abazizomar@gmail

Thursday, 10 May 2012

Sejarah ringkas perkembangan sastera tradisional dan moden tanah airDalam Sukatan Pelajaran ( SP )

BAHAGIAN A

PENGENALAN KESUSASTERAAN 
MELAYU

HPU

1.0.      Menghuraikan definisi kesusasteraan, ciri, bentuk, sejarah perkembangan, dan peranan kesusasteraan Melayu.

HPK:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5. Menggalurkan sejarah perkembangan
       Kesusasteraan Melayu secara  ringkas
1.6.

HHP

Aras 1

      i.             
  ii.             
iii.             
iv.             
    v.            Menyenaraikan nama pengarang dan karya mengikut zamannya.
vi.             

Aras 2

      i.             
  ii.             
iii.            Mengenal pasti pengarang dan karya mengikut zamannya.
iv.             

Aras 3

i.                  Menjelaskan perkembangan Kesusasteraan Melayu mengikut zaman secara ringkas dari segi pengarang, karya, dan ciri.
ii.              ...................................................................

Awas dengan perkataan:

Menyenaraikan, menyatakan, mengenal pasti, menerangkan, menghuraikan, menjelaskan

Nota ringkas sejarah perkembangan sastera tanah air
a.     Sastera Tradisional ( Klasik dan Lama ) Sebelum tahun 1800 Masehi

Terdiri daripada 3 zaman:
1.     Zaman lisan/purba
2.     Zaman pengaruh Hindu/India/Sanskrit/Budha
3.     Zaman pengaruh Arab/Islam/Jawi

Tetapi ada juga yang membahagikan kepada 8 zaman:
1)                                                                                  Zaman lisan/purba
2)                                                                                  Zaman Hindu/Budha
3)                                                                                  Zaman peralihan Hindu-Islam
4)                                                                                  Zaman Islam
5)                                                                                  Zaman Melayu awal
6)                                                                                  Zaman Melaka
7)                                                                                  Zaman Aceh
8)                                                                                  Zaman Melayu akhir

Zaman lisan/purba

Puisi ( Milik Melayu asli ):

          Pantun/talibun
          Bahasa berirama
          Perbilangan adat Perpatih
          Rangkait
          Ungkapan
          Dendangan
          Teka-teki
          Bahasa kiasan
          Nyanyian kanak-kanak

Prosa:

          Cerita rakyat ( asal usul, binatang, jenaka, lipur lara, hantu )
          Mitos
          Legenda
          Teladan
          Hikayat
Panji
Epik
Adat istiadat

Zaman pengaruh Hindu/India/Sanskrit/Budha

Puisi:

          Seloka
          Gurindam
          Jampi mentera

Prosa:

          Hikayat
          Panji
          Epik
          Ketatanegaraan

Zaman pengaruh Arab/Islam/Jawi

Puisi:
Syair
Nasyid
Nazam
Ratib
Masnawi
Rubai
Qitah
Teromba


Prosa:

Undang-undang
Ketatanegaraan
Adat istiadat
Hikayat
Agama
Kitab
Epik
Panji
Sejarah


b. Sastera Moden ( Penulisan ) selepas tahun 1800 Masehi

1.     Zaman Abdullah Munsyi ( 1800 M ):

Hikayat Abdullah ( 1849 )
Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan ( 1838 )
Hikayat Pelayaran Abdullah ke Jedah

2.     Zaman sebelum perang ( 1900 – 1930-an)

Sajak : Angan-angan dengan gurindam, Omar Mustaffa,  1913
            Di tengah segara, Mohd. Yassin Makmur ( Pungguk ), 1933
            Dll.

Cerpen: Kecelakaan Pemalas, Nor Ibrahim Madrasi, 1920-
                An
              Kebajikan Seorang Lawyer, Ismail Sulaiman, 1923
              Si Mat Pisang Rebus, Abd. Rahim Kajai, 1933
              Dll.
Novel: Faridah Hanum, Syed Syeikh Ahmad al-Hadi, 1925/1926
            Kawan Benar, Ahmad Haji Muhammad Rashid Talu, 1927
            Melur Kuala Lumpur, Harun Aminurrashid, 1930
            Dll.

Drama: Purbawara/bangsawan

3.     Zaman selepas perang ( 1940 – 1970-an )

Sajak:
 Di Telapak Ibu, Thaharuddin Ahmad, 1943
           Damai Tanahairku dan Dunia, Usman Awang, 1955
           Sungai Tua, Latiff Mohidin, 1966
           Sumpah Anak Watan, Adi Badiozaman Tuah, 1973

Cerpen:
          Kejadian Dalam Estet, Keris Mas, 1948
          Kenangan Jauh, Usman Awang, 1948
          Putih Mata, Awam il-Serkam, 1953
          Peristiwa Hujan Gerimis, Khalidah Adibah Amin,    
          1964
          Mereka Tidak Mengerti, Keris Mas, 1959
          Wisata. Arena Wati, 1971
          Dll.         

 Novel:
       Pahlawan Rimba Malaya, Kamaluddin Mohamad, 1946
       Anak Angkat, Ahmad Lotfi, 1950
       Salina, A. Samad Said, 1961
       Ombak Bukan Biru, Fatimah Busu, 1977
                           Dll.

                    Drama:
    ( 1940-an ): Drama sejarah 
    ( 1950-an ): Sandiwara
                       ( 1960-an ): Realisme
                       ( 1970-an ): Absurd/abstrak/kontemporari
                       ( 1980-an ke atas) : Tragedi, komidi dll.
         
          Drama sejarah ( 1940-an – 1960-an ):

          Megat Terawis ( 1951 ), Teh Fatimah Abd. Wahab
          Tun Fatimah ( 1952 ), ……………………………….
          Keris Laksamana Bentan ( 1954 ), Shaharom Hussin
          Tun Seri Lanang ( 1959 ), Shaharom Hussin
          Jeragan Budiman ( 1962 ), Ishak Ismail

          Drama Sandiwara ( 1950-an – 1960-an ):

          Si Bongkok Tanjung Puteri ( 1959 ), Shaharom Hussin
          Dua Tiga Kuching Berlari ( 1960 ), Kala Dewata
          Anak Nazar Tujuh Keramat, (         ), Kalam Hamidy
          Dll.

          Drama Realisme ( 1960-an hingga sekarang ):

          Tamu Di Bukit Kenny ( 1965 ), Usman Awang
          Waktu Sesudah Itu ( 1987 ), Othman Hj. Zainuddin
          Tikar Mengkuang Hampran Bulu ( 1987 ), Abd. Talib Mohd.
           Hassan
          Bujur Lalu Melintang Patah ( 1990 ), Kala Dewata
          Dll.

Drama absurd/abstrak/kontemporari ( 1970-an hingga sekarang ):

          Jangan Bunuh Rama-Rama (           ), Nordin Hassan
          Di Pulau Sadandi, (         ), Dinsman
          Pasrah (         ), Johan Jaafar
          Memburu Bulan Sabit ( 1990 ), Adly Azamin
          Dll.

Drama tragedi ( 1980-an hingga sekarang ):
          Jebat (       ), Hatta Azad Khan
          Bukit Kepong (      ), Jim Shamsuddin
          Dll.
Drama komidi ( 1980-an hingga sekarang ):
          Paku Alam, (         ), Hasyim Yassin
          Rekaan Utama
          Satu, dua dan tiga dan lain-lain.............................
           

No comments:

Post a Comment