abazizomar@gmail

Friday, 8 June 2012

Ciri-ciri umum sastera/cerita lipur lara ( folklore )

 1. Memaparkan suasana/keadaan  kehidupan putera-puteri raja.
 2. Berlatarkan istana.
 3. Watak-watak/watak utama daripada kalangan putera-puteri raja/istana.
 4. Ada unsur pengembaraan/merantau.
 5. Ada unsur percaya kepada mimpi.
 6. Ada unsur percaya kepada ahli nujum.
 7. Ada unsur peperangan.
 8. Ada unsur percintaan/berkasih sayang.
 9. Penggunaan puisi tradisional/bahasa berirama/runs.
 10. Ada unsur/latar tempat di kayangan/alam ghaib.
 11. Ada unsur/latar tempat di alam nyata.
 12. Ada unsur kesaktian/luar biasa/dongeng.
 13. Ada watak pembantu khas.
 14. Ada unsur Hindu.
 15. Plot cerita berakhir dengan kejayaan/kegembiraan.

No comments:

Post a Comment