abazizomar@gmail

Thursday, 10 May 2012

Konsep puisi moden ( sajak )


Jenis-jenis sajak

Bebas – dari segi rima akhir, jumlah baris serangkap, perkataan dan suku kata    sebaris ( tidak sama )

Terikat - dari segi rima akhir, jumlah baris serangkap, perkataan dan suku kata    sebaris ( sama )

Separuh bebas

Distikhon -  dua baris setiap rangkap

Terzina – tiga baris setiap rangkap

Kuatren – empat baris setiap rangkap

Kuintain – lima baris setiap rangkap

Sektet – enam baris setiap rangkap

Septima – 7 baris setiap rangkap

Oktaf/stanza – lapan baris setiap rangkap

Soneta – empat belas baris satu rangkap

Satira – sajak berunsur sindiran/mengejek

Balada – sajak yang menggambarkan peristiwa tragis/ngeri/pembunuhan

Elegi – sajak yang bercorak nyanyian atau ratapan sedih. Kenangan terhadap     peristiwa kematian.
Epigram – sajak yang berunsur nasihat atau pengajaran mengenai pelbagai     persoalan kehidupan manusia.
Ode – sajak yang berunsur sanjungan, pujian, atau pemujaan, terutama tentang tokoh-tokoh atau objek-objek tertentu yang disukai, dihormati dan dikagumi.
Prismatis – sajak yang mengandungi makna/pengertian dua lapis. Makna pada lapis pertama jelas, tetapi pada lapis keduanya lebih luas dan mendalam setelah ditafsirkan dengan teliti.

Jenis-Jenis Nada dalam Sajak

Melankolik: sedih/sayu/hiba/murung/dukacita/kesal/kecewa/hampa dll.

Romantis: cinta/kasih/sayang/mesra/tenang/gembira/bangga/
kepuasan/damai

Patriotisma: semangat cintakan tanah air/negara/bangsa/menentang penjajah/pengganas/pengkhianat bangsa

Sinisma: menyindir/mengena/mengejek/memperli

Protes: penentangan/penolakan/pemberontakan/tidak bersetuju


Isi-Isi di bawah Unsur Bunyi 

 Asonansi
 Contoh:

            Aliterasi
Contoh:

            Rima akhir setiap rangkap bebas/terikat
Contoh: 

 Penggunaan imbuhan
Contoh:

            Gabungan bunyi ( Diftong/triftong )
Contoh:

             Bunyi sedap didengar/menarik/berkesan/puitis

Jenis-Jenis Bahasa Pengulangan

1.     Asonansi
2.     Aliterasi
3.     Anafora
4.     Responsif
5.     Epifora
6.     Kata ganda/penggandaan kata
7.     Pengulangan perkataan/frasa/rangkai kata
8.     Pengulangan ayat
9.     Pengulangan baris


Jenis-jenis Bahasa Perbandingan

1.     Metafora
2.     Personafikasi
3.     Simile
4.     Hiperbola
5.     Alusi
6.     Perbandingan langsung


Teknik sajak merangkumi dua aspek:

1.     Ciri-ciri Bentuk/struktur binaan
2.     Unsur/gaya bahasa/unsur keindahan/kepuitisan

Isi-Isi Asas Ciri-Ciri Bentuk/Struktur Binaan bagi Puisi Tradisional dan Moden/Sajak

1.     Jenis bentuk ( Terikat/bebas/Separuh bebas/distikhon/dll..... )
2.     Jumlah bilangan rangkap
3.     Panjang pendek baris sama atau tidak
Contoh: Baris terpendek dan baris terpanjang
4.     Jumlah bilangan baris dalam setiap rangkap sama banyak atau      tidak
Contoh: Rangkap pertama ............ jumlah baris
               Rangkap kedua ................ jumlah baris
5.     Jumlah bilangan perkataan sebaris........................
Contoh:
6.     Jumlah bilangan suku kata sebaris ........................
Contoh:
7.     Rima akhir setiap rangkap bebas/terikat
Contoh: Rangkap satu ................
               Rangkap dua ..................

Isi-Isi bagi ciri-ciri bentuk puisi tradisional kena tambah lagi .........

 1. Ada baris pembayang dan baris maksud ( Pantun )
 2. Kena sebut jenis pantun
 3. Setiap rangkap boleh berdiri sendiri ( Pantun )
 4. Kesemua baris berupa maksud ( Syair )
 5. Setiap rangkap saling bergantungan/tidak boleh berdiri sendiri ( Syair )
 6. Keseluruhan rangkap merupakan satu cerita/kisah ( Syair )
 7. Baris kedua dalam rangkap pertama diulang semula pada baris pertama di rangkap kedua dan seterusnya ( Pantun berkait )
 8. Di antara rangkap dengan rangkap lain ada pertalian maksud ( Syair dan Pantun berkait )
 9. Baris pertama berupa syarat dan baris kedua berupa jawab ( Gurindam )
 10. Ada jeda/pause/sezura/hentian sementara di tengah setiap baris ketika dilafazkan/dilagukan ( Pantun, Syair, Gurindam dan Seloka )


1 comment:

 1. Salam cikgu saya nak tanya maksud jumlah suku kata tu apa?

  ReplyDelete