abazizomar@gmail

Friday, 8 June 2012

Watak-watak dalam Hikayat Caya Langkara ( Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan )

 1. Saiful Muluk ( Raja negeri Ajam Saqat/ayahanda kepada Muqaddam, Muqaddim dan Caya Langkara )
 2. Tuan Puteri Sekandrum ( Isteri pertama Raja Saiful Muluk/bonda kepada Caya Langkara/akhirnya berkahwin dengan Raja negeri Madinah )
 3. Tuan Puteri Sekandah Bayang-Bayang ( Isteri kedua/muda kepada Raja Saiful Muluk/bonda kepada Muqaddam dan Muqaddim )
 4. Hulubalang
 5. Ahli nujum
 6. Rakyat
 7. Kadi al-Mauli
 8. Mangkubumi
 9. Raja negeri Madinah ( Ayahanda kepada Tuan Puteri Ra'na Kaseen )
 10. Tuan Puteri Ra'na Kaseen ( Puteri Raja Madinah/berkahwin/menjadi isteri kepada Caya Langkara )
 11. Raksasa
 12. Naga Kuna
 13. Harimau
 14. Kucing putih dan kucing hitam
 15. Raja negeri Mesir
 16. Tuan Puteri Ratna Dewi Kemala ( Puteri Raja Mesir/berkahwin/menjadi isteri Muqaddim )
 17. Menteri
 18. Raja negeri Peringgi
 19. Tuan Puteri Ratna Dewi ( Puteri Raja Peringgi/berkahwin/menjadi isteri Muqaddam )
 20. Seorang perempuan tua
 21. Bangbang Sutama
 22. Langlang Laut
 23. Langlang Samudera
 24. Isteri mangkubumi
 25. Ajar-ajar ( orang bertapa )
 26. Perputat Andang-andang
 27. Kuda putih/Caya Langka Kisna Sina
 28. Raja Jin Kafir ( Kemudiannya memeluk agama Islam )
 29. Rakyat Raja Jin
 30. Penunggu penjara Raja Peringgi
 31. Burung tiung
 32. Burung bayan
 33. Burung merak
 34. Burung rajawali
 35. Dan lain-lain .......................... sila rujuk teks/cerita/hikayat asal.

No comments:

Post a Comment