abazizomar@gmail

Friday, 11 May 2012

Ciri-ciri umum syair

 1. Berangkap.
 2. Bentuk terikat
 3. Empat baris satu rangkap.
 4. Kesemua baris ialah maksud/isi/sampiran.
 5. Rima akhir terikat/sama/aaaa bagi setiap rangkap.
 6. Jumlah bilangan perkataan sebaris di antara 3/4 hingga 5/6.
 7. Jumlah bilangan suku kata sebaris di antara 8/9/10 hingga 12/13/14.
 8. Dilafazkan secara berlagu ( Lagu rakis, Siti Zubaidah, bangsawan/purbawara, ulik mayang dll ).
 9. Setiap rangkap tidak boleh berdiri sendiri.
 10. Di antara satu rangkap dengan rangkap lain ada pertalian masud.
 11. Ada jeda/pause/sezura/hentian sementara di tengah baris.
 12. Keseluruhan rangkap merupakan kesatuan maksud/isi/kisah/cerita/peristiwa.
 13. Isi syair berunsur nasihat/pengajaran/pesanan/ilmu/pendidikan/keagamaan/dakwah/sejarah/peristiwa dll ).
 14. Isi syair bersifat objektif/hakikat/kebenaran.
 15. Sejenis puisi Melayu tradisional dari pengaruh Arab/Farsi.

No comments:

Post a Comment