa'dung yang disapu oleh inang tua di tempat mata luka menyebabkan Tuan Puteri Sa'dung yang telah mati kerana dibunuh oleh suaminya Sultan Abdullah dapat hidup semula.
  • Keturunan Sultan Ibrahim daripada raja Jembal menjadi kepapaan dan jatuh dari menjadi sultan disebabkan oleh sumpah Tuan Puteri Sa'dung di atas kezaliman Sultan Ibrahim memerintah rakyat dan negeri Tanah Serendah Kebun Bunga Cerangtegayung/Kelantan.

No comments:

Post a Comment