abazizomar@gmail

Sunday, 10 February 2013

Latar/citra/imej/keadaan/gambaran/suasana masyarakat dalam Hikayat Indera Nata ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

 1. Masyarakat pada zaman dahulu kala/lampau/silam/lama.
 2. Masyarakat feudal/pemerintahan beraja.
 3. Masyarakat pada zaman pemerintahan Raja Rom.
 4. Masyarakat istana.
 5. Masyarakat yang berpoligami, contoh: Raja Rom beristeri dua orang iaitu Tua Puteri Cenderawati dan Si Batu Kembar/Indera Nata beristeri/berkahwin dengan empat orang puteri Raja-Raja besar. 
 6. Masyarakat yang pendendam/pendengki/pengkhianat/cemburu, contoh Si Batu Kembar dengki/cemburu kepada  Tuan Puteri Cenderawati/Indera Nata/Tuan Puteri Cendera Kesuma.
 7. Masyarakat yang zalim/tidak berperikemanusiaan, contoh: Si Batu Kembar bertindak zalim terhadap Tuan Puteri Cenderawati/Indera Nata/Tuan Puteri Cendera Kesuma, iaitu sanggup menolak mereka bertiga ke dalam laut dengan tujuan untuk membunuh/Raksasa memakan 40 orang raja yang dalam perjalanan untuk menghantar ufti ke negeri Rom.
 8. Masyarakat yang membalas dendam, contoh: Indera Nata membakar istana Raja Rom kerana dendam yang menyebabkan Si Batu Kembar mati terbakar/terbunuh.
 9. Masyarakat yang bertindak melulu/terburu-buru/tanpa berfikir panjang/menyiasat terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu tindakan/keputusan, contoh: Raja Rom berkahwin dengan Si Batu Kembar ( anak raksasa/orang hutan ) tanpa menyiasat terlebih dahulu dan sanggup menghalau/membuang Tuan Puteri Cenderawati ( isteri pertama )/Indera Nata ke hujung negeri Rom.
 10. Masyarakat yang menyerang/menceroboh/merampas hak orang lain, contoh: Raksasa menceroboh/menyerang negeri Rom untuk merampas tujuh orang puteri Raja-Raja besar dari tangan Indera Nata.
 11. Masyarakat yang pengasih/penyayang, contoh: Indera Nata kasih/sayang kepada isteri-isterinya/Tuan Puteri Cenderawati ( ibunya )/Raja Rom ( ayahandanya )/Tuan Puteri Cenderawati kasih/sayang kepada Indera Nata/Raja Rom.
 12. Masyarakat yang patuh/taat/setia kepada suami/ibu bapa/orang tua, contoh: Tuan Puteri Cendera Kesuma patuh kepada suaminya/Indera Nata yang menyuruh menghidupkan semula ayahandanya/Raja Rom yang mati terbakar/Indera Nata patuh/taat/setia kepada kedua orang tua/ayahanda bondanya/Raja Rom/Tuan Puteri Cenderawati.
 13. Masyarakat yang beriman/bertaqwa/percaya kepada takdir/ketentuan Allah Taala, contoh: Indera Nata mengatakan kepada ayahandanya/Raja Rom bahawa manusia selalu lupa dan lalai kecuali Allah Taala yang tidak pernah lupa dan lalai/Tuan Puteri Cenderawati percaya bahawa sesuatu yang berlaku di dunia ini adalah dengan takdir/ketentuan Allah Taala.
 14. Masyarakat yang insaf/sedar/menyesal/mengakui kesilapan/kesalahan/perbuatan yang lampau, contoh: Raja Rom menyesal/insaf/sedar/mengakui kesalahan/kesilapan perbuatannya berkahwin dengan Si Batu Kembar/anak raksasa/orang hutan dengan membuang Tuan Puteri Cenderawati/Indera Nata ke hujung negeri Rom.
 15. Masyarakat yang suka memaafkan kesilapan/kesalahan orang lain, contoh: Indera Nata memaafkan kesilapan/kesalahan perbuatan lampau ayahandanya/Raja Rom/Tuan Puteri Cenderawati memaafkan kesilapan/kesalahan perbuatan lampau suaminya/Raja Rom.
 16. Masyarakat yang suka memberi sededah/menderma kepada orang susah/fakir miskin, contoh: Raja Rom memberi sedekah emas/makan minum  kepada para fakir miskin di negeri Rom.
 17. Masyarakat tolong-menolong/bantu-membantu di antara satu sama lain, contoh: Betara Gangga tolong menyelamatkan Tuan Puteri Cenderawati/Indera Nata/Tuan Puteri Cendera Kesuma yang terjatuh ke dalam laut kerana ditolak oleh Si Batu Kembar dengan memberikan hikmat kesaktian.
 18. Masyarakat yang berani mempertahankan hak/negeri/tanahair/negara, contoh: Indera Nata berani berlawan/berperang dengan raksasa yang menyerang negeri Rom untuk merampas tujuh orang puteri Raja-Raja besar dari tanggannya.
 19. Masyarakat yang saling hormat-menghormati di antara satu sama lain/menghormati tetamu, contoh: Indera Nata/Raja Rom menghormati Raja-Raja besar yang datang ke negeri Rom/Raja-Raja besar dari tujuh buah negeri yang berkunjung ke negeri Rom menghormati Indera Nata/Raja Rom.
 20. Masyarakat yang bermuafakat/berbincang di antara satu sama lain dalam melakukan sesuatu tindakan/keputusan, contoh: Raja negeri Mesir bermesyuarat/berbincang dengan menteri/hulubalang/rakyatnya untuk menyerang negeri Rom bagi mengambil semula puterinya yang dirampas oleh Indera Nata dari raksasa/Raja-Raja besar dari tujuh buah negeri bertemu di tengah laut dan mereka bermesyuarat/berbincang di antara satu sama lain untuk pergi ke negeri Rom bagi mengambil puteri masing-masing dari tangan Indera Nata.
 21. Masyarakat manusia dan raksasa/orang hutan, contoh: Raja Rom/Indera Nata/Raksasa/Si Batu Kembar.
 22. Masyarakat yang menggunakan kuasa kesaktian/luar biasa dalam amalan kehidupan seharian, contoh: Betara Gangga menyelamatkan Tuan Puteri Cenderawati/Indera Nata/Tuan Puteri Cendera Kesuma yang terjatuh ke dalam laut kerana ditolak oleh Si Batu Kembar dengan memberikan hikmat kesaktian/Tuan Puteri Cendera Kesuma menggunakan hikmat kesaktian pemberian Betara Gangga dan dengan takdir Allah Taala berjaya menghidupkan semula Raja Rom yang mati terbakar di istana.
 23. Masyarakat yang bersopan-santun/berbudi bahasa/lemah-lembut/merendah diri, contoh: Indera Nata bercakap dengan sopan-santun/berbudi bahasa dengan Raja-Raja besar dari tujuh buah negeri yang datang ke negeri Rom/Tuan Puteri Cenderawati lemah lembut/merendah diri ketika bercakap dengan Raja Rom/suaminya.
 24. Masyarakat yang bijaksana/menggunakan kebijaksanaan dalam menewaskan musuh, contoh: Indera Nata telah menggunakan kekuatan dan kebijaksanaannya dalam menewaskan/menangkap dan membunuh raksasa yang menyerang negeri Rom untuk merampas tujuh orang puteri Raja-Raja besar dari tanggannya.

No comments:

Post a Comment