abazizomar@gmail

Friday, 8 June 2012

Post-Mortem Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu PKBS 1, 2012


1.      Pendahuluan

     1.1.  Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu merupakan mata pelajaran elektif yang ditawarkan     kepada pelajar di peringkat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ).
     1.2.  Di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim Satu, pada tahun  2012, terdapat tiga kelas daripada tujuh kelas aliran kemanusiaan yang menawarkan pakej mata pelajaran ini. Kelas-kelas yang dimaksudkan ialah Tingkatan 5P Al-Antaki, 5P Al-Farabi dan 5P Al-Kindi dengan jumlah pelajar  seramai 104 orang.
   1.3.  Teks dan genre sastera yang digunakan oleh pelajar di peringkat tingkatan lima/SPM terdiri daripada empat buah yang mengandungi  enam genre ( puisi tradisional, puisi moden, prosa tadisional, prosa moden: novel, cerpen dan drama ).
    1.4.  Tiga soalan esei terdiri daripada genre novel, cerpen dan puisi tradisional dikemukakan yang wajib dijawab oleh semua pelajar dalam masa satu jam tiga puluh minit.
  1.5.  Kualiti kandungan soalan bertaraf soalan peperiksaan SPM daripada tajuk-tajuk yang telah dipelajari oleh pelajar.


  1. Objektif

    2.1.  Untuk melihat aspek kekuatan dan kelemahan secara umum terhadap strategi-strategi yang digunakan pada tahun ini.
    2.2.  Untuk membandingkan data pencapaian secara umum,  kualiti, target dan gred purata mata pelajaran  ( NGP ) di antara kelas/tingkatan.
    2.3.  Untuk merancang strategi dan program jangka pendek dan jangka panjang bagi mengatasi kelemahan atau meningkatkan pencapaian pada masa hadapan.
    2.4.  Untuk mengenalpasti program khusus dan umum yang boleh dan mampu dilaksanakan bagi meningkatkan lagi pencapaian dalam penilaian/peperiksaan pada masa hadapan.
      2.5.  Untuk menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran guru yang lepas di kelas.

  1. Matlamat

Post- Mortem ini dibuat untuk dijadikan dasar dan panduan ke arah merancang dan melaksanakan program-program akademik yang lebih berkesan untuk meningkatkan lagi pencapaian ke arah yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang.

  1. Analisis Pencapaian Berdasarkan Kelas/Tingkatan

TKT
JUM
PEL
TH
A+
A
A-
B+
B
C+
C
D
E
G
JUM
LULUS
%
LULUS
GPMP
5Al-A
35
1
10
13
9
1
-
-
1
-
-
-
34
100.00
1.15
5Al-F
33
2
-
-
6
2
5
1
7
3
-
7
24
 77.42
5.45
5Al-K
36
3
-
-
5
3
6
4
7
4
1
3
30
 90.91
5.09
JUM
104
6
10
13
20
6
11
5
15
7
1
10
88
 89.80
3.85


4.1.  Analisis Umum

4.1.1.  Terdapat seramai 104 orang calon dari tiga kelas ( 5Al-Antaki, 5Al-Farabi dan 5Al-Kindi ). Seramai 6 orang pelajar tidak hadir, iaitu 1 dari 5Al-Antaki, 2 dari 5 Al-Farabi dan 3 dari 5Al-Kindi.
4.1.2.      Terdapat seramai 5 orang pelajar berbangsa Tionghua di tingkatan 5Al-Kindi. Daripada 5 orang pelajar Tionghua, hanya seorang yang gagal dengan markah 34%.
4.1.3.      Pencapaian umum ialah 89.80 % ( 88 orang lulus dan 10 orang gagal ) dengan GPMP  3.85.
4.1.4.      Pencapaian dari segi kualiti ( A+:10 orang, A:13 orang dan A-:20 orang, iaitu 43.88% ). Gred B seramai 17 orang, iaitu 17.35%.
4.1.5.   Daripada tiga kelas aliran kemanusiaan ( 5Al-A, 5Al-F dan 5Al-K ), didapati pencapaian pelajar tingkatan 5Al-A ialah 100 %, dengan gred purata mata pelajaran 1.15 ( A+10, A 13, A-9: 32 orang, B+ 1 orang dan C+ 1 orang, tiada D dan E daripada 34 orang pelajar yang hadir ). 5Al-F ialah 77.42%  ( NGP 5.45 ) dan 5Al-K ialah 90.91% ( NGP 5.09 ).
4.1.6.      Keadaan pelajar di tingkatan 5Al-Farabi dan  5Al-Kindi pada tahun ini agak  terkawal, tidak banyak menimbulkkan masalah disiplin, kecuali dua orang iaitu Mohd. Faizol dan Mohd. Sakowi yang agak nakal sedikit.
 
  1. Analisis Kekuatan dan Kelemahan
5.1.      Kekuatan

5.1.2.    Majoriti pelajar yang lulus dengan pencapaian cemerlang dan kepujian berada di kelas tingkatan 5Al-Antaki
5.1.3. Pelajar di kelas ini belajar dengan penuh disiplin, mempunyai minat dan bertanggungjawab.
5.1.4.      Mereka suka membaca, merujuk blog sastera, berbincang dan membuat latihan.
5.1.5.      Pelajar hadir ke kelas harian biasa, ‘stay back’ dan kelas tambahan hari Jumaat.
5.1.6.      Mereka dapat menyiapkan tugasan rumah yang diberikan dengan baik.
5.1.7.      Mereka dapat faham  konsep sastera dengan baik
5.1.8.   Pelajar faham soalan dan dapat mengemukakan isi dan huraian jawapan yang cukup, sesuai dengan kehendak soalan.
5.1.9.      Pelajar minat terhadap mata pelajaran Kesusasteraan Melayu.

             5.2.  Kelemahan

5.2.1.    Majoriti pelajar sederhana, lemah dan gagal berada di kelas tingkatan 5Al-Farabi dan 5Al-Kindi.
5.2.2.      Majoriti pelajar lemah dan gagal ialah mereka yang tidak minat terhadap mata pelajaran, tidak bertanggungjawab dan tidak berdisiplin.
5.2.3.      Pelajar sering tidak hadir ke kelas tambahan hari Jumaat.
5.2.4.   Tidak mempunyai peralatan belajar yang cukup seperti tidak membawa buku teks ke sekolah dan buku nota atau latihan.
5.2.5.      Tidak membaca teks dan mengulangkaji nota.
5.2.6.      Tidak memberi perhatian sepenuhnya sewaktu guru mengajar di kelas.
5.2.7.      Tidak menyiapkan tugasan rumah  yang diberikan oleh guru.
5.2.8.      Sukar memahami konsep sastera dan teks sastera yang dibaca atau dikaji.
5.2.9.   Tidak memahami kehendak soalan yang menyebabkan jawapan terpesong, isi kurang dan tiada huraian contoh. Gagal mentafsir maksud tersirat dan jawapan yang tersembunyi.
5.2.10.  Sukar mengingati fakta dan contoh dalam cerita, terutama prosa tradisional/teks klasik.

  1. Perancangan Strategi dan Program ke Arah Meningkatkan Prestasi Pencapaian dalam Peperiksaan SPM 2012 ( Mata Pelajaran KM )
     6.1.  Mengulangkaji soalan dan skema jawapan peperiksaan SPM yang lepas.
     6.2.  Mencadangkan pelajar membeli buku ulasan sastera.
     6.3.  Menyemak dan memeriksa nota atau buku latihan pelajar.
     6.4.  Mempastikan pelajar mempunyai peralatan belajar yang cukup.
   6.5.  Membincangkan soalan dan skema jawapan peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan percubaan SPM 2010 dan 2011.
    6.6.  Mencadangkan tajuk-tajuk penting yang perlu diberi keutamaan oleh pelajar.
   6.7.  Mengkaji tajuk-tajuk soalan yang telah keluar dalam peperiksaan SPM  pada tahun  lepas dan tajuk-tajuk yang belum keluar.
   6.8.  Menyediakan soalan dan skema jawapan peperiksaan pertengahan tahun berformat dan bertaraf soalan peperiksaan SPM sebenar.
    6.9.  Melaksanakan projek folio sastera ( Tugasan wajib pelajar ).
       6.10.      Mempelgai strategi, pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti pengajaran   dan pembelajaran di kelas.
        6.11.      Mengadakan ceramah teknik menjawab soalan peperiksaan SPM.
       6.12.      Mendapatkan soalan dan skema jawapan peperiksaan percubaan SPM 2012 dari negeri-negeri lain dan membincangkan bersama dengan pelajar.
       6.13.     Kelas tambahan hari Jumaat.
       6.14.    Kelas tambahan selepas tamat persekolahan ( Stay Back )
     6.15..      Projek anak angkat pelajar yang gagal dalam peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan percubaan SPM 2012.
      6.16.      Memberi motivasi kepada pelajar-pelajar lemah dan tidak berminat untuk belajar.
     6.17.      Mengedarkan bahan bercetak mengenai tajuk-tajuk penting kepada semua pelajar SPM 2012 yang mengambil mata pelajaran Kesusasteraan Melayu.
      6.18.      Menggalakkan dan mendorong pelajar merujuk blog sastera melalui talian internet.


  1. Kesimpulan

Analisis post mortem keputusan peperiksaan PKBS 1, 2012 yang lepas dalam bentuk laporan bertulis ini sangat penting kepada semua pihak di sekolah sama ada yang terlibat secara langusng atau pun tidak langsung dalam pengurusan akademik.
            Segala dapatan sama ada berupa data mahu pun masalah akan menjadi sumber penting terutama kepada Panitia Mata Pelajaran dan guru yang mengajar untuk dijadikan dasar dalam merancang strategi dan program bagi mengatasi pelbagai aspek kelemahan.
            Laporan post mortem ini akan menjadi sumber penting terutamanya kepada guru mata pelajaran untuk merangka perancangan dan strategi ke arah yang lebih baik dan berkesan. Mudahan-mudahan dengan kesedaran, komitmen dan motivasi yang tinggi di pihak guru mata pelajaran, insya-Allah segala kelemahan dan kekurangan yang ada akan dapat diperbaiki dan dipertingkatkan lagi pada masa-masa yang akan datang.
            Perubahan segera yang perlu dilakukan oleh pelajar ialah berusaha mengubah sikap  daripada malas  kepada rajin belajar dan berminat terhadap mata pelajaran.


Sekian. Terima kasih.
 
Disediakan oleh,
 

            DRS. AB. AZIZ HAJI OMAR,
            Guru Mata Pelajaran KM,
Merangkap Pengerusi Panitia,
Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu,
Sek. Men. Keb. Sultan Ibrahim Satu,
17000 Pasir Mas, Kelantan.

Tarikh: 2 April, 2012.No comments:

Post a Comment