abazizomar@gmail

Friday, 11 May 2012

Fungsi/peranan syair dalam masyarakat

  1. Sebagai sumber ilmu pengetahuan.
  2. Sebagai sumber hiburan.
  3. Sebagai sumber mengisi masa lapang.
  4. Sebagai sumber dakwah/penyebaran agama Islam.
  5. Sebagai sumber nasihat/pengajaran/memberi kesedaran/keinsafan.
  6. Sebagai sumber sejarah dan budaya.
  7. Sebagai media komunikasi dalam masyarakat.

No comments:

Post a Comment