abazizomar@gmail

Friday, 13 April 2012

Watak-watak dalam cerita Hikayat Cendawan Putih ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

 • Raja Indera Kemala Putera
 • Raden Kesuma Wati ( Puteri Raja Indera Kemala Putera  )
 • Raden Kesuma Ningrat ( Putera Raja Indera Kemala Putera/watak utama/protagonis )
 • Ahli nujum
 • Raja Syah Dewa Alam ( Raja Negeri Melaka Pura )
 • Tuan Puteri Pelinggam Cahaya ( Puteri Raja Syah Dewa Alam menyamar sebagai lelaki menggunakan nama Bangbang Gajah Merta dan berkahwin dengan Tuan Puteri Ratna Melur, iaitu puteri Raja Negeri Kesambi Pura )
 • Menteri
 • Hulubalang
 • Rakyat
 • Mangku Bumi
 • Kuda hitam
 • Hulubalang Pahlawan
 • Menteri Kesambi Pura
 • Tuan Puteri Rakna Melur ( Puteri Raja Negeri Kesambi Pura )
 • Khatib Abd.  Salam
 • Singa besar
 • Landak putih dan hitam
 • Pemilik kedai/gerai di pasar
 • Burung merbah putih
 • Burung bayan
 • Kambing
 • Tuan Puteri Indera Maya ( Bonda Raden Kesuma Ningrat/bekas isteri kedua Raja Indera Kemala Putera )
 • Raksasa
 • Harimau
 • Anak kera putih
 • Tuan Puteri Ratna Sari ( Adik-beradik Tuan Puteri Indera Maya )
 • Raja Paksi Dewa ( Raja Negeri Agung Sari )
 • Temenggung Agas Perdana
 • Demang Wira Jaya
 • Dan lain-lain ................. sila rujuk teks/cerita asal.

1 comment: