abazizomar@gmail

Friday, 27 April 2012

Watak dan perwatakan Raden Kesuma Ningrat dalam Hikayat Cedawan Putih ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

 1. Watak utama/protagonis
 2. Putera kepada Raja Indera Kemala Putera/Tuan Puteri Indera Maya
 3. Adik tiri kepada Raden Kesuma Wati
 4. Masih muda/belum berkahwin/beristeri
 5. Dihalau oleh ayahandanya Raja Indera Kemala Putera dari istana kerana fitnah kakaknya Raden Kesuma Wati
 6. Tinggal bersama dengan bondanya Tuan Puteri Indera Maya di negeri Indera Buangan/dalam hutan
 7. Mempunyai ladang ternakan kambing
 8. Jatuh ke laut Gunung Meraksa Dewa kerana ditolak oleh kakaknya Raden Kesuma Wati
 9. Mempunyai kuasa sakti/kesaktian, contoh Raden Kesuma Ningrat dapat mengeluarkan air dari puncak pohon beringin untuk minuman Raden Kesuma Wati yang  kehausan/Dapat mengambil telur burung merpati putih dalam telinga naga di Gunung Meraksa Dewa.
 10. Seorang yang berani, contoh Raden Kesemua Ningrat berani mengembara di hutan rimba untuk pergi ke Gunung Meraksa Dewa mengambil telur burung merpati putih yang bersarang dalam telinga naga untuk diberi kepada Raden Kesuma Wati dan Tuan Puteri Pelinggam Cahaya.
 11. Seorang yang baik hati, contoh Raden Kesuma Ningrat baik  hati dengan tolong membayar hutang harga makanan kepada pemilik  gerai yang dicuri oleh Raden Kesuma Wati.
 12. Seorang yang adil, contoh Raden Kesuma Ningrat bersikap adil dengan  memberi sebiji seorang telur burung merpati putih yang diambil dari dalam telinga  naga kepada Raden Kesuma Wati dan Tuan Puteri Pelinggam Cahaya.
 13. Seorang yang  suka menolong/membantu orang  lain, contoh Raden Kesuma Ningrat menolong Raden Kesuma Wati dan Tuan Puteri Pelinggam Cahaya mendapatkan/mengambil telur burung merpati putih dari dalam telinga naga di Gunung Meraksa Dewa yang dikehendaki mereka.
 14. Seorang yang jujur/iklas, contoh Raden Kesuma Ningrat jujur/ikhlas menolong  mendapatkan telur burung merpati putih kepada Raden Kesuma Wati dan Tuan  Puteri Pelinggam Cahaya.
 15. Seorang yang bertanggungjawab, contoh Raden Kesuma Ningrat bertanggungjawab menjaga keselamatan Raden Kesuma Wati dan Tuan Puteri Pelinggam Cahaya daripada ancaman binatang buas dan raksasa sepanjang dalam perjalanan di hutan rimba untuk pergi ke Gunung Meraksa Dewa.
 16. Seorang yang tabah/gigih, contoh Raden Kesuma Ningrat tabah mengembara di dalam hutan rimba untuk pergi ke Gunung Meraksa Dewa bagi mendapatkan telur burung merpati putih yang dikehendaki oleh Raden Kesuma Wati dan Tuan Puteri Pelinggam Cahaya.
 17. Seorang yang penyayang/pengasih, contoh Raden Kesuma Ningrat kasih dan sayang kepada Raden Kesuma Wati dan Tuan Puteri Pelinggam Cahaya.
 18. Dan isi-isi lain ................sila rujuk cerita/teks asal.

No comments:

Post a Comment