abazizomar@gmail

Monday, 11 February 2013

Latar tempat dan peristiwa dalam Hikayat Indera Nata ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

  1. Di istana Raja Rom: Raja Rom/Si Batu Kembar/Indera Jenaka/Dayang mati terbakar/terbunuh kerana di bakar oleh Indera Nata.
  2. Di tengah laut: a) Tuan Puteri Cenderawati/Indera Nata/Tuan Puteri Cendera Kesuma ditolak jatuh ke dalam laut oleh Si Batu Kembar dengan tujuan untuk membunuhnya. b) Betara Gangga tolong menyelamatkan Tuan Puteri Cenderawati/Indera Nata/Tuan Puteri Cendera Kesuma yang terjatuh ke dalam laut dengan memberikan mereka hikmat kesaktian. c) Raja-Raja besar dari tujuh buah negeri bertemu dan bermesyuarat untuk pergi ke negeri Rom bagi mengambil puteri masing-masing yang dirampas oleh Indera Nata dari raksasa. d) Bangkai raksasa yang dibunuh oleh Indera Nata dicampak ke dalam laut. e) Raksasa memakan 40 orang raja di bawah taklukan Raja Rom yang dalam perjalanan untuk menghantar ufti ke negeri Rom.
  3. Di istana Indera Nata: Tuan Puteri Cendera Kesuma berusaha menghidupkan semula Raja Rom yang mati terbakar dengan menggunakan hikmat kesaktian pemberian Betara Gangga dan dengan takdir Allah Taala.
  4. Di hujung/hulu negeri Rom: a) Tuan Puteri Cenderawati/Indera Nata/Tuan Puteri Cendera Kesuma tinggal selepas dibuang/dihalau oleh Raja Rom. b) Indera Nata mempertemukan semula ayahandanya/Raja Rom dengan bondanya Tuan Puteri Cenderawati.
  5. Di hutan/rimba/gunung: a) Indera Nata diperintahkan oleh Raja Rom/ayahandanya/Si Batu Kembar pergi mencari gajah bergading emas. b) Indera Nata berlawan/berperang dan menangkap raksasa yang menyerang negeri Rom untuk mengambil tujuh orang puteri Raja-Raja besar dari tangannya.
  6. Di Pulau Pelinggam: Si Batu Kembar/Tuan Puteri Cenderawati/Tuan Puteri Cendera Kesuma/Indera Nata pergi ke Pulau Pelinggam untuk memetik bunga dan mengambil buah-buahan.

No comments:

Post a Comment