abazizomar@gmail

Saturday, 12 May 2012

Ciri-ciri sastera sejarah

  • Ada watak/tokoh sejarah
  • Ada peristiwa sejarah
  • Ada latar tempat bersejarah
  • Latar masa/zaman sejarah
  • Ada gelaran jawatan pembesar
  • Sistem pemerintahan feudal/beraja
  • Ada peralatan sejarah
  • Ada seni budaya sejarah

No comments:

Post a Comment