abazizomar@gmail

Friday, 8 June 2012

Watak-watak dalam Hikayat Caya Langkara ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

  1. Saiful Muluk ( Raja negeri Ajam Saqat/ayahanda kepada Muqaddam, Muqaddim dan Caya Langkara )
  2. Tuan Puteri Sekandrum ( Isteri pertama Raja Saiful Muluk/bonda kepada Caya Langkara/akhirnya berkahwin dengan Raja negeri Madinah )
  3. Tuan Puteri Sekandah Bayang-Bayang ( Isteri kedua/muda kepada Raja Saiful Muluk/bonda kepada Muqaddam dan Muqaddim )
  4. Hulubalang
  5. Ahli nujum
  6. Rakyat
  7. Kadi al-Mauli
  8. Mangkubumi
  9. Raja negeri Madinah ( Ayahanda kepada Tuan Puteri Ra'na Kaseen )
  10. Tuan Puteri Ra'na Kaseen ( Puteri Raja Madinah/berkahwin/menjadi isteri kepada Caya Langkara )
  11. Raksasa
  12. Naga Kuna
  13. Harimau
  14. Kucing putih dan kucing hitam
  15. Raja negeri Mesir
  16. Tuan Puteri Ratna Dewi Kemala ( Puteri Raja Mesir/berkahwin/menjadi isteri Muqaddim )
  17. Menteri
  18. Raja negeri Peringgi
  19. Tuan Puteri Ratna Dewi ( Puteri Raja Peringgi/berkahwin/menjadi isteri Muqaddam )
  20. Seorang perempuan tua
  21. Bangbang Sutama
  22. Langlang Laut
  23. Langlang Samudera
  24. Isteri mangkubumi
  25. Ajar-ajar ( orang bertapa )
  26. Perputat Andang-andang
  27. Kuda putih/Caya Langka Kisna Sina
  28. Raja Jin Kafir ( Kemudiannya memeluk agama Islam )
  29. Rakyat Raja Jin
  30. Penunggu penjara Raja Peringgi
  31. Burung tiung
  32. Burung bayan
  33. Burung merak
  34. Burung rajawali
  35. Dan lain-lain .......................... sila rujuk teks/cerita/hikayat asal.

No comments:

Post a Comment